Ý nghĩa màu sắc trong phong thủy và thời trang

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về cách xem bói số điện thoại. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về màu sắc và thời trang trong phong thủy nhé!

>>>Tham khảo thêm;

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0981 888823 Giá : 4,500,000      < - > 0963 360369 Giá : 4,000,000
0981 888824 Giá : 4,500,000      < - > 0963 364994 Giá : 4,000,000
0981 888825 Giá : 4,500,000      < - > 0963 392339 Giá : 4,000,000
0981 888826 Giá : 4,500,000      < - > 0963 461988 Giá : 4,000,000
0981 888830 Giá : 4,500,000      < - > 0963 481988 Giá : 4,000,000
0981 888832 Giá : 4,500,000      < - > 0963 524525 Giá : 4,000,000
0981 888834 Giá : 4,500,000      < - > 0963 525456 Giá : 4,000,000
0981 888840 Giá : 4,500,000      < - > 0963 563688 Giá : 4,000,000
0981 888841 Giá : 4,500,000      < - > 0963 581878 Giá : 4,000,000
0981 888842 Giá : 4,500,000      < - > 0963 59 1981 Giá : 4,000,000
0981 888843 Giá : 4,500,000      < - > 0963 619668 Giá : 4,000,000
0981 888845 Giá : 4,500,000      < - > 0963 667887 Giá : 4,000,000
0981 888846 Giá : 4,500,000      < - > 0963 676779 Giá : 4,000,000
0981 888849 Giá : 4,500,000      < - > 0963 678379 Giá : 4,000,000
0981 888850 Giá : 4,500,000      < - > 0963 7 3 1997 Giá : 4,000,000
0981 888851 Giá : 4,500,000      < - > 0963 728789 Giá : 4,000,000
0981 888853 Giá : 4,500,000      < - > 0963 781789 Giá : 4,000,000
0981 888854 Giá : 4,500,000      < - > 0963 798678 Giá : 4,000,000
0981 900988 Giá : 4,500,000      < - > 0963 817818 Giá : 4,000,000
0981 919959 Giá : 4,500,000      < - > 0963 859686 Giá : 4,000,000
0981 938998 Giá : 4,500,000      < - > 0963 986286 Giá : 4,000,000
0981 939186 Giá : 4,500,000      < - > 0963.1111.78 Giá : 4,000,000
0981 939229 Giá : 4,500,000      < - > 0963.15.18.16 Giá : 4,000,000
0981 956 966 Giá : 4,500,000      < - > 0963.16.8338 Giá : 4,000,000
0981 958 968 Giá : 4,500,000      < - > 0963.17.1988 Giá : 4,000,000
0981 965789 Giá : 4,500,000      < - > 0963.19.07.89 Giá : 4,000,000
0981 971 961 Giá : 4,500,000      < - > 0963.287.333 Giá : 4,000,000
0981 984686 Giá : 4,500,000      < - > 0963.37.8868 Giá : 4,000,000
0981 989188 Giá : 4,500,000      < - > 0963.61.6996 Giá : 4,000,000
0981 989288 Giá : 4,500,000      < - > 0963.66.2003 Giá : 4,000,000
0981 989858 Giá : 4,500,000      < - > 0963.68.2008 Giá : 4,000,000
0981 999905 Giá : 4,500,000      < - > 0963.68.76.68 Giá : 4,000,000
0981.136.138 Giá : 4,500,000      < - > 0963.70.6686 Giá : 4,000,000
0981.22.2002 Giá : 4,500,000      < - > 0963.71.8688 Giá : 4,000,000
0981.26.06.96 Giá : 4,500,000      < - > 0963.72.8868 Giá : 4,000,000
0981.31.3139 Giá : 4,500,000      < - > 0963.92.6866 Giá : 4,000,000
0981.338 336 Giá : 4,500,000      < - > 0963.94.8868 Giá : 4,000,000
0981.5555.19 Giá : 4,500,000      < - > 0963.97.3789 Giá : 4,000,000
0981.61.5686 Giá : 4,500,000      < - > 0964 118998 Giá : 4,000,000
0981.63.6268 Giá : 4,500,000      < - > 0964 138889 Giá : 4,000,000
0981.77.3579 Giá : 4,500,000      < - > 0964 289222 Giá : 4,000,000
0981.86.18.86 Giá : 4,500,000      < - > 0964 511989 Giá : 4,000,000
0981.86.32.86 Giá : 4,500,000      < - > 0964 666691 Giá : 4,000,000
0982 199189 Giá : 4,500,000      < - > 0964 771988 Giá : 4,000,000
0982 541997 Giá : 4,500,000      < - > 0964 828889 Giá : 4,000,000
0982 623222 Giá : 4,500,000      < - > 0964 888338 Giá : 4,000,000
0982 699369 Giá : 4,500,000      < - > 0964 889668 Giá : 4,000,000
0982.95.95.89 Giá : 4,500,000      < - > 0964 999971 Giá : 4,000,000
0983 000379 Giá : 4,500,000      < - > 0964.1111.38 Giá : 4,000,000
0983 162789 Giá : 4,500,000      < - > 0964.70.8866 Giá : 4,000,000
0983 279686 Giá : 4,500,000      < - > 0965 003868 Giá : 4,000,000
0983 297788 Giá : 4,500,000      < - > 0965 117668 Giá : 4,000,000
0983 48 1993 Giá : 4,500,000      < - > 0965 119886 Giá : 4,000,000
0983 588968 Giá : 4,500,000      < - > 0965 122886 Giá : 4,000,000
0983 593693 Giá : 4,500,000      < - > 0965 222293 Giá : 4,000,000
0983 641983 Giá : 4,500,000      < - > 0965 234564 Giá : 4,000,000
0983 82 1980 Giá : 4,500,000      < - > 0965 261993 Giá : 4,000,000
0983 856685 Giá : 4,500,000      < - > 0965 311986 Giá : 4,000,000
0983 87 1997 Giá : 4,500,000      < - > 0965 561789 Giá : 4,000,000
0983 886086 Giá : 4,500,000      < - > 0965 611996 Giá : 4,000,000
0983 887986 Giá : 4,500,000      < - > 0965 621991 Giá : 4,000,000
0983 929179 Giá : 4,500,000      < - > 0965 650668 Giá : 4,000,000
0983 929866 Giá : 4,500,000      < - > 0965 681984 Giá : 4,000,000
0983 98 1997 Giá : 4,500,000      < - > 0965 736737 Giá : 4,000,000
0983 996959 Giá : 4,500,000      < - > 0965 822789 Giá : 4,000,000
0983.75.1995 Giá : 4,500,000      < - > 0965 929 886 Giá : 4,000,000
0983.83.57.83 Giá : 4,500,000      < - > 0965 94 1983 Giá : 4,000,000
0983.97.1997 Giá : 4,500,000      < - > 0965 951990 Giá : 4,000,000
0984 004800 Giá : 4,500,000      < - > 0965 999366 Giá : 4,000,000
0984 22 1980 Giá : 4,500,000      < - > 0965.03.9998 Giá : 4,000,000
0984 441110 Giá : 4,500,000      < - > 0965.08.9998 Giá : 4,000,000
0984 661616 Giá : 4,500,000      < - > 0965.09.5868 Giá : 4,000,000
0984 681686 Giá : 4,500,000      < - > 0965.222.968 Giá : 4,000,000
0984 87 1985 Giá : 4,500,000      < - > 0965.28.9669 Giá : 4,000,000
0984 89 1980 Giá : 4,500,000      < - > 0965.33.1985 Giá : 4,000,000
0984 95 1992 Giá : 4,500,000      < - > 0965.39.2686 Giá : 4,000,000
0984.31.38.38 Giá : 4,500,000      < - > 0965.5 0.6879 Giá : 4,000,000
0984.67.1368 Giá : 4,500,000      < - > 0965.5252.86 Giá : 4,000,000
0985 080893 Giá : 4,500,000      < - > 0965.68.80.68 Giá : 4,000,000
0985 111190 Giá : 4,500,000      < - > 0965.81.82.86 Giá : 4,000,000
0985 117968 Giá : 4,500,000      < - > 0965.84.9998 Giá : 4,000,000
0985 186111 Giá : 4,500,000      < - > 09654 0.7879 Giá : 4,000,000
0985 222257 Giá : 4,500,000      < - > 09658 11115 Giá : 4,000,000
0985 29 1970 Giá : 4,500,000      < - > 0966 000330 Giá : 4,000,000
0985 399099 Giá : 4,500,000      < - > 0966 033886 Giá : 4,000,000
0985 437333 Giá : 4,500,000      < - > 0966 118568 Giá : 4,000,000
0985 44 1980 Giá : 4,500,000      < - > 0966 169678 Giá : 4,000,000
0985 49 1993 Giá : 4,500,000      < - > 0966 172789 Giá : 4,000,000
0985 63 1987 Giá : 4,500,000      < - > 0966 198898 Giá : 4,000,000
0985 64 1990 Giá : 4,500,000      < - > 0966 227688 Giá : 4,000,000
0985 778379 Giá : 4,500,000      < - > 0966 238678 Giá : 4,000,000
0985 791969 Giá : 4,500,000      < - > 0966 262966 Giá : 4,000,000
0985 87 1993 Giá : 4,500,000      < - > 0966 278679 Giá : 4,000,000
0985 91 1993 Giá : 4,500,000      < - > 0966 313386 Giá : 4,000,000
0985 926269 Giá : 4,500,000      < - > 0966 32 8986 Giá : 4,000,000
0985 99 1974 Giá : 4,500,000      < - > 0966 356678 Giá : 4,000,000
0985.14.1368 Giá : 4,500,000      < - > 0966 361981 Giá : 4,000,000
0985.21.1996 Giá : 4,500,000      < - > 0966 364568 Giá : 4,000,000
0985.31.31.33 Giá : 4,500,000      < - > 0966 379939 Giá : 4,000,000
0985.387.333 Giá : 4,500,000      < - > 0966 436686 Giá : 4,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim gánh đảo:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim gánh đảo giá rẻ

Màu sắc trong phong thủy

Phong là Gió và Thuỷ là Nước. Khái niệm Phong Thuỷ có lịch sử hàng nghìn năm. Người ta áp dụng kiến thức Phong Thuỷ trong kiến trúc, đo đạc, mỹ học, năng lượng sinh học, chiêm tinh... Thuật Phong Thuỷ được sử dụng rất rộng rãi, đặc biệt trong việc xây nhà từ lúc đào móng tới khi khánh thành, với từng chi tiết nhỏ nhất liên quan tới số mệnh con người.

Còn với thời trang - lĩnh vực khi nhắc tới là người ta nghĩ đến các nhà thiết kế, trang phục đẹp, những siêu mẫu trên tạp chí - liệu có sự kết hợp nào giữa kiến thức Phong Thuỷ cổ xưa với thời trang hiện đại ngày nay?

Thời trang Phong Thuỷ là kỹ thuật thiết kế và may mặc mới, bắt nguồn từ cảm hứng nghệ thuật cổ xưa của người Trung Quốc về cách sắp xếp, bố cục màu sắc trang phục kèm theo phụ kiện. Theo đó, các mẫu trang phục được thiết kế sao cho hoà hợp, cân bằng giữa môi trường và lợi ích con người.

Người ta coi Phong Thuỷ thể hiện ở năm màu là trắng, đen, đỏ, vàng và xanh. Năm màu – ngũ sắc này là những yếu tố cơ bản của vũ trụ và có thể được ứng dụng trong cuộc sống. Quy luật phối màu tuân theo thuyết tương sinh tương khắc trong ngũ hành. Cân bằng âm dương giữa con người là trung tâm và môi trường xung quanh làm nhiệm vụ nâng đỡ con người.

Màu sắc có thể ảnh hưởng tới tâm tính và cảm xúc. Màu sắc trang phục không chỉ tác động tới người mặc, mà còn ảnh hưởng tới những người xung quanh, hay còn gọi là hiệu ứng tâm lý màu sắc. Đây chính là một phần trong thuật Phong Thuỷ khi xem xét mối tương quan với thời trang.

Ví dụ như màu sắc tối thường gợi lại cảm giác huyền bí, nhưng cũng làm người đối diện cảm giác bất an vì sợ hãi, hăm doạ. Màu lam nhạt lại nói rằng, chủ nhân bộ trang phục là người khá mềm mỏng và thân thiện. Màu sắc rực rỡ thì có ý nghĩa sôi nổi, mong muốn xung quanh chú ý.

Nếu mang trang phục với màu sắc khiến chính người mặc không thoải mái, thì có nghĩa là màu sắc đó không phản ánh đích thực con người bên trong của chủ nhân bộ trang phục.

Thời trang Phong Thuỷ không chỉ phổ biến ở màu sắc quần áo, mà còn thể hiện ở cách phối màu trong văn phòng, ngôi nhà của bạn. Ví dụ màu nâu sẫm phù hợp với nhà bếp, trong khi màu lam nhẹ thích hợp hơn với phòng trẻ em hay studio nghệ thuật.

Màu sắc mạnh thường rất phổ biến ở những không gian tập trung đông người, trong khi màu trung tính là ý tưởng hay với phòng tắm.

Ý nghĩa của những sắc màu trang phục

Màu Xanh :

Màu xanh là màu của sinh sôi, phát triển. Vì thế, nó là màu sắc lý tưởng cho trang phục nếu người vận nó làm nghề giáo viên, hay đòi hỏi kỹ năng chuyên môn. Nó cũng tốt để thể hiện một con người tích cực, luôn hướng đến cái mới mẻ, không theo lối mòn. Hãy tránh vận bộ xanh nếu có cảm giác không thể nào ngơi nghỉ.

Màu Vàng:

Màu vàng rực rỡ là niềm vui hân hoan, màu vàng nhẹ lại là sự ổn định và vững chắc. Vận quần áo màu vàng khi muốn thể hiện sự rõ ràng, sáng sủa, cũng như là màu trang phục lý tưởng khi đưa ra các quyết định. Tránh màu này nếu cảm thấy mệt mỏi.

Màu Đỏ:

Đây là màu sắc lý tưởng để thu hút sự chú ý. Hãy mặc trang phục màu đỏ nếu đi tới cuộc thử giọng, thể hiện tác phẩm nghệ thuật hay muốn trở thành một phần không thể thiếu được ở đám đông. Hãy tránh màu này khi cảm thấy bực bội, bồn chồn.

Màu Đen:

Màu đen gợi cảm giác huyền bí, sâu kín và sức lực ghê gớm. Mang trang phục màu này khi muốn là người chỉ huy uy quyền hoặc thể hiện sự bí ẩn. Nhưng người mặc hãy tránh xa màu đen nếu bị mọi người hoài nghi về động cơ hay khi muốn được đối xử công bằng.

Màu Trắng:

Không gì mang lại cảm giác tin tưởng, tín nhiệm như màu trắng. Vận trang phục trắng khi muốn sự xuất hiện thực sự tỉ mỉ, cẩn trọng, hiệu quả và hoàn hảo. Tránh xa màu trắng nếu muốn tạo ra hình ảnh khoan hoà, dễ chịu. Màu trắng có thể thúc đẩy những âu lo, vì thế, hãy cẩn thận khi lựa chọn trang phục.

Màu Ánh Kim:

Những màu ánh kim như vàng, đồng, bạc gợi cảm hứng của sự sáng tạo. Không gì tốt hơn màu này cho trang phục nếu người mặc bận rộn với dự án mang tính nghệ thuật nào đó. Màu ánh kim dễ gợi cho người khác sự bình phẩm, vì thế hãy tránh mang trang phục màu này nếu là người nhạy cảm, hay bị tổn thương.

Ngoài màu sắc, ứng dụng kiến thức Phong Thuỷ vào thời trang, người ta còn nói tới Trí. Trí chính là năng lượng tỏa ra từ con người và tác động tới xung quanh. Trí có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và cảm giác. Nó cũng chỉ lối dẫn đường trong sự tương tác giữa một cá nhân với thế giới xung quanh. Người ta tin rằng, Trí được quyết định bởi một phần màu sắc trang phục, đặc biệt là chất liệu, màu và kiểu dáng. Những chất liệu lý tưởng thường là cotton, lụa, lanh, len và da. Điều quan trọng cần lưu ý là, trang phục len và da không nên bó sát cũng như tiếp xúc với da.

Âm và Dương:

Da, len và lụa đều xuất phát từ nguồn gốc động vật, nên được cho là mang đặc tính Dương, thể hiện hành động, tổ chức và sự năng động. Nếu muốn tìm tới năng lượng Âm thay thế, thì tìm tới cotton và lanh (xuất phát từ thực vật). Những chất liệu Âm này thường mang đến sự giao tiếp, tính sáng tạo và độ nhạy cảm.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.xemsimphongthuy.org/2017/08/y-nghia-mau-sac-trong-phong-thuy.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét