Số điện thoại xấu hay đẹp ảnh hưởng như thế nào tới người sử dụng?

Ở bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim tam hoa cho người mệnh Mộc. Sim điện thoại là vật bất ly thân trong cuộc sống hiện đại. Số điện thoại xuất hiện ở mọi nơi mọi lúc, từ trên biển hiệu, danh thiếp, tờ rơi, đến website, facebook, blog,.. đâu đâu cũng hiện diện. Hãy thay đổi ngay số điện thoại nếu rơi vào các trường hợp này. Cùng tìm hiểu đó là những trường hợp nào nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Hãy đổi ngay số sim điện thoại nếu rơi vào các trường hợp này

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0971 968698 Giá : 5,500,000      < - > 0969.51.1998 Giá : 3,600,000
0971 989669 Giá : 5,500,000      < - > 0969.6.3.1984 Giá : 3,600,000
0971 989689 Giá : 5,500,000      < - > 0969.61.1981 Giá : 3,600,000
0971 990688 Giá : 5,500,000      < - > 0969.61.1995 Giá : 3,600,000
0971 991386 Giá : 5,500,000      < - > 0969.62.22.62 Giá : 3,600,000
0971 993968 Giá : 5,500,000      < - > 0969.62.22.82 Giá : 3,600,000
0971.08.9988 Giá : 5,500,000      < - > 0969.62.22.92 Giá : 3,600,000
0971.25.7879 Giá : 5,500,000      < - > 0969.6666.71 Giá : 3,600,000
0971.29.6969 Giá : 5,500,000      < - > 0969.8888.14 Giá : 3,600,000
0971.39.1992 Giá : 5,500,000      < - > 0969.94.1998 Giá : 3,600,000
0971.89.5599 Giá : 5,500,000      < - > 097 191 1968 Giá : 3,600,000
0971.9339.86 Giá : 5,500,000      < - > 0971 007078 Giá : 3,600,000
0971.94.8899 Giá : 5,500,000      < - > 0971 088168 Giá : 3,600,000
0971.99.3338 Giá : 5,500,000      < - > 0971 100300 Giá : 3,600,000
0971.99.3883 Giá : 5,500,000      < - > 0971 183186 Giá : 3,600,000
0971.99.8118 Giá : 5,500,000      < - > 0971 226229 Giá : 3,600,000
0972 005000 Giá : 5,500,000      < - > 0971 240222 Giá : 3,600,000
0972 161222 Giá : 5,500,000      < - > 0971 339336 Giá : 3,600,000
0972 44 22 33 Giá : 5,500,000      < - > 0971 614222 Giá : 3,600,000
0972 528585 Giá : 5,500,000      < - > 0971 616717 Giá : 3,600,000
0972 611868 Giá : 5,500,000      < - > 0971 660662 Giá : 3,600,000
0972 937293 Giá : 5,500,000      < - > 0971 660663 Giá : 3,600,000
0972.98.68.98 Giá : 5,500,000      < - > 0971 660665 Giá : 3,600,000
0973 023789 Giá : 5,500,000      < - > 0971 662665 Giá : 3,600,000
0973 848168 Giá : 5,500,000      < - > 0971 719339 Giá : 3,600,000
0973 848584 Giá : 5,500,000      < - > 0971 754222 Giá : 3,600,000
0973 867779 Giá : 5,500,000      < - > 0971 868189 Giá : 3,600,000
0973.12.9889 Giá : 5,500,000      < - > 0971 906222 Giá : 3,600,000
0973.23.33.43 Giá : 5,500,000      < - > 0971 919998 Giá : 3,600,000
0973.79.11.79 Giá : 5,500,000      < - > 0971.18.18.81 Giá : 3,600,000
0974.55.65.75 Giá : 5,500,000      < - > 0971.25.29.29 Giá : 3,600,000
0975 199222 Giá : 5,500,000      < - > 0971.27.29.29 Giá : 3,600,000
0975 552006 Giá : 5,500,000      < - > 0971.6666.07 Giá : 3,600,000
0975 555896 Giá : 5,500,000      < - > 0972 199669 Giá : 3,600,000
0975 698333 Giá : 5,500,000      < - > 0972 209688 Giá : 3,600,000
0975 712333 Giá : 5,500,000      < - > 0972 356996 Giá : 3,600,000
0975.01.66.99 Giá : 5,500,000      < - > 0972 384222 Giá : 3,600,000
0975.329.555 Giá : 5,500,000      < - > 0972 391616 Giá : 3,600,000
0975.3333.95 Giá : 5,500,000      < - > 0972 814789 Giá : 3,600,000
0975.99.1978 Giá : 5,500,000      < - > 0972.09.06.88 Giá : 3,600,000
09756.1111.3 Giá : 5,500,000      < - > 0972.50.1997 Giá : 3,600,000
09756.3333.5 Giá : 5,500,000      < - > 0973 222287 Giá : 3,600,000
09758.2222.9 Giá : 5,500,000      < - > 0973 451978 Giá : 3,600,000
0976 058868 Giá : 5,500,000      < - > 0973 906222 Giá : 3,600,000
0976 122229 Giá : 5,500,000      < - > 0973.34.1989 Giá : 3,600,000
0976 3 1 1992 Giá : 5,500,000      < - > 0973.34.1998 Giá : 3,600,000
0976 663568 Giá : 5,500,000      < - > 0973.43.1996 Giá : 3,600,000
0976 671997 Giá : 5,500,000      < - > 0973.83.2868 Giá : 3,600,000
0976 803777 Giá : 5,500,000      < - > 0974.20.1996 Giá : 3,600,000
0976 8888 04 Giá : 5,500,000      < - > 0974.38.1997 Giá : 3,600,000
0976.13.8998 Giá : 5,500,000      < - > 0974.38.6669 Giá : 3,600,000
0976.22.1998 Giá : 5,500,000      < - > 0974.4.5.1997 Giá : 3,600,000
09760.8888.2 Giá : 5,500,000      < - > 0974.51.1993 Giá : 3,600,000
09761.3333.1 Giá : 5,500,000      < - > 0974.84.1992 Giá : 3,600,000
09762.0000.4 Giá : 5,500,000      < - > 0974.93.1990 Giá : 3,600,000
0977 199968 Giá : 5,500,000      < - > 0975 658789 Giá : 3,600,000
0977 566656 Giá : 5,500,000      < - > 0975 842789 Giá : 3,600,000
0977 599299 Giá : 5,500,000      < - > 0975.06.19.92 Giá : 3,600,000
0977 751988 Giá : 5,500,000      < - > 0975.60.1998 Giá : 3,600,000
0977 88 1970 Giá : 5,500,000      < - > 0976 747789 Giá : 3,600,000
0977 888186 Giá : 5,500,000      < - > 0976 789289 Giá : 3,600,000
0977.20.1368 Giá : 5,500,000      < - > 0976 860866 Giá : 3,600,000
0978 136333 Giá : 5,500,000      < - > 0976.20.1996 Giá : 3,600,000
0978 156986 Giá : 5,500,000      < - > 0976.38.2686 Giá : 3,600,000
0978.11.8383 Giá : 5,500,000      < - > 0976.45.7779 Giá : 3,600,000
0978.29.1368 Giá : 5,500,000      < - > 0976.48.1995 Giá : 3,600,000
0978.65.1368 Giá : 5,500,000      < - > 0976.68.59.68 Giá : 3,600,000
0979 229226 Giá : 5,500,000      < - > 0977.22.2006 Giá : 3,600,000
0979 249779 Giá : 5,500,000      < - > 0977.92.96.98 Giá : 3,600,000
0979 250555 Giá : 5,500,000      < - > 0978 592789 Giá : 3,600,000
0979 379568 Giá : 5,500,000      < - > 0978.072.555 Giá : 3,600,000
0979 486979 Giá : 5,500,000      < - > 0978.27.8889 Giá : 3,600,000
0979 8 1 1998 Giá : 5,500,000      < - > 0978.37.1686 Giá : 3,600,000
0979 881991 Giá : 5,500,000      < - > 0978.67.1997 Giá : 3,600,000
0979.573.555 Giá : 5,500,000      < - > 0978.77.3568 Giá : 3,600,000
098 11 88 986 Giá : 5,500,000      < - > 0979 56 1987 Giá : 3,600,000
098 111 18 19 Giá : 5,500,000      < - > 0979 666486 Giá : 3,600,000
098 1188 179 Giá : 5,500,000      < - > 0979 752668 Giá : 3,600,000
098 535 1993 Giá : 5,500,000      < - > 0979 752688 Giá : 3,600,000
098 906 1996 Giá : 5,500,000      < - > 0979 858188 Giá : 3,600,000
098.106.1996 Giá : 5,500,000      < - > 0979.0979.62 Giá : 3,600,000
098.109.1996 Giá : 5,500,000      < - > 0979.40.1993 Giá : 3,600,000
098.13.1.1987 Giá : 5,500,000      < - > 0979.71.1977 Giá : 3,600,000
098.14.7.1991 Giá : 5,500,000      < - > 098 135 1199 Giá : 3,600,000
098.16.3.1990 Giá : 5,500,000      < - > 098 136 1199 Giá : 3,600,000
098.18.4.1990 Giá : 5,500,000      < - > 098 183 1966 Giá : 3,600,000
098.25.4.1991 Giá : 5,500,000      < - > 098.113.55.66 Giá : 3,600,000
098.293.1995 Giá : 5,500,000      < - > 098.12345.50 Giá : 3,600,000
098.444.17.17 Giá : 5,500,000      < - > 0981 111833 Giá : 3,600,000
098.444.41.41 Giá : 5,500,000      < - > 0981 123126 Giá : 3,600,000
098.444.56.56 Giá : 5,500,000      < - > 0981 333387 Giá : 3,600,000
098.444.59.59 Giá : 5,500,000      < - > 0981 528789 Giá : 3,600,000
098.444.64.64 Giá : 5,500,000      < - > 0981 569998 Giá : 3,600,000
098.444.74.74 Giá : 5,500,000      < - > 0981 606696 Giá : 3,600,000
098.444.93.93 Giá : 5,500,000      < - > 0981 616619 Giá : 3,600,000
0981 113337 Giá : 5,500,000      < - > 0981 809868 Giá : 3,600,000
0981 135246 Giá : 5,500,000      < - > 0981 897868 Giá : 3,600,000
0981 151994 Giá : 5,500,000      < - > 0981 908998 Giá : 3,600,000
0981 156969 Giá : 5,500,000      < - > 0981.17.12.94 Giá : 3,600,000
0981 161994 Giá : 5,500,000      < - > 0981.68.80.68 Giá : 3,600,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn cách xem bói số điện thoại:
Hướng dẫn chi tiết cách xem bói số điện thoại

Với nhiều người, nhất là những người làm ăn kinh doanh buôn bán, thì số điện thoại cực kỳ quan trọng, thậm chí nó còn quan trọng hơn cả cái tên của họ.

Số điện thoại xấu hay đẹp có ảnh hưởng như thế nào?

Một số điện thoại trúc trắc, khó nhớ sẽ gây ấn tượng xấu với khách hàng, số đẹp, dễ nhớ, dễ bấm sẽ gây thiện cảm hơn.

Nếu bạn dùng một số điện thoại quá xấu, nhiều khách hàng có thiên hướng duy tâm sẽ ngại giao dịch với bạn, vì họ cho rằng, đó là điềm gở cho công chuyện làm ăn của họ.

Nhiều người có xu hướng đánh giá bạn qua hình thức bề ngoài, và số điện thoại cũng là một trong các yếu tố để đánh giá, nếu bạn dùng một số quá xấu, theo quan niệm chung, hẳn họ sẽ cho rằng bạn không phải người sành điệu, chịu chơi và giàu có.

Số điện thoại xấu, sẽ hình thành một sự tự ti, không thoải mái ngay trong suy nghĩ của bạn.

Vậy làm thế nào để biết một số điện thoại là đẹp hay xấu?

Theo quan niệm chung hiện nay, các số điện thoại đẹp là số có dạng số tiến, càng về đuôi càng tiến. Tiến lên đến đỉnh thì càng tốt. Ví dụ: đuôi số là 1689, 9 được coi là số to nhất, là đỉnh. Số này được gọi là "tiến lên đến đỉnh", thể hiện cho sự thăng tiến vượt trội, không ngừng.

Ngược lại, một số điện thoại có đuôi lùi, thể hiện cho sự đi xuống, tụt dốc, làm ăn thất bại, tăng trưởng âm,... Ví dụ, đuôi số dạng 7421, gọi là "tụt về đến đáy".

Cũng có dạng số không quan trọng chuyện tiến hay lùi, mà chơi theo kiểu số lặp, số đảo, số dễ nhớ. Ví dụ: các sim có dạng 999 (tam hoa) ở cuối, hay dạng soi gương 836.638, v.v...

Quan niệm về ý nghĩa của các con số cũng rất quan trọng. Như các số 3,6,8,9 rất được ưa chuộng, vì 3 là Tài, 6 là Lộc, 8 là Phát, 9 là Vĩnh Cửu. Nếu số sim có đuôi là 3689 thì có thể dịch là Tài Lộc Phát Vĩnh Cửu, vừa có ý nghĩa hay, mà lại là dạng số tiến đến đỉnh nữa.

Ngược lại với các số đẹp, người ta cũng kiêng kỵ các số 0, 4, 7. Vì 4 trong tiếng Hán đọc là Tử, 7 là Thất, 0 thì là Trắng tay, vô sản. Chả ai muốn mình lại Tử (tử nạn), Thất (thất nghiệp, thất tài...), hay Trắng tay, vô sản cả, phải không?

Nhưng quan trọng hơn cả, vẫn là số điện thoại có hợp phong thủy với chủ nhân hay không

Tất cả các yếu tố nêu trên, thực ra, vẫn không quan trọng bằng yếu tố phong thủy. Thực chất ngành Thần số học đã có từ cách đây hàng ngàn năm, đi sâu vào việc luận giải ý nghĩa các con số. Một số điện thoại được đánh giá là sim phong thủy phải thỏa mãn rất nhiều yếu tố như:
  • Số sim phải cân bằng về ngũ hành (Kim,Thủy,Mộc,Hỏa,Thổ), và cân bằng về âm dương
  • Số sim phải có thuộc tính ngũ hành tương trợ cho bản mệnh, đồng thời bổ sung tứ trụ mệnh. Ví dụ, một người sinh năm 1988, mệnh Mộc, thì nên dùng số sim thuộc Thủy, vì Thủy sinh Mộc, sẽ tốt cho người đó.
  • Số sim phải tạo thành quẻ tốt trong 64 quẻ trùng quái. Việc phối quẻ này thường dựa vào phần thượng và hạ của số sim (2 nửa đầu cuối), tạo thành các quẻ thể và quẻ dụng, rồi phối với nhau tạo nên quẻ trùng quái.
Nhưng làm sao để biết một số sim có hợp phong thủy hay không? Hẳn là việc này không dễ dàng, phải dựa vào các lý thuyết phức tạp của phong thủy. Nhưng tin vui là, chúng tôi đã xây dựng thành công ứng dụng tự động tính toán cho bạn tất cả những điều phức tạp đó.

Việc duy nhất bạn phải làm chỉ là: nhập số sim, giờ ngày tháng năm sinh, rồi bấm nút. Kết quả sẽ hiện ra. Thật tuyệt vời!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét