Cách chọn sim số đẹp cho cung Thiên Bình (23/9-22/10).

Trong bài trước tôi có chia sẻ về cách chọn sim số đẹp cho cung Thần Nông, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cách chọn sim số đẹp cho cung Thiên Bình để rinh niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Cách chọn sim số đẹp cho cung Thiên Bình (23/9-22/10)

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel;

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0967.95.59.95 Giá : 4,500,000      < - > 0963.77.1992 Giá : 4,020,000
0967.99.79.89 Giá : 4,500,000      < - > 0963.80.1996 Giá : 4,020,000
0967.9999.13 Giá : 4,500,000      < - > 0963.81.82.89 Giá : 4,020,000
0968 022 389 Giá : 4,500,000      < - > 0963.90.1989 Giá : 4,020,000
0968 03 8289 Giá : 4,500,000      < - > 0963.91.1994 Giá : 4,020,000
0968 111982 Giá : 4,500,000      < - > 0963.98.1997 Giá : 4,020,000
0968 29 1102 Giá : 4,500,000      < - > 0964 011996 Giá : 4,020,000
0968 439 789 Giá : 4,500,000      < - > 0964 031997 Giá : 4,020,000
0968 515818 Giá : 4,500,000      < - > 0964.20.1989 Giá : 4,020,000
0968 557789 Giá : 4,500,000      < - > 0964.64.64.58 Giá : 4,020,000
0968 56 6168 Giá : 4,500,000      < - > 0964.64.64.89 Giá : 4,020,000
0968 599669 Giá : 4,500,000      < - > 0964.74.1990 Giá : 4,020,000
0968 660222 Giá : 4,500,000      < - > 0965 111011 Giá : 4,020,000
0968 699383 Giá : 4,500,000      < - > 0965 383989 Giá : 4,020,000
0968 75 1994 Giá : 4,500,000      < - > 0965 393696 Giá : 4,020,000
0968 856968 Giá : 4,500,000      < - > 0965 582589 Giá : 4,020,000
0968 865000 Giá : 4,500,000      < - > 0965 598898 Giá : 4,020,000
0968 881838 Giá : 4,500,000      < - > 0965 672013 Giá : 4,020,000
0968 991299 Giá : 4,500,000      < - > 0965 997797 Giá : 4,020,000
0968.190.789 Giá : 4,500,000      < - > 0965.05.1994 Giá : 4,020,000
0968.21.1992 Giá : 4,500,000      < - > 0965.11.1978 Giá : 4,020,000
0968.3579.86 Giá : 4,500,000      < - > 0965.12.1102 Giá : 4,020,000
0968.36.3579 Giá : 4,500,000      < - > 0965.25.1992 Giá : 4,020,000
0968.388.679 Giá : 4,500,000      < - > 0965.39.1997 Giá : 4,020,000
0968.66.5859 Giá : 4,500,000      < - > 0965.44.1993 Giá : 4,020,000
0968.77.16.16 Giá : 4,500,000      < - > 0965.45.1997 Giá : 4,020,000
0968.77.1994 Giá : 4,500,000      < - > 0965.52.1991 Giá : 4,020,000
0968.91.1982 Giá : 4,500,000      < - > 0965.54.1994 Giá : 4,020,000
0969 022789 Giá : 4,500,000      < - > 0965.69.67.69 Giá : 4,020,000
0969 041988 Giá : 4,500,000      < - > 0965.83.1998 Giá : 4,020,000
0969 081988 Giá : 4,500,000      < - > 0965.90.93.93 Giá : 4,020,000
0969 083688 Giá : 4,500,000      < - > 0965.91.1994 Giá : 4,020,000
0969 179199 Giá : 4,500,000      < - > 0966 278288 Giá : 4,020,000
0969 222272 Giá : 4,500,000      < - > 0966 286989 Giá : 4,020,000
0969 251989 Giá : 4,500,000      < - > 0966 309389 Giá : 4,020,000
0969 330360 Giá : 4,500,000      < - > 0966 386989 Giá : 4,020,000
0969 330789 Giá : 4,500,000      < - > 0966 388398 Giá : 4,020,000
0969 368111 Giá : 4,500,000      < - > 0966 588000 Giá : 4,020,000
0969 391222 Giá : 4,500,000      < - > 0966 617678 Giá : 4,020,000
0969 531998 Giá : 4,500,000      < - > 0966 656778 Giá : 4,020,000
0969 57 77 97 Giá : 4,500,000      < - > 0966 660538 Giá : 4,020,000
0969 579678 Giá : 4,500,000      < - > 0966 662061 Giá : 4,020,000
0969 579686 Giá : 4,500,000      < - > 0966 662859 Giá : 4,020,000
0969 596956 Giá : 4,500,000      < - > 0966 662991 Giá : 4,020,000
0969 611112 Giá : 4,500,000      < - > 0966 663610 Giá : 4,020,000
0969 616618 Giá : 4,500,000      < - > 0966 665671 Giá : 4,020,000
0969 680690 Giá : 4,500,000      < - > 0966 667269 Giá : 4,020,000
0969 758768 Giá : 4,500,000      < - > 0966 669023 Giá : 4,020,000
0969 777707 Giá : 4,500,000      < - > 0966 669484 Giá : 4,020,000
0969 800 700 Giá : 4,500,000      < - > 0966 681113 Giá : 4,020,000
0969 901102 Giá : 4,500,000      < - > 0966 829869 Giá : 4,020,000
0969 986979 Giá : 4,500,000      < - > 0966 839859 Giá : 4,020,000
0969.1.3.1994 Giá : 4,500,000      < - > 0966 999881 Giá : 4,020,000
0969.46.39.79 Giá : 4,500,000      < - > 0966.01.1992 Giá : 4,020,000
0969.5.4.1989 Giá : 4,500,000      < - > 0966.13.1992 Giá : 4,020,000
0969.62.1990 Giá : 4,500,000      < - > 0966.15.9998 Giá : 4,020,000
0969.62.1994 Giá : 4,500,000      < - > 0966.16.86.16 Giá : 4,020,000
0969.70.1368 Giá : 4,500,000      < - > 0966.18.1994 Giá : 4,020,000
0969.71.7986 Giá : 4,500,000      < - > 0966.25.1990 Giá : 4,020,000
0969.74.1368 Giá : 4,500,000      < - > 0966.30.1992 Giá : 4,020,000
0969.86.5566 Giá : 4,500,000      < - > 0966.30.30.33 Giá : 4,020,000
0969.88.1970 Giá : 4,500,000      < - > 0966.35.1992 Giá : 4,020,000
0969.899.679 Giá : 4,500,000      < - > 0966.41.1988 Giá : 4,020,000
0969.92.1985 Giá : 4,500,000      < - > 0966.53.1992 Giá : 4,020,000
097 105 8899 Giá : 4,500,000      < - > 0966.70.1989 Giá : 4,020,000
097 107 8899 Giá : 4,500,000      < - > 0966.74.1990 Giá : 4,020,000
097 1139 688 Giá : 4,500,000      < - > 0966.74.8688 Giá : 4,020,000
097 140 8899 Giá : 4,500,000      < - > 0966.80.1986 Giá : 4,020,000
097 145 8899 Giá : 4,500,000      < - > 0966.80.1989 Giá : 4,020,000
097 150 8899 Giá : 4,500,000      < - > 0966.80.1990 Giá : 4,020,000
097 152 8899 Giá : 4,500,000      < - > 0966.84.1986 Giá : 4,020,000
097 16 48899 Giá : 4,500,000      < - > 0966.85.1102 Giá : 4,020,000
097 170 8899 Giá : 4,500,000      < - > 0966.87.87.86 Giá : 4,020,000
097 206 1998 Giá : 4,500,000      < - > 0966.91.1997 Giá : 4,020,000
097 215 1998 Giá : 4,500,000      < - > 0966.92.1997 Giá : 4,020,000
097 223 1996 Giá : 4,500,000      < - > 0966.95.1996 Giá : 4,020,000
097 224 1985 Giá : 4,500,000      < - > 0967 579444 Giá : 4,020,000
097 251 1985 Giá : 4,500,000      < - > 0967.15.6866 Giá : 4,020,000
097 253 1985 Giá : 4,500,000      < - > 0967.18.1990 Giá : 4,020,000
097 258 1995 Giá : 4,500,000      < - > 0967.25.1991 Giá : 4,020,000
097 259 1997 Giá : 4,500,000      < - > 0967.33.1102 Giá : 4,020,000
097 269 1993 Giá : 4,500,000      < - > 0967.59.55.59 Giá : 4,020,000
097 296 1997 Giá : 4,500,000      < - > 0967.62.1991 Giá : 4,020,000
097 302 1997 Giá : 4,500,000      < - > 0967.74.1990 Giá : 4,020,000
097 304 1998 Giá : 4,500,000      < - > 0967.87.1990 Giá : 4,020,000
097 305 1995 Giá : 4,500,000      < - > 0967.92.92.93 Giá : 4,020,000
097 313 1985 Giá : 4,500,000      < - > 0967.95.1990 Giá : 4,020,000
097 343 1997 Giá : 4,500,000      < - > 0968 119189 Giá : 4,020,000
097 353 1983 Giá : 4,500,000      < - > 0968 246123 Giá : 4,020,000
097 363 1997 Giá : 4,500,000      < - > 0968 265222 Giá : 4,020,000
097 365 1992 Giá : 4,500,000      < - > 0968.07.77.07 Giá : 4,020,000
097 4 6 2 1979 Giá : 4,500,000      < - > 0968.12.1997 Giá : 4,020,000
097 406 1993 Giá : 4,500,000      < - > 0968.14.1990 Giá : 4,020,000
097 507 1977 Giá : 4,500,000      < - > 0968.31.1990 Giá : 4,020,000
097 512 1998 Giá : 4,500,000      < - > 0968.31.1992 Giá : 4,020,000
097 605 1995 Giá : 4,500,000      < - > 0968.31.1994 Giá : 4,020,000
097 6660005 Giá : 4,500,000      < - > 0968.40.1990 Giá : 4,020,000
097 747 1998 Giá : 4,500,000      < - > 0968.54.1993 Giá : 4,020,000
097 787 1976 Giá : 4,500,000      < - > 0968.72.1998 Giá : 4,020,000
097 803 1983 Giá : 4,500,000      < - > 0968.74.1996 Giá : 4,020,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim dễ nhớ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim dễ nhớ giá rẻ

Sơ lược về tính cách cung Thiên Bình.

Để có kết quả mỹ mãn chúng ta cần tìm hiểu kỹ lương về vấn đề đó. Và để chọn được một sim số đẹp cho cung Thiên Bình thì ta cần hiểu về Thiên Bình trong 12 cung Hoàn Đạo ra sao và tính cách như thế nào?

Thiên Bình hay còn gọi là Thiên Xứng, với nét tính cách khá hài hước và đầy nhiệt tình. Họ là người vô cùng tuyệt vời trong tình bạn. Họ khá kỹ càng trong việc đặt vấn đề tình cảm yêu đương, “thích hợp” là tiêu chí hàng đầu của Thiên Bình.

Thiên Bình là người sống tình cảm, họ không chịu được sự cô đơn trong một thời gian dài. “Tôi cân bằng giữa”… là câu nói cửa miệng của Thiên Bình. Thiên Bình khá nhạy bén, có đầu óc phân tích tốt, họ coi trọng tình bằng hữu vô cùng.

Trên đây là tiêu mục tính cách Thiên Bình, vậy con số may mắn của Thiên Bình là gì? Cần chọn sim số đẹp cho Thiên Bình như thế nào? Mời bạn đến phần 2 của bài viết.

Cách chọn sim số đẹp cho cung Thiên Bình.

Là cung đứng vị thứ 7 trong 12 cung Hoàng Đạo, sao chiếu mệnh là sao Kim ( biểu tượng của sự dịu dàng và hài hòa, duyên dáng và trừng mực), đặc trưng nổi bật là màu đỏ thăm và CON SỐ MAY MẮN là 1, 2 và 7.

Đã xác định được con số may mắn của cung Thiên Bình, vậy chọn sim số đẹp cho Thiên Bình như thế nào vừa đảm bảo được về mặt thẩm mĩ, vừa đảm bảo về mặt ý nghĩa chúng tôi sẽ bật mí ngay sau đây.

1. Chọn sim số đẹp cho cung Thiên Bình dựa trên các con số may mắn.

Với các con số may mắn đã có sẵn, Thiên Bình chỉ cần khéo léo lựa chọn những sim số đẹp chứa nhiều con số 1, 2, 7 bạn sẽ được một số sim như ý. Số sim cần được sắp xếp một cách logic, dễ nhớ để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với người xung quanh. Ví dụ: 0912.221.227, 0972.112.117,…

Nếu xét về giá thành thì dạng này không hề đắt mà còn thỏa mãn chứa các con số may mắn, rất tốt cho Thiên Bình.

2. Chọn sim số đẹp cho cung Thiên Bình dựa trên phong thủy sim và các con số may mắn.

Bạn có biết thế nào là sim phong thủy? Sim phong thủy hay còn gọi các số sim có phong thủy đẹp là những dạng sim chứa các con số có ý nghĩa phong thủy như sim thần tài, sim lộc phát.

Như vậy, để chứa được cả những con số may mắn của riêng Thiên Bình và chứa đựng những con số có phong thủy đẹp, Thiên Bình chỉ cần chọn sim đuôi số chứa ít nhất một cặp 39, 79, 86 hoặc 68 còn các con số còn lại Thiên Bình ưu tiên cho 1, 2 và 7. Chỉ đơn giản như vậy bạn đã chọn được một sim số đẹp cho bản thân một cách xuất sắc. Tôi đảm bảo, nếu chọn được một số sim trọn vẹn được 2 yếu tố này sự nghiệp và chuyện tình cảm của bạn sẽ thành công và dạt dào.

3. Chọn sim số đẹp cho cung Thiên Bình theo bộ lặp các con số may mắn.

Cách chọn sim số đẹp thứ 3, chúng tôi chỉ nói thêm để Thiên Bình có thêm những sự lựa chọn cho mình. Bởi dạng sim này thông thường giá thành khá cao, nếu Thiên Bình có khả năng tài chính tốt sẽ là một sự lựa chọn ưu tú nhất. Đó chính là, Thiên Bình chọn số sim theo bộ lặp ít nhất 3 số trở lên, theo định nghĩa của sim số đẹp đó chính là các số tam hoa, tứ quý, ngũ quý, lục quý.

Ví dụ:
  • Sim tam hoa: 09xx.xxx.111, 09xx.xxx.222, 09xx.xxx.777
  • Sim tứ quý: 09xx.xx.1111, 09xx.xx.2222, 09xx.xx.7777
  • Sim ngũ quý: 09xx.x.11111, 09xx.x.22222, 09xx.x.77777
  • Sim lục quý: 09xx.111111, 09xx.222222, 09xx.777777
Trên đây là tất cả những chia sẻ của chúng tôi về các chọn sim số đẹp cho cung Thiên Bình, được phân tích và phát triển trong quá trình làm nghề của chúng tôi. Hi vọng sẽ là bài viết bổ ích đáp ứng nhu cầu tìm hiều thông tin của quý bạn. Chúc Thiên Bình tìm được số sim như ý! Khi cần hỗ trợ, bạn đừng ngần ngại hãy nhấc máy lên và kết nối với đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi để được giải đáp một cách đầy đủ nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét