Ý nghĩa các con số trong phong thủy


Mỗi con số sinh ra đều có ý nghĩa riêng,vậy nên khi chọn mua sim phong thủy hợp tuổi để giúp tăng tài lộc, may mắn rất nhiều người dựa vào ý nghĩa những con số này để tìm mua sim phong thủy.Ở bài viết trước mình đã giải đáp thắc mắc của các bạn về nên sim số đẹp hay sim phong thủy. Trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về sự thật các con số trong sim phong thủy:

>>>Tham khảo thêm:
Sự thật về những con số trong sim phong thủy

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0868.55.66.33 Giá : 5,000,000      < - > 0965.08.1994 Giá : 3,800,000
0868.5 7.8989 Giá : 5,000,000      < - > 0965.24.1368 Giá : 3,800,000
0868.45.88.66 Giá : 5,000,000      < - > 0965.34.1368 Giá : 3,800,000
0868.39.9889 Giá : 5,000,000      < - > 0965.34.1990 Giá : 3,800,000
0868.39.8998 Giá : 5,000,000      < - > 0965.46.3838 Giá : 3,800,000
0868.39.8886 Giá : 5,000,000      < - > 0965.584.789 Giá : 3,800,000
0868.39.1980 Giá : 5,000,000      < - > 0965.694.789 Giá : 3,800,000
0868.39.1668 Giá : 5,000,000      < - > 0965.7.3.1994  Giá : 3,800,000
0868.38.18.38 Giá : 5,000,000      < - > 0965.75.75.65 Giá : 3,800,000
0868.373.686 Giá : 5,000,000      < - > 0965.76.68.79 Giá : 3,800,000
0868.365.886 Giá : 5,000,000      < - > 09655 24789 Giá : 3,800,000
0868.365.799 Giá : 5,000,000      < - > 0966 108789 Giá : 3,800,000
0868.365.586 Giá : 5,000,000      < - > 0966 177688 Giá : 3,800,000
0868.365.386 Giá : 5,000,000      < - > 0966 239139 Giá : 3,800,000
0868.365.186 Giá : 5,000,000      < - > 0966 355968 Giá : 3,800,000
0868.363.339 Giá : 5,000,000      < - > 0966 498898 Giá : 3,800,000
0868.353.668 Giá : 5,000,000      < - > 0966 588 689 Giá : 3,800,000
0868.345.779 Giá : 5,000,000      < - > 0966 652002 Giá : 3,800,000
0868.337.868 Giá : 5,000,000      < - > 0966 661068 Giá : 3,800,000
0868.33.9889 Giá : 5,000,000      < - > 0966 665896 Giá : 3,800,000
0868.33.8998 Giá : 5,000,000      < - > 0966 880800 Giá : 3,800,000
0868.299.986 Giá : 5,000,000      < - > 0966 986 983 Giá : 3,800,000
0868.296.668 Giá : 5,000,000      < - > 0966.07.4078 Giá : 3,800,000
0868.291.668 Giá : 5,000,000      < - > 0966.18.38.78 Giá : 3,800,000
0868.290.290 Giá : 5,000,000      < - > 0966.19.39.68 Giá : 3,800,000
0868.268.278 Giá : 5,000,000      < - > 0966.23.1987 Giá : 3,800,000
0868.22.88.39 Giá : 5,000,000      < - > 0966.29.1997 Giá : 3,800,000
0868.199.986 Giá : 5,000,000      < - > 0966.31.1994 Giá : 3,800,000
0868.133.188 Giá : 5,000,000      < - > 0966.31.1998 Giá : 3,800,000
0868.05.3868 Giá : 5,000,000      < - > 0966.44.1997 Giá : 3,800,000
0868.033.668 Giá : 5,000,000      < - > 0966.97.3986 Giá : 3,800,000
0868.00.5078 Giá : 5,000,000      < - > 0967 222245 Giá : 3,800,000
0868 357 678 Giá : 5,000,000      < - > 0967 341981 Giá : 3,800,000
0868 999962 Giá : 5,000,000      < - > 0967 451980 Giá : 3,800,000
0868 999945 Giá : 5,000,000      < - > 0967 611981 Giá : 3,800,000
0868 999930 Giá : 5,000,000      < - > 0967 656779 Giá : 3,800,000
0868 999925 Giá : 5,000,000      < - > 0967 772002 Giá : 3,800,000
0868 999 080 Giá : 5,000,000      < - > 0967 899697 Giá : 3,800,000
0868 998966 Giá : 5,000,000      < - > 0967 948886 Giá : 3,800,000
0868 998696 Giá : 5,000,000      < - > 0967.08.4789 Giá : 3,800,000
0868 997939 Giá : 5,000,000      < - > 0967.59.3688 Giá : 3,800,000
0868 989368 Giá : 5,000,000      < - > 0967.64.1368 Giá : 3,800,000
0868 989 080 Giá : 5,000,000      < - > 0967.66.00.22 Giá : 3,800,000
0868 988896 Giá : 5,000,000      < - > 0967.71.1994 Giá : 3,800,000
0868 988696 Giá : 5,000,000      < - > 0967.79.1998 Giá : 3,800,000
0868 956866 Giá : 5,000,000      < - > 0968 109789 Giá : 3,800,000
0868 956669 Giá : 5,000,000      < - > 0968 134789 Giá : 3,800,000
0868 955595 Giá : 5,000,000      < - > 0968 657 567 Giá : 3,800,000
0868 918898 Giá : 5,000,000      < - > 0968 66 2008 Giá : 3,800,000
0868 911779 Giá : 5,000,000      < - > 0968 699598 Giá : 3,800,000
0868 909899 Giá : 5,000,000      < - > 0968 792286 Giá : 3,800,000
0868 909886 Giá : 5,000,000      < - > 0968 882168 Giá : 3,800,000
0868 899234 Giá : 5,000,000      < - > 0968 888644 Giá : 3,800,000
0868 898799 Giá : 5,000,000      < - > 0968 896586 Giá : 3,800,000
0868 888685 Giá : 5,000,000      < - > 0968 909959 Giá : 3,800,000
0868 888396 Giá : 5,000,000      < - > 0968 955368 Giá : 3,800,000
0868 888060 Giá : 5,000,000      < - > 0968 986169 Giá : 3,800,000
0868 886639 Giá : 5,000,000      < - > 0968 988808 Giá : 3,800,000
0868 886606 Giá : 5,000,000      < - > 0968.01.02.06 Giá : 3,800,000
0868 886566 Giá : 5,000,000      < - > 0968.22.1568 Giá : 3,800,000
0868 885589 Giá : 5,000,000      < - > 0968.27.1997 Giá : 3,800,000
0868 884568 Giá : 5,000,000      < - > 0968.59.1998 Giá : 3,800,000
0868 883389 Giá : 5,000,000      < - > 0968.81.1997 Giá : 3,800,000
0868 880680 Giá : 5,000,000      < - > 0968.9868.29 Giá : 3,800,000
0868 880007 Giá : 5,000,000      < - > 0968.99.77.22 Giá : 3,800,000
0868 868909 Giá : 5,000,000      < - > 09686.12.866 Giá : 3,800,000
0868 868633 Giá : 5,000,000      < - > 0969 000880 Giá : 3,800,000
0868 868608 Giá : 5,000,000      < - > 0969 111132 Giá : 3,800,000
0868 865599 Giá : 5,000,000      < - > 0969 168000 Giá : 3,800,000
0868 860880 Giá : 5,000,000      < - > 0969 197789 Giá : 3,800,000
0868 835333 Giá : 5,000,000      < - > 0969 363 963 Giá : 3,800,000
0868 833989 Giá : 5,000,000      < - > 0969 386978 Giá : 3,800,000
0868 825668 Giá : 5,000,000      < - > 0969 456945 Giá : 3,800,000
0868 823668 Giá : 5,000,000      < - > 0969 537789 Giá : 3,800,000
0868 822688 Giá : 5,000,000      < - > 0969 595886 Giá : 3,800,000
0868 811688 Giá : 5,000,000      < - > 0969 620222 Giá : 3,800,000
0868 789286 Giá : 5,000,000      < - > 0969 681866 Giá : 3,800,000
0868 783868 Giá : 5,000,000      < - > 0969 919468 Giá : 3,800,000
0868 768555 Giá : 5,000,000      < - > 0969 971333 Giá : 3,800,000
0868 765789 Giá : 5,000,000      < - > 0969.11.66.00 Giá : 3,800,000
0868 695688 Giá : 5,000,000      < - > 0969.21.1998 Giá : 3,800,000
0868 691998 Giá : 5,000,000      < - > 0969.25.1998 Giá : 3,800,000
0868 688658 Giá : 5,000,000      < - > 0969.28.78.98* Giá : 3,800,000
0868 688656 Giá : 5,000,000      < - > 0969.32.1988 Giá : 3,800,000
0868 688655 Giá : 5,000,000      < - > 0969.36.1997 Giá : 3,800,000
0868 688638 Giá : 5,000,000      < - > 0969.44.1992 Giá : 3,800,000
0868 688633 Giá : 5,000,000      < - > 0969.51.6866 Giá : 3,800,000
0868 688628 Giá : 5,000,000      < - > 0969.55.1886 Giá : 3,800,000
0868 688626 Giá : 5,000,000      < - > 0969.55.99.00 Giá : 3,800,000
0868 688618 Giá : 5,000,000      < - > 0969.57.1998 Giá : 3,800,000
0868 688611 Giá : 5,000,000      < - > 0969.6666.24 Giá : 3,800,000
0868 688606 Giá : 5,000,000      < - > 0969.71.6686 Giá : 3,800,000
0868 688266 Giá : 5,000,000      < - > 0969.82.1990 Giá : 3,800,000
0868 688166 Giá : 5,000,000      < - > 097 15 3 1968 Giá : 3,800,000
0868 688066 Giá : 5,000,000      < - > 097 18 7 1971 Giá : 3,800,000
0868 686298 Giá : 5,000,000      < - > 097 7 10 1978 Giá : 3,800,000
0868 683858 Giá : 5,000,000      < - > 097 8888 525 Giá : 3,800,000
0868 681956 Giá : 5,000,000      < - > 097.116.55.66 Giá : 3,800,000
0868 679886 Giá : 5,000,000      < - > 097.141.8886 Giá : 3,800,000
0868 666995 Giá : 5,000,000      < - > 097.19.2.1984 Giá : 3,800,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn cách chọn sim tam hoa giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim tam hoa giá rẻ

Các số được đọc như sau:

1 – chắc (chắc chắn)
2 – mãi (vạn đại)
3 – tài
4 – tử
5 – ngũ (hoặc “ngủ”)
6 – lộc
7 – thất
8 – phát
9 – thừa

Bởi vậy mới sinh ra chuyện khó phân giải: những người Việt mê số đề thì thích SIM số 78 (ông địa) nhưng người Hoa lại không thích vì 78 được đọc thành “phá sản”.

Riêng các số 0, 1, 9 thì chỉ có nghĩa khi đứng chung với số khác, số 1 tượng trưng cho sự khởi đầu nên cần đứng trước, số 9 tượng trưng cho sự tan rã nên cần đứng cuối cùng.

9: đẹp, là con số tận cùng của dãy số 0-9 vĩnh cửu trường tồn

8: “phát” -> đẹp, nhưng những người làm cơ quan đất nước hay dính liếu nhiều tới pháp luật thì hơi sợ một chút vì nó giống cái còng số 8

6: “lộc” -> đẹp, tuy rằng tránh đi với số 9 để tạo thành 69 hoặc 96, rất dễ bị hiểu lầm vì đây biểu tượng của giới đồng tính

-> 6 và 8 ghép hiếmi là “lộc phát”(68) hoặc “phát lộc”(86)

06, 46, 86: Con Cọp (Hổ)

4: người Hoa không thích vì họ phát âm là Tứ hao hao chữ “Tử” (tắt thở). Tuy vậy nó không đến nỗi trầm trọng như thế.

39, 79: Thần Tài. 39 là thần tài nhỏ,79 là thần tài lớn

38, 78: Ông Địa. Tuy thế, coi chừng 78 phát âm là “Túng thiếu” (kinh doanh lụn bại)

7 là thất (mất mát), 8 là phát nhưng 78 đi liền kề nhau hiếmi bị đọc là nghèo khổ không hay

37, 77: Ông Trời

40, 80: Ông Táo, Lửa

17, 57, 97: Con Hạc -> dành cho ai muốn trường thọ

0: là âm -> phù hợp cho con gái. Ngược với 0 là số 9 (dương, con trai) -> 09 hợp thành âm dương hòa hợp -> tốt. Những bạn nữ NÊN chọn mua những Sim như kiểu 000, 0000 hay đặc biệt hơn là 00000 (vượng khí)

07: con heo con

10, 50, 90: con rồng nước

26, 66: con rồng bay

03, 43, 83: số này không đẹp (không tiện bàn).

35: Con dê

19, 59, 99: Con bướm -> Đẹp

32, 72: Vàng. Còn là “con rắn” -> nguy khốn cắn tạ thế người

33, 73: Tiền. Tuy nhiên còn là “con nhện” -> con nhện giăng tơ khiến cho cuộc đời khó khăn, tình yêu mịt mù.

36, 76: thầy chùa hoặc bà vãi trong chùa

31: dành cho cánh mày râu yếu sinh lý vì nó là “cái ấy” -> số 1 cũng giành cho giới đồng tính.

2, 42, 82: con ốc -> bò lê muộn màng

12, 52, 92: con ngựa -> chạy nhanh

Để có được những số điện thoại vừa đẹp vừa hợp phong thủy thì nên nhớ rằng sim số đẹp  không phải bao giờ cũng là sim phù hợp nhất với bạn, có người bỏ ra nhiều tiền mua 1 cái sim số đẹp nhưng chưa chắc đã hiểu hết ý nghĩa của sim đó và có dám chắc là hợp với mình hay không. Vì ngoài các quan điểm ra thì phải tính đến chuyện hòa hợp âm dương, ngũ hành… mà việc này chỉ những người có hiểu biết về phong thủy nhiều kinh nghiệm mới có thể giúp được

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.xemsimphongthuy.org/2017/08/y-nghia-cac-con-so-trong-phong-thuy.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét