Ý nghĩa các con số trong sim điện thoại

Sim phong thủy từ lâu đã không còn xa lạ với nhiều người. Sim phong thủy hợp tuổi sẽ giúp cuộc sống tốt đẹp, may mắn hơn...Bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu các bạn đuôi sim hợp mệnh 12 con giáp. Trong bài viết hôm nay mình sẽ bật mí các bạn ý nghĩa sim số đẹp phong thủy thường gặp nhé!

>>>Tham khảo thêm:

Ý nghĩa sim số đẹp phong thủy thường gặp

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0986.33.3737 Giá : 5,500,000      < - > 0869 638568 Giá : 3,600,000
0986.58.8679 Giá : 5,500,000      < - > 0869 633899 Giá : 3,600,000
0987 003993 Giá : 5,500,000      < - > 0869 633889 Giá : 3,600,000
0987 936579 Giá : 5,500,000      < - > 0869 398789 Giá : 3,600,000
0987 937799 Giá : 5,500,000      < - > 0869 397789 Giá : 3,600,000
0987.15.15.88 Giá : 5,500,000      < - > 0869 395789 Giá : 3,600,000
0987.97.1992 Giá : 5,500,000      < - > 0869 385789 Giá : 3,600,000
0988 17 1981 Giá : 5,500,000      < - > 0869 378789 Giá : 3,600,000
0988 2 6 1985 Giá : 5,500,000      < - > 0869 377789 Giá : 3,600,000
0988 283689 Giá : 5,500,000      < - > 0869 376222 Giá : 3,600,000
0988 567557 Giá : 5,500,000      < - > 0869 375789 Giá : 3,600,000
0988 638979 Giá : 5,500,000      < - > 0869 371222 Giá : 3,600,000
0988 82 1997 Giá : 5,500,000      < - > 0869 367789 Giá : 3,600,000
0988 886984 Giá : 5,500,000      < - > 0869 36 9889 Giá : 3,600,000
0988.22.06.22 Giá : 5,500,000      < - > 0869 357789 Giá : 3,600,000
0988.22.16.22 Giá : 5,500,000      < - > 0869 353222 Giá : 3,600,000
0988.28.3398 Giá : 5,500,000      < - > 0869 351222 Giá : 3,600,000
0988.45.7878 Giá : 5,500,000      < - > 0869 344222 Giá : 3,600,000
0988.74.1368 Giá : 5,500,000      < - > 0869 337222 Giá : 3,600,000
0988.78.1997 Giá : 5,500,000      < - > 0869 328222 Giá : 3,600,000
0989 053078 Giá : 5,500,000      < - > 0869 327789 Giá : 3,600,000
0989 300079 Giá : 5,500,000      < - > 0869 326222 Giá : 3,600,000
0989 555005 Giá : 5,500,000      < - > 0869 325789 Giá : 3,600,000
0989 611677 Giá : 5,500,000      < - > 0869 319789 Giá : 3,600,000
0989 712777 Giá : 5,500,000      < - > 0869 318789 Giá : 3,600,000
0989.04.11.88 Giá : 5,500,000      < - > 0869 317789 Giá : 3,600,000
0989.24.78.79 Giá : 5,500,000      < - > 0869 315789 Giá : 3,600,000
0989.43.1368 Giá : 5,500,000      < - > 0869 287789 Giá : 3,600,000
09.868.868.35 Giá : 5,500,000      < - > 0869 285789 Giá : 3,600,000
09.868.868.23 Giá : 5,500,000      < - > 0869 277789 Giá : 3,600,000
09.8118.95.95 Giá : 5,500,000      < - > 0869 275789 Giá : 3,600,000
09.8118.55.66 Giá : 5,500,000      < - > 0869 265789 Giá : 3,600,000
09.68.39.54.39 Giá : 5,500,000      < - > 0869 257789 Giá : 3,600,000
09.666999.04 Giá : 5,500,000      < - > 0869 237789 Giá : 3,600,000
09.666999.02 Giá : 5,500,000      < - > 0869 227789 Giá : 3,600,000
09.616.686.39 Giá : 5,500,000      < - > 0869 218789 Giá : 3,600,000
09.61.61.91.68 Giá : 5,500,000      < - > 0869 215789 Giá : 3,600,000
09 8970 1970 Giá : 5,500,000      < - > 0869 209789 Giá : 3,600,000
09 8833 2004 Giá : 5,500,000      < - > 0869 199 579 Giá : 3,600,000
09 8118 9009 Giá : 5,500,000      < - > 0869 195789 Giá : 3,600,000
09.81.18.81.83 Giá : 5,500,000      < - > 0869 192789 Giá : 3,600,000
09.81.18.81.16 Giá : 5,500,000      < - > 0869 185789 Giá : 3,600,000
09.81.18.81.13 Giá : 5,500,000      < - > 0869 177789 Giá : 3,600,000
09 7878 1970 Giá : 5,500,000      < - > 0869 169 369 Giá : 3,600,000
09 7373 1974 Giá : 5,500,000      < - > 0869 167789 Giá : 3,600,000
09 6789 2889 Giá : 5,500,000      < - > 0869 165789 Giá : 3,600,000
09 661 67889 Giá : 5,500,000      < - > 0869 158789 Giá : 3,600,000
0869.93.39.79 Giá : 5,500,000      < - > 0869 157789 Giá : 3,600,000
0869.877.868 Giá : 5,500,000      < - > 0869 155688 Giá : 3,600,000
0869.86.86.99 Giá : 5,500,000      < - > 0869 137789 Giá : 3,600,000
0869.35.3979 Giá : 5,500,000      < - > 0869 128789 Giá : 3,600,000
0869.345.868 Giá : 5,500,000      < - > 0869 123886 Giá : 3,600,000
0869.33.1998 Giá : 5,500,000      < - > 0869 123866 Giá : 3,600,000
0869.33.1996 Giá : 5,500,000      < - > 0869 115868 Giá : 3,600,000
0869.33.1995 Giá : 5,500,000      < - > 0869 115688 Giá : 3,600,000
0869.33.1993 Giá : 5,500,000      < - > 0869 115686 Giá : 3,600,000
0869.33.1992 Giá : 5,500,000      < - > 0869 115668 Giá : 3,600,000
0869.33.1990 Giá : 5,500,000      < - > 0869 112868 Giá : 3,600,000
0869.23.3979 Giá : 5,500,000      < - > 0869 098789 Giá : 3,600,000
0869.22.1998 Giá : 5,500,000      < - > 0869 088789 Giá : 3,600,000
0869.22.1996 Giá : 5,500,000      < - > 0869 087789 Giá : 3,600,000
0869.22.1995 Giá : 5,500,000      < - > 0869 085789 Giá : 3,600,000
0869.22.1993 Giá : 5,500,000      < - > 0869 069789 Giá : 3,600,000
0869.22.1992 Giá : 5,500,000      < - > 0869 049789 Giá : 3,600,000
0869.22.1990 Giá : 5,500,000      < - > 0869 039789 Giá : 3,600,000
0869.2.5.1979 Giá : 5,500,000      < - > 0869 038789 Giá : 3,600,000
0869.11.1997 Giá : 5,500,000      < - > 0869 037789 Giá : 3,600,000
0869.1.8.1969 Giá : 5,500,000      < - > 0869 035789 Giá : 3,600,000
0869.00.8868 Giá : 5,500,000      < - > 0869 029789 Giá : 3,600,000
0869 999879 Giá : 5,500,000      < - > 0869 028029 Giá : 3,600,000
0869 998979 Giá : 5,500,000      < - > 0869 017789 Giá : 3,600,000
0869 998969 Giá : 5,500,000      < - > 0869 003688 Giá : 3,600,000
0869 998879 Giá : 5,500,000      < - > 0869 003668 Giá : 3,600,000
0869 998869 Giá : 5,500,000      < - > 0868.8668.59 Giá : 3,600,000
0869 998779 Giá : 5,500,000      < - > 0868.56.1995 Giá : 3,600,000
0869 998679 Giá : 5,500,000      < - > 0868.56.1993 Giá : 3,600,000
0869 996979 Giá : 5,500,000      < - > 0868.46.56.86 Giá : 3,600,000
0869 996879 Giá : 5,500,000      < - > 0868 996226 Giá : 3,600,000
0869 996679 Giá : 5,500,000      < - > 0868 989993 Giá : 3,600,000
0869 996568 Giá : 5,500,000      < - > 0868 935789 Giá : 3,600,000
0869 989669 Giá : 5,500,000      < - > 0868 922933 Giá : 3,600,000
0869 968969 Giá : 5,500,000      < - > 0868 918789 Giá : 3,600,000
0869 891998 Giá : 5,500,000      < - > 0868 910333 Giá : 3,600,000
0869 891996 Giá : 5,500,000      < - > 0868 884789 Giá : 3,600,000
0869 891995 Giá : 5,500,000      < - > 0868 883689 Giá : 3,600,000
0869 891993 Giá : 5,500,000      < - > 0868 866189 Giá : 3,600,000
0869 891992 Giá : 5,500,000      < - > 0868 861661 Giá : 3,600,000
0869 891991 Giá : 5,500,000      < - > 0868 859699 Giá : 3,600,000
0869 891990 Giá : 5,500,000      < - > 0868 847789 Giá : 3,600,000
0869 888679 Giá : 5,500,000      < - > 0868 845789 Giá : 3,600,000
0869 888179 Giá : 5,500,000      < - > 0868 838468 Giá : 3,600,000
0869 882000 Giá : 5,500,000      < - > 0868 835789 Giá : 3,600,000
0869 881998 Giá : 5,500,000      < - > 0868 835668 Giá : 3,600,000
0869 881996 Giá : 5,500,000      < - > 0868 83 9889 Giá : 3,600,000
0869 881995 Giá : 5,500,000      < - > 0868 819222 Giá : 3,600,000
0869 881993 Giá : 5,500,000      < - > 0868 817789 Giá : 3,600,000
0869 881992 Giá : 5,500,000      < - > 0868 795789 Giá : 3,600,000
0869 881990 Giá : 5,500,000      < - > 0868 719789 Giá : 3,600,000
0869 881989 Giá : 5,500,000      < - > 0868 675789 Giá : 3,600,000
0869 868777 Giá : 5,500,000      < - > 0868 588566 Giá : 3,600,000


1.Ý nghĩa cặp số sim điện thoại thường gặp

6868- Lộc phát, lộc phát

1102- Độc nhất vô nhị, thiên hạ vô đối

4078 – 4 mùa không thất bát

2204 – Mãi mãi không chết

1486 – 1 năm 4 mùa phát lộc hoặc 1 năm 4 mùa lộc phát

01234- Tay trắng đi lên – 1 vợ – 2 con – 3 tầng – 4 bánh

456 – 4 mùa sinh lộc

569 – Phúc – Lộc – Thọ

227 – Vạn Vạn Tuế

15.16.18 – Mỗi năm – mỗi lộc – mỗi phát

6886 / 8668 Lộc phát phát lộc / Phát lộc lộc phát

8386 / 8683 Phát tài phát lộc / Phát lộc phát tài

18.18.18 – Mỗi năm 1 phát

19.19.19 – 1 bước lên trời

1368: Đây là con số khá đặc biệt dân sim số thường quan niệm con số 1 là Sinh (sinh sôi nảy nở), 3 là tài, 68 là lộc phát=> 1368 là Sinh Tài Lộc Phát rất đẹp với dân làm ăn buôn bán.

Tuy nhiên dãy số 1368 còn có một điểm rất đặc biệt mà ít người phát hiện ra đó là : 123+456+789=1368. Đây là 3 cặp số nối tiếp nhau trong dãy số tự nhiên từ 0-9 cộng tổng lại thành ra 1368, có thể hiểu 1368 là chuỗi số đại diện cho sự tổng hòa các con số có đẹp có xấu và mang tính chọn lọc cao nhất của dãy số tự nhiên. Vậy có thể coi 1368 là đẹp? Hơn nữa 1368 lại không chứa các số bị coi là xấu như 4 và 7 trong đó nên càng mang tính chọn lọc rất cao. Hơn nữa đây là số tiến đều ko bị ngắt đoạn lên xuống chập chùng chỉ sự thăng tiến cho chủ nhân của con số này.

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Vinaphone:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Vinaphone giá rẻ

2. Xem thêm ý nghĩa các số sim điện thoại khác

456: 4 mùa sinh lộc

01234: tay trắng đi lên, 1 vợ, 2 con, 3 tầng, 4 bánh

1486 = 1 năm 4 mùa phát lộc / 1 năm 4 mùa lộc phát

456 = 4 mùa sinh lộc

4953 = 49 chưa qua 53 đã tới

569 = Phúc – Lộc – Thọ

227 = Vạn Vạn Tuế

15.16.18 = Mỗi năm – mỗi lộc – mỗi phát

18.18.18 = Mỗi năm 1 phát

19.19.19 = 1 bước lên trời

1102 : Độc nhất vô nhị

2204 = Mãi mãi không chết

6686 : Lộc lộc phát lộc

6868 : Lộc phát lộc phát

5555 : Sinh đường làm ăn

5656 : Sinh lộc sinh lộc

0578 : Không năm nào thất bát

1111 : Tứ trụ vững chắc

2626: Mãi lộc mãi lộc

2628: hái lộc hai phát

1368: Cả một đời lộc phát – KIM LÂU

1515: 2 cái rằm

1618: Nhất lộc nhất phát

8683: Phát lộc phát tài

52 39: tiền tài

92 79: tiền lớn tài lớn

39 37: tài trời

39 38: thần tài thổ địa

39 39: tài lộc

3333: Toàn tài

8386: phát tài phát lộc

8668: Phát lộc lộc phát

4648: Tứ lộc tứ phát

8888: Tứ phát

4078: Bốn mùa không thất bát

6666: Tứ lộc (nếu mà dân miền Tây gọi là 4 ông lục)

3468: Tài tử lộc phát

6578: 6 năm thất bát

6868: lộc phát lộc phát (sáu tấm sáu tấm)

1668: Càng ngày càng phát

8686: Phát lộc phát lộc

7308: Thất tài không phát

7939: Thần tài LỚN, Thần tài nhỏ

7838: Ông địa lớn, Ông địa nhỏ

7878 :thất bát, thất bát (ông địa)

2879: mãi phát tài

1102: Độc nhất vô nhị

1122 : Một là một, hai là hai

6789: Sang bằng tất cả (sống bằng tình cảm)

6758 : sống bằng niềm tin

0607: Không xấu không bẩn

9991: Chửi cha chúng mày

9999: tứ cẩu

0378: Phong ba bão táp

8181: Phát 1 phát 1

3737: Hai ông trời

6028: Xấu kô ai táng

7762: bẩn bẩn xấu trai

3609: 3 + 6 + 0 =9

8163: 8 + 1 = 6 + 3

9981: 9 x 9 = 81

7749: 7 x 7 = 49

6612: 6 + 6 = 12

5510: 5 + 5 =10

1257: 12 – 5 = 7

1110 (0111) = chết thảm (3 hương 1 trứng)

7749 = chết cực thảm

4953 = chết cực kỳ thê thảm

2204: Mãi mãi không chết

5555: Năm năm nằm ngủ (người thực vật)

4444: Tứ bất tử

8648 : trường sinh bất tử

0404 : ko chết ko chết

0808: Không tắm, không tắm (số của Cái bang)

0805: Không tắm, không ngủ (số của Tử tù)

3546: Ba năm bốn cháu

5505: Năm năm không ngủ

2306: Hai bà cháu

7777: Thất học, thất tình, thất nghiệp, thất đức

1111: 4 cây đèn cầy

1314: Trọn đời trọn kiếp

5031: Anh ko nhớ em

9898: Có tiền có tật

2412: 24 tháng 12 Noel

1920: Nhất chín nhì bù

3456 : Bạn bè nể sợ

6789 : San bằng tất cả ( 6 – 7 – 8 – 9 : S – B – T – C ) hoặc sống bằng tình cảm.

4078 : Số này dân làm ăn rất thích ý nghĩa của nó là bốn mùa làm ăn không thất bát

4444 : Tứ tử trình làng

7777 : Thất bát quanh năm

Chúc các bạn sử dụng sim may mắn và luôn đồng hành cùng chúng tôi!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.xemsimphongthuy.org/2017/08/y-nghia-cac-con-so-trong-sim-dien-thoai.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét