Bạn thuộc cung nào và bạn có biết tiền tài nằm ở cung nào không?

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm tìm hiểu về năm sinh và màu sắc hợp mệnh Thổ. Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cung có tiền tài nhiều nhất là cung nào? Cùng tìm hiểu nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Bạn có biết tiền tài nằm ở Cung nào?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0965 373868 Giá : 4,800,000      < - > 0868 805668 Giá : 4,000,000
0965 537986 Giá : 4,800,000      < - > 0868 801998 Giá : 4,000,000
0965.01.01.90 Giá : 4,800,000      < - > 0868 798998 Giá : 4,000,000
0965.03.1368 Giá : 4,800,000      < - > 0868 790799 Giá : 4,000,000
0965.17.1368 Giá : 4,800,000      < - > 0868 789886 Giá : 4,000,000
0965.30.1368 Giá : 4,800,000      < - > 0868 781993 Giá : 4,000,000
0965.39.1996 Giá : 4,800,000      < - > 0868 781989 Giá : 4,000,000
0965.44.1368 Giá : 4,800,000      < - > 0868 777794 Giá : 4,000,000
0965.60.1368 Giá : 4,800,000      < - > 0868 777751 Giá : 4,000,000
0966 081996 Giá : 4,800,000      < - > 0868 777737 Giá : 4,000,000
0966 46 8889 Giá : 4,800,000      < - > 0868 777735 Giá : 4,000,000
0966 651668 Giá : 4,800,000      < - > 0868 777727 Giá : 4,000,000
0966 879990 Giá : 4,800,000      < - > 0868 777719 Giá : 4,000,000
0966.86.09.86 Giá : 4,800,000      < - > 0868 777716 Giá : 4,000,000
0967.11.8889 Giá : 4,800,000      < - > 0868 777715 Giá : 4,000,000
0967.52.1368 Giá : 4,800,000      < - > 0868 777713 Giá : 4,000,000
0967.56.1368 Giá : 4,800,000      < - > 0868 777706 Giá : 4,000,000
0967.73.1368 Giá : 4,800,000      < - > 0868 777703 Giá : 4,000,000
0968 111 866 Giá : 4,800,000      < - > 0868 771998 Giá : 4,000,000
0968 379386 Giá : 4,800,000      < - > 0868 771997 Giá : 4,000,000
0968 676876 Giá : 4,800,000      < - > 0868 771996 Giá : 4,000,000
0968 676967 Giá : 4,800,000      < - > 0868 771995 Giá : 4,000,000
0968 808 988 Giá : 4,800,000      < - > 0868 771979 Giá : 4,000,000
0968 922886 Giá : 4,800,000      < - > 0868 711998 Giá : 4,000,000
0968 998880 Giá : 4,800,000      < - > 0868 690696 Giá : 4,000,000
0968.84.1368 Giá : 4,800,000      < - > 0868 686194 Giá : 4,000,000
0968.94.1368 Giá : 4,800,000      < - > 0868 684668 Giá : 4,000,000
0968.95.1990 Giá : 4,800,000      < - > 0868 683966 Giá : 4,000,000
0969 081997 Giá : 4,800,000      < - > 0868 681933 Giá : 4,000,000
0969 089668 Giá : 4,800,000      < - > 0868 681910 Giá : 4,000,000
0969 260886 Giá : 4,800,000      < - > 0868 671998 Giá : 4,000,000
0969 694078 Giá : 4,800,000      < - > 0868 671991 Giá : 4,000,000
0969.63.1993 Giá : 4,800,000      < - > 0868 666685 Giá : 4,000,000
097.118.1990 Giá : 4,800,000      < - > 0868 666684 Giá : 4,000,000
097.118.1992 Giá : 4,800,000      < - > 0868 666646 Giá : 4,000,000
097.118.1993 Giá : 4,800,000      < - > 0868 666612 Giá : 4,000,000
097.118.1995 Giá : 4,800,000      < - > 0868 665432 Giá : 4,000,000
097.118.1996 Giá : 4,800,000      < - > 0868 650668 Giá : 4,000,000
097.128.1992 Giá : 4,800,000      < - > 0868 631998 Giá : 4,000,000
097.128.1995 Giá : 4,800,000      < - > 0868 621986 Giá : 4,000,000
097.13.9.1995 Giá : 4,800,000      < - > 0868 587589 Giá : 4,000,000
097.138.1996 Giá : 4,800,000      < - > 0868 565898 Giá : 4,000,000
097.15.7.1988 Giá : 4,800,000      < - > 0868 555234 Giá : 4,000,000
097.22.666.79 Giá : 4,800,000      < - > 0868 444789 Giá : 4,000,000
0971 189868 Giá : 4,800,000      < - > 0868 397439 Giá : 4,000,000
0971 221994 Giá : 4,800,000      < - > 0868 389589 Giá : 4,000,000
0971 611998 Giá : 4,800,000      < - > 0868 381995 Giá : 4,000,000
0971 669689 Giá : 4,800,000      < - > 0868 365565 Giá : 4,000,000
0971 669769 Giá : 4,800,000      < - > 0868 363678 Giá : 4,000,000
0971 669959 Giá : 4,800,000      < - > 0868 363393 Giá : 4,000,000
0971 669969 Giá : 4,800,000      < - > 0868 357889 Giá : 4,000,000
0971 669986 Giá : 4,800,000      < - > 0868 352668 Giá : 4,000,000
0971 866368 Giá : 4,800,000      < - > 0868 351989 Giá : 4,000,000
0971.04.07.08 Giá : 4,800,000      < - > 0868 333858 Giá : 4,000,000
0971.18.1998 Giá : 4,800,000      < - > 0868 333385 Giá : 4,000,000
0971.28.1990 Giá : 4,800,000      < - > 0868 333382 Giá : 4,000,000
0971.28.1996 Giá : 4,800,000      < - > 0868 333376 Giá : 4,000,000
0971.28.1998 Giá : 4,800,000      < - > 0868 331998 Giá : 4,000,000
0971.28.82.28 Giá : 4,800,000      < - > 0868 293966 Giá : 4,000,000
0971.38.1992 Giá : 4,800,000      < - > 0868 291998 Giá : 4,000,000
0971.62.1368 Giá : 4,800,000      < - > 0868 291991 Giá : 4,000,000
0971.81.1995 Giá : 4,800,000      < - > 0868 29 9779 Giá : 4,000,000
0971.82.1993 Giá : 4,800,000      < - > 0868 289589 Giá : 4,000,000
0971.82.1996 Giá : 4,800,000      < - > 0868 286379 Giá : 4,000,000
0972 321994 Giá : 4,800,000      < - > 0868 285688 Giá : 4,000,000
0972 417418 Giá : 4,800,000      < - > 0868 283688 Giá : 4,000,000
0972 665667 Giá : 4,800,000      < - > 0868 269688 Giá : 4,000,000
0972 788881 Giá : 4,800,000      < - > 0868 265565 Giá : 4,000,000
0973 210873 Giá : 4,800,000      < - > 0868 251688 Giá : 4,000,000
0973 210964 Giá : 4,800,000      < - > 0868 222294 Giá : 4,000,000
0973 225228 Giá : 4,800,000      < - > 0868 222290 Giá : 4,000,000
0973 235995 Giá : 4,800,000      < - > 0868 222263 Giá : 4,000,000
0973 567848 Giá : 4,800,000      < - > 0868 222261 Giá : 4,000,000
0973 666912 Giá : 4,800,000      < - > 0868 222236 Giá : 4,000,000
0973 688683 Giá : 4,800,000      < - > 0868 221998 Giá : 4,000,000
0973 871969 Giá : 4,800,000      < - > 0868 221993 Giá : 4,000,000
0973.0 8.7968 Giá : 4,800,000      < - > 0868 220668 Giá : 4,000,000
0973.51.1989 Giá : 4,800,000      < - > 0868 211992 Giá : 4,000,000
0974 210469 Giá : 4,800,000      < - > 0868 199686 Giá : 4,000,000
0976 439539 Giá : 4,800,000      < - > 0868 186879 Giá : 4,000,000
0976 539588 Giá : 4,800,000      < - > 0868 181990 Giá : 4,000,000
0977 060246 Giá : 4,800,000      < - > 0868 181102 Giá : 4,000,000
0977 080246 Giá : 4,800,000      < - > 0868 161991 Giá : 4,000,000
0977 090246 Giá : 4,800,000      < - > 0868 161678 Giá : 4,000,000
0977 686831 Giá : 4,800,000      < - > 0868 151989 Giá : 4,000,000
0977 686884 Giá : 4,800,000      < - > 0868 139686 Giá : 4,000,000
0977 980246 Giá : 4,800,000      < - > 0868 115225 Giá : 4,000,000
0978 722868 Giá : 4,800,000      < - > 0868 111399 Giá : 4,000,000
0978 899839 Giá : 4,800,000      < - > 0868 111388 Giá : 4,000,000
0979 171962 Giá : 4,800,000      < - > 0868 111159 Giá : 4,000,000
0979 180246 Giá : 4,800,000      < - > 0868 111136 Giá : 4,000,000
0979 260246 Giá : 4,800,000      < - > 0868 111131 Giá : 4,000,000
0979 360246 Giá : 4,800,000      < - > 0868 111121 Giá : 4,000,000
0979 440246 Giá : 4,800,000      < - > 0868 088268 Giá : 4,000,000
0979 568878 Giá : 4,800,000      < - > 0868 088199 Giá : 4,000,000
0979 773799 Giá : 4,800,000      < - > 0868 060600 Giá : 4,000,000
0979 897990 Giá : 4,800,000      < - > 0868 051996 Giá : 4,000,000
098 147 8899 Giá : 4,800,000      < - > 0868 011997 Giá : 4,000,000
098.106.1994 Giá : 4,800,000      < - > 0868 011991 Giá : 4,000,000
098.106.1997 Giá : 4,800,000      < - > 0868 000969 Giá : 4,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Vinaphone giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Vinaphone giá rẻ

Trong mười hai cung của Tử vi, Mệnh bàn liên quan tới tiền tài có cung Tài bạch, cung Mệnh, Quan lộc, Phúc đức, Điền trạch và Thiên di. Trong đó cung Mệnh, Tài bạch, Quan lộc là cung vị Tam phương; Thiên di, Phúc đức thì lần lượt là cung vị Tứ chính của cung Mệnh, Tài bạch. Những việc liên quan tới tiền của một người và tài vận, cách kiếm tiền, sử dụng tiền, tài sản nhiều ít chủ yếu là phải xem cung Tài bạch.

Cung Mệnh

Cung mệnh là cung vị then chốt nhất trong mệnh bàn, là căn cơ của vận mệnh cả đời, phản ánh tiên thiên vận mệnh như tài năng, thành tựu, khả năng quản lý tiền, tiềm năng của một người. Cung Tài bạch và các sao trong cung Mệnh có mối quan hệ mật thiết với nhau, giúp đỡ nhau hoặc kiềm chế lẫn nhau.

Cung Quan lộc

Cung quan lộc phản ánh vận học hành và sự nghiệp của một người, có thể tạo lập sự nghiệp riêng hay không, ngành thích hợp theo đuổi, những điều đó chính là cơ sở của việc sinh tài. Do đó cung Tài bạch và Quan lộc lưu thông lẫn nhau, hậu thuẫn nhau và ảnh hưởng lẫn nhau.

Cung Phúc đức

Cung Phúc đức là cung đối diện của cung Tài bạch, dùng để xem nhân sinh quan, thái độ kiếm tiền, có dễ dàng có tiền hay không, mức độ hưởng thụ cuộc sống, hành vi đạo đức, kiềm chế tình cảm của một người.

Cung Phúc đức và hành vi của cá thể có quan hệ chặt chẽ với nhau, người ta thường nói “thiện giả thiện báo, ác giả ác báo”. Một người có thể có tài vận tốt hay không thì có thể căn cứ vào lý luận của Tử vi đẩu số, nhất định phải xem cung Phúc đức có phải bản thân mình có phúc phận hoặc làm việc thiện hay không.

Cung Điền trạch

Cung Điền trạch là cung cất giữ tiền tài, tất cả những việc liên quan tới đất đai, nhà cửa, có phải có thể kế thừa tổ nghiệp hay không, tự bố trí bất động sản, đầu tư và môi trường sống và phong thủy của một người thì đều hiển hiện ở cung Điền trạch. Vì vậy có thể giữ được tiền tài hay không thì phải xem cung Điền trạch.

Cung Thiên di

Cung Thiên di dùng đế phán đoán cát hung của những việc có liên quan tới việc di động và quan hệ đối ngoại như xuất ngoại, lực hoạt động, tài cán, thăng tiến, khả năng xã giao, quan hệ nhân thế. Do đó mà cung Thiên di quyết định động lực ban đầu để kiếm tiền, do đó mà ảnh hưởng tới sự nhiều ít của tiền tài.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.xemsimphongthuy.org/2017/08/tien-tai-nam-cung-nao.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét