Sim số đẹp cho cung Song Ngư và Dương Cưu

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về cách chọn sim số đẹp thuộc cung hoàng đạo Ma Kết và Thủy Bình. Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn sim cho cung hoàng đạo Song Ngư (19/2-20/3) và Dương Cưu(21/3 – 19/4) nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Cách chọn sim số đẹp cho cung Song Ngư và cung Dương Cưu

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

097.114.3939 Giá : 4,300,000      < - > 0972 322722 Giá : 4,300,000
097.15.4.1988 Giá : 4,300,000      < - > 0972 959866 Giá : 4,300,000
097.16.4.1988 Giá : 4,300,000      < - > 0972.40.1368 Giá : 4,300,000
097.40.40.444 Giá : 4,300,000      < - > 0973.85.1990 Giá : 4,300,000
097.57.57.444 Giá : 4,300,000      < - > 0974 277222 Giá : 4,300,000
0971 599992 Giá : 4,300,000      < - > 0974 678778 Giá : 4,300,000
0971 611995 Giá : 4,300,000      < - > 0974 796797 Giá : 4,300,000
0971 779111 Giá : 4,300,000      < - > 0974.33.78.39 Giá : 4,300,000
0971 953838 Giá : 4,300,000      < - > 0974.37.31.39 Giá : 4,300,000
0971.38.1990 Giá : 4,300,000      < - > 0974.60.3939 Giá : 4,300,000
0971.78.1997 Giá : 4,300,000      < - > 0975 272979 Giá : 4,300,000
0971.82.2929 Giá : 4,300,000      < - > 0975 679279 Giá : 4,300,000
0972 322722 Giá : 4,300,000      < - > 0975 799268 Giá : 4,300,000
0972 959866 Giá : 4,300,000      < - > 0975 829789 Giá : 4,300,000
0972.40.1368 Giá : 4,300,000      < - > 0975.59.1994 Giá : 4,300,000
0973.85.1990 Giá : 4,300,000      < - > 0977 859966 Giá : 4,300,000
0974 277222 Giá : 4,300,000      < - > 0977.88.5000 Giá : 4,300,000
0974 678778 Giá : 4,300,000      < - > 0977.88.5368 Giá : 4,300,000
0974 796797 Giá : 4,300,000      < - > 0978 651993 Giá : 4,300,000
0974.33.78.39 Giá : 4,300,000      < - > 0978.27.38.38 Giá : 4,300,000
0974.37.31.39 Giá : 4,300,000      < - > 0978.33.07.07 Giá : 4,300,000
0974.60.3939 Giá : 4,300,000      < - > 0979 338689 Giá : 4,300,000
0975 272979 Giá : 4,300,000      < - > 0979 636279 Giá : 4,300,000
0975 679279 Giá : 4,300,000      < - > 0979.46.56.86 Giá : 4,300,000
0975 799268 Giá : 4,300,000      < - > 0979.519.579 Giá : 4,300,000
0975 829789 Giá : 4,300,000      < - > 098.23456.03 Giá : 4,300,000
0975.59.1994 Giá : 4,300,000      < - > 098.23456.04 Giá : 4,300,000
0977 859966 Giá : 4,300,000      < - > 098.23456.14 Giá : 4,300,000
0977.88.5000 Giá : 4,300,000      < - > 098.23456.40. Giá : 4,300,000
0977.88.5368 Giá : 4,300,000      < - > 098.23456.41 Giá : 4,300,000
0978 651993 Giá : 4,300,000      < - > 098.23456.42 Giá : 4,300,000
0978.27.38.38 Giá : 4,300,000      < - > 098.50.50.444 Giá : 4,300,000
0978.33.07.07 Giá : 4,300,000      < - > 098.567.8.765 Giá : 4,300,000
0979 338689 Giá : 4,300,000      < - > 098.56789.24 Giá : 4,300,000
0979 636279 Giá : 4,300,000      < - > 098.56789.34 Giá : 4,300,000
0979.46.56.86 Giá : 4,300,000      < - > 098.56789.40 Giá : 4,300,000
0979.519.579 Giá : 4,300,000      < - > 098.56789.42 Giá : 4,300,000
098.23456.03 Giá : 4,300,000      < - > 098.56789.43 Giá : 4,300,000
098.23456.04 Giá : 4,300,000      < - > 098.56789.45 Giá : 4,300,000
098.23456.14 Giá : 4,300,000      < - > 098.56789.46 Giá : 4,300,000
098.23456.40. Giá : 4,300,000      < - > 098.56789.48 Giá : 4,300,000
098.23456.41 Giá : 4,300,000      < - > 098.56789.54 Giá : 4,300,000
098.23456.42 Giá : 4,300,000      < - > 098.56789.64 Giá : 4,300,000
098.50.50.444 Giá : 4,300,000      < - > 098.63.63.444 Giá : 4,300,000
098.567.8.765 Giá : 4,300,000      < - > 0981 213568 Giá : 4,300,000
098.56789.24 Giá : 4,300,000      < - > 0981.43.1368 Giá : 4,300,000
098.56789.34 Giá : 4,300,000      < - > 0982 235689 Giá : 4,300,000
098.56789.40 Giá : 4,300,000      < - > 0982 766111 Giá : 4,300,000
098.56789.42 Giá : 4,300,000      < - > 0983 505779 Giá : 4,300,000
098.56789.43 Giá : 4,300,000      < - > 0983 968579 Giá : 4,300,000
098.56789.45 Giá : 4,300,000      < - > 0984 098998 Giá : 4,300,000
098.56789.46 Giá : 4,300,000      < - > 0984 447668 Giá : 4,300,000
098.56789.48 Giá : 4,300,000      < - > 0984 619777 Giá : 4,300,000
098.56789.54 Giá : 4,300,000      < - > 0984 777769 Giá : 4,300,000
098.56789.64 Giá : 4,300,000      < - > 0984.05.05.15 Giá : 4,300,000
098.63.63.444 Giá : 4,300,000      < - > 0984.95.2468 Giá : 4,300,000
0981 213568 Giá : 4,300,000      < - > 0985 582255 Giá : 4,300,000
0981.43.1368 Giá : 4,300,000      < - > 0985 928968 Giá : 4,300,000
0982 235689 Giá : 4,300,000      < - > 0985 959339 Giá : 4,300,000
0982 766111 Giá : 4,300,000      < - > 0986 012889 Giá : 4,300,000
0983 505779 Giá : 4,300,000      < - > 0986 956866 Giá : 4,300,000
0983 968579 Giá : 4,300,000      < - > 0986 975688 Giá : 4,300,000
0984 098998 Giá : 4,300,000      < - > 0987 186879 Giá : 4,300,000
0984 447668 Giá : 4,300,000      < - > 0987 202688 Giá : 4,300,000
0984 619777 Giá : 4,300,000      < - > 0987 298886 Giá : 4,300,000
0984 777769 Giá : 4,300,000      < - > 0987 418789 Giá : 4,300,000
0984.05.05.15 Giá : 4,300,000      < - > 0987 511668 Giá : 4,300,000
0984.95.2468 Giá : 4,300,000      < - > 0987 574789 Giá : 4,300,000
0985 582255 Giá : 4,300,000      < - > 0987 782012 Giá : 4,300,000
0985 928968 Giá : 4,300,000      < - > 0987.1111.94 Giá : 4,300,000
0985 959339 Giá : 4,300,000      < - > 0988 190868 Giá : 4,300,000
0986 012889 Giá : 4,300,000      < - > 0988 322279 Giá : 4,300,000
0986 956866 Giá : 4,300,000      < - > 0988 518979 Giá : 4,300,000
0986 975688 Giá : 4,300,000      < - > 0988 873968 Giá : 4,300,000
0987 186879 Giá : 4,300,000      < - > 0988 889209 Giá : 4,300,000
0987 202688 Giá : 4,300,000      < - > 0988 929119 Giá : 4,300,000
0987 298886 Giá : 4,300,000      < - > 0988 986978 Giá : 4,300,000
0987 418789 Giá : 4,300,000      < - > 0988.06.9559 Giá : 4,300,000
0987 511668 Giá : 4,300,000      < - > 0988.09.69.39 Giá : 4,300,000
0987 574789 Giá : 4,300,000      < - > 0988.32.30.39 Giá : 4,300,000
0987 782012 Giá : 4,300,000      < - > 0988.3333.14 Giá : 4,300,000
0987.1111.94 Giá : 4,300,000      < - > 0989 279678 Giá : 4,300,000
0988 190868 Giá : 4,300,000      < - > 0989 373889 Giá : 4,300,000
0988 322279 Giá : 4,300,000      < - > 0989 470333 Giá : 4,300,000
0988 518979 Giá : 4,300,000      < - > 0989 621868 Giá : 4,300,000
0988 873968 Giá : 4,300,000      < - > 0989 787179 Giá : 4,300,000
0988 889209 Giá : 4,300,000      < - > 0989 899786 Giá : 4,300,000
0988 929119 Giá : 4,300,000      < - > 0989.24.1998 Giá : 4,300,000
0988 986978 Giá : 4,300,000      < - > 0989.42.1998 Giá : 4,300,000
0988.06.9559 Giá : 4,300,000      < - > 0989.80.81.84 Giá : 4,300,000
0988.09.69.39 Giá : 4,300,000      < - > 09.71.79.95.95 Giá : 4,300,000
0988.32.30.39 Giá : 4,300,000      < - > 09.81.81.81.29 Giá : 4,300,000
0988.3333.14 Giá : 4,300,000      < - > 09 61 61 6119 Giá : 4,300,000
0989 279678 Giá : 4,300,000      < - > 09 61 61 61 37 Giá : 4,300,000
0989 373889 Giá : 4,300,000      < - > 09 61 61 61 06 Giá : 4,300,000
0989 470333 Giá : 4,300,000      < - > 0869.811.686 Giá : 4,300,000
0989 621868 Giá : 4,300,000      < - > 0869.373.868 Giá : 4,300,000
0989 787179 Giá : 4,300,000      < - > 0869.353.868 Giá : 4,300,000
0989 899786 Giá : 4,300,000      < - > 0869.30.8868 Giá : 4,300,000
0989.24.1998 Giá : 4,300,000      < - > 0869.10.8868 Giá : 4,300,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim  Viettel giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Viettel giá rẻ

Cách chọn sim số đẹp cho cung Song Ngư (19/02 – 20/03) ra sao?

Sim số đẹp hợp mệnh đem lại cho chủ sở hữu sự may mắn, an lành và thành đạt. Nên lựa chọn sim số đẹp như thế nào? Cách chọn sim số đẹp cho cung Song Ngư (19/02 – 20/03) ra sao? Hãy tham khảo những gợi ý dưới đây.

Cung Song Ngư nhận được sự bảo vệ của chòm sao Hải Vương. Đây là chòm sao được lấy là biểu tượng cho những giấc mơ, sự ảo tưởng, sự bí ẩn, âm nhạc và yêu thơ ca. Đặc trưng của Song Ngư theo ngày sinh như sau:

- Song Ngư sinh từ 19/2 - 28/2 chịu tác động bởi sao Thổ. Những người này có tính khí khá thất thường, kì quái và đồng bóng. Họ có những khao khát và những giấc mơ không sao lý giải được. Họ yêu sự cô đơn và những sự biến đổi mạnh mẽ. Đá may mắn: đá mặt trăng, thạch anh tím, đá mắt hổ, hồng mã não. Các năm quan trọng trong cuộc đời: 12, 24, 36, 58, 60, 72.

- Song Ngư sinh từ 1/3 - 10/3 chịu tác động của sao Mộc. Những người này có sự nhạy cảm, thật thà, tự mãn và trọng nghi thức. Họ yêu thích cuộc sống giàu sang được nể trọng và nổi tiếng. Đá may mắn: san hô, ngọc trai, opal. Các năm quan trọng trong cuộc đời: 25, 36, 52, 60, 72, 75.

- Song Ngư sinh từ 11/3 - 20/3 chịu tác động của sao Hoả. Họ ẻo lả, õng ẹo, có óc xét đoán, giả tạo, giao tiếp tốt, sốt sắng giúp đỡ người khác. Đá may mắn: kim cương, ngọc bích, sapphire. Các năm quan trọng trong cuộc đời: 12, 15, 24, 30, 36, 45, 48, 60, 72.

=> Con số may mắn nên có trong sim số đẹp của những người thuộc cung Song Ngư: Số 1, số 3, số 4 và số 9.

=> Sim số đẹp may mắn của cung Song Ngư: sim tam hoa, sim thần tài, sim lộc phát.

Cách chọn sim số đẹp cho cung Dương Cưu (21/3 – 19/4) 

Có nhiều cách phân loại cũng như lựa chọn sim số đẹp. Việc sở hữu sim số đẹp phù hợp với cung hoàng đạo của bạn sẽ đem lại những niềm vui mới cũng như những nguồn năng lượng tốt hơn và gặp nhiều thành công hơn trong công việc và cuộc sống. Hãy khám phá vận mệnh cung hoàng đạo của mình cũng như cách chọn sim số đẹp cho cung Dương Cưu (21/3 – 19/4) qua những chia sẻ dưới đây.

Cung Dương Cưu là cung mệnh đầu tiên trong vòng tròn chứa các cung hoàng đạo. Cung mệnh này được coi là biểu trưng cho sự sống. Đặc trưng của Dương Cưu theo ngày sinh:

+ Những người thuộc cung Dương Cưu sinh trong thời gian từ ngày 21/3 – 30/3 chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của sao Hỏa. Nên bạn có thể dễ dàng nhận thấy những người này luôn kiên định, mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, dũng cảm, đam mê và sẵn sàng phá bỏ mọi khuôn phép. Đá may mắn là thạch anh, saphire và pha lê. Các năm quan trọng là: 15, 30, 45, 75.

+  Dương Cưu sinh từ ngày 31/3 – 9/4 chịu ảnh hưởng của sao Hỏa. Đặc trưng của những Dương Cưu sinh trong những ngày này là sự quý phái, rộng lượng, kiêu hãnh, tham vọng, dũng cảm và luôn tìm cách khắc phục những khó khăn trở ngại. Đá may mắn: Ngọc trai, hổ phách, san hô. Các năm quan trọng: 15, 19, 30, 35, 45, 57, 60, 76.

+ Dương cưu sinh trong khoảng thời gian từ 10/4 - 19/4 chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi sao Kim. Đây là những con người lanh lợi, dịu dàng, nồng nhiệt cũng như rất bốc đồng. Âm nhạc và mỹ thuật là niềm yêu thích của họ. Đá may mắn: Kim cương, Hồng ngọc, saphia, ngọc thạch lựu. Các năm quan trọng:15, 30, 36, 40, 60, 66.

=> Con số may mắn nên có trong sim số đẹp của những người thuộc cung Dương Cưu: Số 1 và 9

=> Sim số đẹp may mắn của cung Dương Cưu: sim năm sinh, sim taxi.

Là sân chơi uy tín của những người đam mê sim số đẹp. Hàng triệu sim Viettel, sim Vinaphone, sim Mobifone,… số đẹp giá rẻ sẽ đem đến cho bạn sự lựa chọn tốt nhất. Chúc bạn chọn sim số đẹp thành công.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.xemsimphongthuy.org/2017/08/sim-so-dep-cung-song-ngu-va-duong-cuu.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét