Sim số đẹp là gì? Vì sao lại được nhiều người ưa chuộng

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim hợp cung Thiên Bình(23/9-22/10) . Vì sao ai cũng mong muốn mình sở hữu được một sim số đẹp? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sim số đẹp là gì nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Tìm hiểu về sim số đẹp là gì?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

097 809 1995 Giá : 4,500,000      < - > 0968.75.1993 Giá : 4,020,000
097 848 1980 Giá : 4,500,000      < - > 0968.82.86.82 Giá : 4,020,000
097 98 89 896 Giá : 4,500,000      < - > 0968.92.1997 Giá : 4,020,000
097.14.1.1987 Giá : 4,500,000      < - > 0968.93.1994 Giá : 4,020,000
097.18.55599 Giá : 4,500,000      < - > 0969 091222 Giá : 4,020,000
097.188.9779 Giá : 4,500,000      < - > 0969 119619 Giá : 4,020,000
0971 081988 Giá : 4,500,000      < - > 0969 588669 Giá : 4,020,000
0971 081991 Giá : 4,500,000      < - > 0969 666977 Giá : 4,020,000
0971 101989 Giá : 4,500,000      < - > 0969 729279 Giá : 4,020,000
0971 115568 Giá : 4,500,000      < - > 0969 909808 Giá : 4,020,000
0971 168078 Giá : 4,500,000      < - > 0969 962296 Giá : 4,020,000
0971 171980 Giá : 4,500,000      < - > 0969.15.1996 Giá : 4,020,000
0971 171981 Giá : 4,500,000      < - > 0969.18.1994 Giá : 4,020,000
0971 178779 Giá : 4,500,000      < - > 0969.27.1997 Giá : 4,020,000
0971 185599 Giá : 4,500,000      < - > 0969.36.1998 Giá : 4,020,000
0971 19.59.59 Giá : 4,500,000      < - > 0969.40.1993 Giá : 4,020,000
0971 191393 Giá : 4,500,000      < - > 0969.50.1986 Giá : 4,020,000
0971 196866 Giá : 4,500,000      < - > 0969.51.1997 Giá : 4,020,000
0971 238181 Giá : 4,500,000      < - > 0969.53.1992 Giá : 4,020,000
0971 239939 Giá : 4,500,000      < - > 0969.53.1994 Giá : 4,020,000
0971 286969 Giá : 4,500,000      < - > 0969.61.1994 Giá : 4,020,000
0971 29.59.59 Giá : 4,500,000      < - > 0969.65.1994 Giá : 4,020,000
0971 366 966 Giá : 4,500,000      < - > 0969.68.2012 Giá : 4,020,000
0971 38 68 98 Giá : 4,500,000      < - > 0969.73.1989 Giá : 4,020,000
0971 381980 Giá : 4,500,000      < - > 0969.81.1997 Giá : 4,020,000
0971 381981 Giá : 4,500,000      < - > 0969.81.81.83 Giá : 4,020,000
0971 381984 Giá : 4,500,000      < - > 0971 336866 Giá : 4,020,000
0971 511985 Giá : 4,500,000      < - > 0971 346686 Giá : 4,020,000
0971 516969 Giá : 4,500,000      < - > 0971 369969 Giá : 4,020,000
0971 551789 Giá : 4,500,000      < - > 0971 691997 Giá : 4,020,000
0971 681970 Giá : 4,500,000      < - > 0971.52.6866 Giá : 4,020,000
0971 681975 Giá : 4,500,000      < - > 0971.61.68.66 Giá : 4,020,000
0971 682009 Giá : 4,500,000      < - > 0971.89.85.89 Giá : 4,020,000
0971 682010 Giá : 4,500,000      < - > 0972 051998 Giá : 4,020,000
0971 682011 Giá : 4,500,000      < - > 0972.78.79.39 Giá : 4,020,000
0971 682012 Giá : 4,500,000      < - > 0973 440004 Giá : 4,020,000
0971 682013 Giá : 4,500,000      < - > 0973 896669 Giá : 4,020,000
0971 682014 Giá : 4,500,000      < - > 0973 969959 Giá : 4,020,000
0971 689698 Giá : 4,500,000      < - > 0973 977797 Giá : 4,020,000
0971 691992 Giá : 4,500,000      < - > 0973.50.1994 Giá : 4,020,000
0971 719998 Giá : 4,500,000      < - > 0973.65.1998 Giá : 4,020,000
0971 763789 Giá : 4,500,000      < - > 0974.12.6866 Giá : 4,020,000
0971 778979 Giá : 4,500,000      < - > 0974.35.1996 Giá : 4,020,000
0971 791990 Giá : 4,500,000      < - > 0974.50.1989 Giá : 4,020,000
0971 846555 Giá : 4,500,000      < - > 0974.59.1994 Giá : 4,020,000
0971 881688 Giá : 4,500,000      < - > 0974.62.1996 Giá : 4,020,000
0971 961985 Giá : 4,500,000      < - > 0974.74.74.12 Giá : 4,020,000
0971 968286 Giá : 4,500,000      < - > 0975 298998 Giá : 4,020,000
0971 990686 Giá : 4,500,000      < - > 0975 551568 Giá : 4,020,000
0971 999983 Giá : 4,500,000      < - > 0975.05.1993 Giá : 4,020,000
0971.18.1997 Giá : 4,500,000      < - > 0975.06.1993 Giá : 4,020,000
0971.28.1994 Giá : 4,500,000      < - > 0975.62.1991 Giá : 4,020,000
0971.38.1995 Giá : 4,500,000      < - > 0975.75.75.41 Giá : 4,020,000
0971.5555.92 Giá : 4,500,000      < - > 0976 199989 Giá : 4,020,000
0971.65.7968 Giá : 4,500,000      < - > 0976 298222 Giá : 4,020,000
0971.65.7986 Giá : 4,500,000      < - > 0976 367939 Giá : 4,020,000
0971.75.1980 Giá : 4,500,000      < - > 0976 828878 Giá : 4,020,000
0971.75.1982 Giá : 4,500,000      < - > 0976.08.1996 Giá : 4,020,000
0971.75.1984 Giá : 4,500,000      < - > 0976.18.1993 Giá : 4,020,000
0971.75.1985 Giá : 4,500,000      < - > 0976.75.1992 Giá : 4,020,000
0971.78.1993 Giá : 4,500,000      < - > 0977 565866 Giá : 4,020,000
0971.81.6969 Giá : 4,500,000      < - > 0977 990970 Giá : 4,020,000
0971.98.6969 Giá : 4,500,000      < - > 0977.15.1997 Giá : 4,020,000
0971.98.9879 Giá : 4,500,000      < - > 0977.18.18.16 Giá : 4,020,000
0972 089889 Giá : 4,500,000      < - > 0977.29.1994 Giá : 4,020,000
0972 111195 Giá : 4,500,000      < - > 0977.35.1994 Giá : 4,020,000
0972 16 36 56 Giá : 4,500,000      < - > 0977.56.1998 Giá : 4,020,000
0972 311994 Giá : 4,500,000      < - > 0977.60.1996 Giá : 4,020,000
0972 333799 Giá : 4,500,000      < - > 0977.91.1994 Giá : 4,020,000
0972 530777 Giá : 4,500,000      < - > 0978.17.1994 Giá : 4,020,000
0972 611686 Giá : 4,500,000      < - > 0978.50.1993 Giá : 4,020,000
0972 611994 Giá : 4,500,000      < - > 0978.50.1994 Giá : 4,020,000
0972 641995 Giá : 4,500,000      < - > 0978.56.1994 Giá : 4,020,000
0972.13.3979 Giá : 4,500,000      < - > 0978.62.6669 Giá : 4,020,000
0972.58.8998 Giá : 4,500,000      < - > 0978.91.1997 Giá : 4,020,000
0973 14 1990 Giá : 4,500,000      < - > 0978.97.1996 Giá : 4,020,000
0973 168879 Giá : 4,500,000      < - > 0979 119189 Giá : 4,020,000
0973 358998 Giá : 4,500,000      < - > 0979 363393 Giá : 4,020,000
0973 55 1997 Giá : 4,500,000      < - > 0979 595596 Giá : 4,020,000
0973 61 1987 Giá : 4,500,000      < - > 0979 992662 Giá : 4,020,000
0973 62 1985 Giá : 4,500,000      < - > 0979.14.6866 Giá : 4,020,000
0973 666279 Giá : 4,500,000      < - > 0979.25.1998 Giá : 4,020,000
0973 67 1992 Giá : 4,500,000      < - > 0979.30.1998 Giá : 4,020,000
0973 78 1993 Giá : 4,500,000      < - > 0979.73.1996 Giá : 4,020,000
0973 888896 Giá : 4,500,000      < - > 098.99.33.996 Giá : 4,020,000
0973 896898 Giá : 4,500,000      < - > 0981 199929 Giá : 4,020,000
0973 992899 Giá : 4,500,000      < - > 0981 199959 Giá : 4,020,000
0973.19.6866 Giá : 4,500,000      < - > 0981 201989 Giá : 4,020,000
0973.69.11.69 Giá : 4,500,000      < - > 0981 359369 Giá : 4,020,000
0973.88.6776 Giá : 4,500,000      < - > 0981 369679 Giá : 4,020,000
0973.9779.89 Giá : 4,500,000      < - > 0981 369686 Giá : 4,020,000
0974 18 1987 Giá : 4,500,000      < - > 0981 585779 Giá : 4,020,000
0974 5 2 1996 Giá : 4,500,000      < - > 0981 596569 Giá : 4,020,000
0974 66 1983 Giá : 4,500,000      < - > 0981 636656 Giá : 4,020,000
0974 86 1987 Giá : 4,500,000      < - > 0981 641990 Giá : 4,020,000
0974 888841 Giá : 4,500,000      < - > 0981 655677 Giá : 4,020,000
0974 919979 Giá : 4,500,000      < - > 0981 666585 Giá : 4,020,000
0974.16.1368 Giá : 4,500,000      < - > 0981 821868 Giá : 4,020,000
0975 23 1987 Giá : 4,500,000      < - > 0981 899959 Giá : 4,020,000
0975 279239 Giá : 4,500,000      < - > 0981 931995 Giá : 4,020,000

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay chiếc điện thoại đã ngày càng trở nên gắn bó và thân thiết với mỗi chúng ta hơn, là công cụ kết nối với thế giới xung quanh, kết nối với bạn bè người thân đối tác kinh doanh, đồng nghiệp. Số sim điện thoại của mỗi người giờ đây cũng đóng vai trò như cái tên của mỗi chúng ta, nó đại diện cho chủ nhân của chiếc điện thoại vậy, với tầm quan trọng của nó như vậy nên ai cũng mong muốn mình sở hữu một sim số đẹp.

Những quan niệm về sim số đẹp

Mọi người vẫn thường nghe nhắc đến các từ như sim tam hoa, sim tứ quý, sim ngũ quý và nhiều loại sim số khác... chúng thường có giá trị lên đến cả chục triệu hay đặc biệt hơn đến cả trăm triệu. Còn bình thường hơn thì mọi người hay sử dụng đến các số thần tài 39, 79, rồi số lộc phát (68), phát lộc (86) hay nhất lộc phát (168) có giá từ vài trăm cho đến vài triệu.

Vậy các số sim trên có thực sự đẹp cho người dùng, đấy là điều khó xác định, nhưng để sở hữu những số như vậy thì không phải ai cũng dễ dàng sở hữu được. Có những người mua được những số sim đẹp trên thì thấy mọi người cũng nể trọng mình hơn, làm ăn giao dịch cũngg may mắn hơn, nhưng cũng có nhiều người lại thấy mình không thay đổi gì cả, lại có cả những người từ khi sử dụng các sim đẹp trên lại còn thấy vận khí của mình xấu đi.

Vậy để thấy quan niệm thế nào sim số đẹp cũng còn nhiều điều cần phải bàn luận và nghiên cứu, các số sim thường được gọi là đẹp ở trên gần như mới thể hiện được nét đẹp về mặt ngôn ngữ, nâng cao giá trị bản thân cho người sử dụng chúng. Chúng ta vẫn thường thấy ở những cuộc thi hoa hậu, người đẹp, thì việc đánh giá chọn ra đánh giá người đẹp nhất, toàn diện nhất là một điều khó khăn, trăm sự cũng tại một chữ “ĐẸP” . Với một quan điểm khác, mới mẻ hơn, có hệ thống triết lý hơn, chúng ta cùng bàn luận tìm hiểu về sim số đẹp phong thủy và sim số đẹp kinh dịch mà hay được gọi là xem bói số điện thoại.

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim taxi:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim taxi thương hiệu

Sim đẹp theo kinh dịch

Vậy kinh dịch là gì? Kinh dịch là một kỳ thư của văn hóa phương đông, hàm chứa trong đó là các nguyên lý biến dịch, bất dịch và giản dị, đây cũng là quy luật của vũ trụ.  Kinh dịch có vai trò vô cùng to lớn trong cuộc sống, với nhiều lĩnh vực như y học, thiên văn học, chính trị kinh tế học hay quân sự học, đặc biệt là ứng dụng trong dự đoán học với nhiều trường phái ra đời như tử vi, phong thủy, thái ất, độn giáp, bốc phệ hay tứ trụ.

Mọi sự vật tồn tại và phát triển luôn chịu sự chi phối tương tác lẫn nhau, bản thân một sự vật nào cũng hàm chứa cả hai tính âm và dương. Ứng dụng kinh dịch trong việc dự đoán học khi xem số điện thoại cũng nhằm giải mã hai điều đấy, một là tìm hiểu xem số sim đấy hàm chứa may mắn nhiều hay ít, lành hay xấu, hai là số sim điện thoại đấy tác động đến người sử dụng nó như thế nào lớn hay nhỏ.

Dưới đây là một đoạn phân tích số sim đẹp theo kinh dịch mẫu:

Ví dụ xem số điện thoại 0913227523 được biến đổi thành 3 quẻ như sau:

- Quẻ Chủ: Sơn Hỏa Bí, cung Cấn:
 • Có văn, có vẻ cũng hay.
 • Cũng đôi chút lợi, cũng dầy công lao.
- Quẻ Thể: Lôi Thủy Giải, cung Chấn:
 • Giải là giải nạn, tế nguy,
 • Khuôn phù đại chúng, vậy thì mới hay.
 • Xin đừng dở dói, múa may,
 • Theo nề nếp cũ, dựng gầy cơ ngơi.
 • Tinh hoa xưa, chẳng bỏ rời,
 • Ấy là may mắn, ấy thôi tốt lành.
 • Nếu còn việc phải thi hành,
 • Thời nên làm gấp, cho nhanh, cho rồi.
-Quẻ Biến: Ly Vi Thủy, cung Ly:
 • Nương tựa chính trung, lợi lại hay,
 • Nhu thuận một lòng sẽ mắn may.
 • Ví như nuôi được con trâu cái,
 • Vừa khỏe, vừa ngoan, thật tốt thay.
Luận quẻ: 

“Thành công cần có thực lực” là lời chính của quẻ trong công việc của bạn, những dự định, kế hoạch mà ban định triển khai nếu xác định đủ nguồn lực thì bạn có thể tiến hành thực hiện, những công việc đã tiến hành thì cần chú trọng đến năng lực thực có, cũng như tìm cách bổ xung nâng cao thêm, có như thế thì mọi việc mới trở nên thuận lợi đối với bạn.

“Nghìn năm khó gặp, hoa nên hái thì phải hái” , hiện tại là cơ hội rất tốt cho bạn, thời cơ tốt để phát triển sự nghiệp đã đến, trở ngại đã trôi qua, khó khăn đã tan biến. Bạn cần nắm bắt lấy cơ hội này, tích cực nỗ lực hướng về phía trước, nhất định đừng do dự mà đánh mất thời cơ. Tuy vậy bạn vẫn phải rất cẩn thận, nhanh nhưng không được vội mà lại hỏng.

Lời quẻ: “Sự nghiệp hưng thịnh như mặt trời giữa trưa, tránh thái độ kiêu căng tự mãn” Quẻ này dự báo cho bạn biết tuy vận thế rất tốt, có nhiều thành công trong công việc và sự nghiệp, nhưng bạn cũng vẫn cần thận trọng, khiêm tốn tiếp thu để tránh nhận hậu quả trái ngược.

Vậy sim thế nào là sim đẹp theo dự đoán kinh dịch?

Những sim điện thoại mà hàm chứa trong nó những quẻ Kinh dịch có dự báo những điều cát lợi may mắn , điều tốt đẹp thuận lợi, có tính cân bằng âm dương, thuận sinh theo chiều phát triển của vũ trụ.

Những sim kinh dịch mà đạt được những yêu cầu như vậy chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tích cực thuận lợi đến người sử dụng nó, và như vậy có thể coi đấy là sim số đẹp.

Các bạn có thể sử dụng tiện ích trực tuyến tra sim số đẹp của Tử Vi Số Mệnh để kiểm tra số điện thoại của mình.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.xemsimphongthuy.org/2017/08/sim-so-dep-la-gi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét