Thế nào là một sim phong thuỷ được gọi là đẹp?


Với tầm quan trọng của sim số điện thoại bây giờ,vấn đề được đặt ra là nên mua sim số đẹp hay là sim phong thủy hợp tuổi đang là điều rất nhiều người quan tâm và băn khoăn. Hãy để chúng tôi giải đáp những băn khoăn đó của bạn qua bài viết dưới đây nhé!

>>>Tham khảo thêm:

Nên dùng sim số đẹp hay sim phong thủy

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:


Liên hệ mua sim:0932338888-09895755750869 33 9889 Giá : 5,000,000      < - > 0961.58.56.58 Giá : 3,800,000
0869 328886 Giá : 5,000,000      < - > 0961.62.0868 Giá : 3,800,000
0869 318886 Giá : 5,000,000      < - > 0961.664.789 Giá : 3,800,000
0869 308668 Giá : 5,000,000      < - > 0961.6666.03 Giá : 3,800,000
0869 286866 Giá : 5,000,000      < - > 0961.6666.05 Giá : 3,800,000
0869 278668 Giá : 5,000,000      < - > 0961.6666.08 Giá : 3,800,000
0869 278279 Giá : 5,000,000      < - > 0961.6666.13 Giá : 3,800,000
0869 248668 Giá : 5,000,000      < - > 0961.6666.17 Giá : 3,800,000
0869 239268 Giá : 5,000,000      < - > 0961.6666.20 Giá : 3,800,000
0869 222898 Giá : 5,000,000      < - > 0961.6666.21 Giá : 3,800,000
0869 208668 Giá : 5,000,000      < - > 0961.6666.27 Giá : 3,800,000
0869 191789 Giá : 5,000,000      < - > 0961.6666.30 Giá : 3,800,000
0869 178668 Giá : 5,000,000      < - > 0961.6666.31 Giá : 3,800,000
0869 148668 Giá : 5,000,000      < - > 0961.6666.49 Giá : 3,800,000
0869 141997 Giá : 5,000,000      < - > 0961.6666.50 Giá : 3,800,000
0869 108668 Giá : 5,000,000      < - > 0961.6666.51 Giá : 3,800,000
0869 098868 Giá : 5,000,000      < - > 0961.6666.53 Giá : 3,800,000
0869 078668 Giá : 5,000,000      < - > 0961.6666.57 Giá : 3,800,000
0869 058668 Giá : 5,000,000      < - > 0961.6699.19 Giá : 3,800,000
0869 048668 Giá : 5,000,000      < - > 0961.747.789 Giá : 3,800,000
0869 038668 Giá : 5,000,000      < - > 0961.75.1997 Giá : 3,800,000
0869 028668 Giá : 5,000,000      < - > 0961.76.1997 Giá : 3,800,000
0869 018668 Giá : 5,000,000      < - > 0961.79.44.79 Giá : 3,800,000
0869 008668 Giá : 5,000,000      < - > 0961.86.08.86 Giá : 3,800,000
086898 9966 Giá : 5,000,000      < - > 0961.88.1289 Giá : 3,800,000
086868 25 86 Giá : 5,000,000      < - > 0961.90.9393 Giá : 3,800,000
08686.32.668 Giá : 5,000,000      < - > 0961.91.9393 Giá : 3,800,000
08686.31.668 Giá : 5,000,000      < - > 0961.93.5599 Giá : 3,800,000
08686.3.5885 Giá : 5,000,000      < - > 0961.94.3579 Giá : 3,800,000
08686.21.668 Giá : 5,000,000      < - > 0962 000900 Giá : 3,800,000
08686.13.668 Giá : 5,000,000      < - > 0962 116 268 Giá : 3,800,000
08686.12.668 Giá : 5,000,000      < - > 0962 269986 Giá : 3,800,000
08686 9.8386 Giá : 5,000,000      < - > 0962 333078 Giá : 3,800,000
08686 84 686 Giá : 5,000,000      < - > 0962 393669 Giá : 3,800,000
08686 82 886 Giá : 5,000,000      < - > 0962 444474 Giá : 3,800,000
08686 7 8386 Giá : 5,000,000      < - > 0962 481985 Giá : 3,800,000
08686 33 986 Giá : 5,000,000      < - > 0962 526568 Giá : 3,800,000
08686 33 586 Giá : 5,000,000      < - > 0962 780333 Giá : 3,800,000
08686 33 186 Giá : 5,000,000      < - > 0962 830333 Giá : 3,800,000
08686 2 8386 Giá : 5,000,000      < - > 0962 834333 Giá : 3,800,000
0868.998.386 Giá : 5,000,000      < - > 0962 844448 Giá : 3,800,000
0868.991.386 Giá : 5,000,000      < - > 0962 911868 Giá : 3,800,000
0868.99.56.99 Giá : 5,000,000      < - > 0962.00.77.33 Giá : 3,800,000
0868.99.3986 Giá : 5,000,000      < - > 0962.16.1971 Giá : 3,800,000
0868.97.77.97 Giá : 5,000,000      < - > 0962.27.1995 Giá : 3,800,000
0868.96.1998 Giá : 5,000,000      < - > 0962.33.11.00 Giá : 3,800,000
0868.91.66.99 Giá : 5,000,000      < - > 0962.33.2001 Giá : 3,800,000
0868.899.839 Giá : 5,000,000      < - > 0962.39.38.36 Giá : 3,800,000
0868.898.586 Giá : 5,000,000      < - > 0962.54.1997 Giá : 3,800,000
0868.89.8386 Giá : 5,000,000      < - > 0962.55.33.00 Giá : 3,800,000
0868.89.5868 Giá : 5,000,000      < - > 0962.555.012 Giá : 3,800,000
0868.889.939 Giá : 5,000,000      < - > 0962.57.1997 Giá : 3,800,000
0868.882.268 Giá : 5,000,000      < - > 0962.77.00.11 Giá : 3,800,000
0868.88.3986 Giá : 5,000,000      < - > 0962.77.55.11 Giá : 3,800,000
0868.87.1102 Giá : 5,000,000      < - > 0963 001008 Giá : 3,800,000
0868.869.998 Giá : 5,000,000      < - > 0963 102868 Giá : 3,800,000
0868.868.636 Giá : 5,000,000      < - > 0963 122 678 Giá : 3,800,000
0868.868.579 Giá : 5,000,000      < - > 0963 396 393 Giá : 3,800,000
0868.868.339 Giá : 5,000,000      < - > 0963 398168 Giá : 3,800,000
0868.868.299 Giá : 5,000,000      < - > 0963 557986 Giá : 3,800,000
0868.868.199 Giá : 5,000,000      < - > 0963 879679 Giá : 3,800,000
0868.868.179 Giá : 5,000,000      < - > 0963 911688 Giá : 3,800,000
0868.868.139 Giá : 5,000,000      < - > 0963 98 98 96 Giá : 3,800,000
0868.865.688 Giá : 5,000,000      < - > 0963.22.77.00 Giá : 3,800,000
0868.856.586 Giá : 5,000,000      < - > 0963.26.1994 Giá : 3,800,000
0868.855.586 Giá : 5,000,000      < - > 0963.26.1998 Giá : 3,800,000
0868.833.386 Giá : 5,000,000      < - > 0963.32.1994 Giá : 3,800,000
0868.822.886 Giá : 5,000,000      < - > 0963.32.1996 Giá : 3,800,000
0868.82.8286 Giá : 5,000,000      < - > 0963.34.1998 Giá : 3,800,000
0868.82.8283 Giá : 5,000,000      < - > 0963.55.00.22 Giá : 3,800,000
0868.808.886 Giá : 5,000,000      < - > 0963.62.1997 Giá : 3,800,000
0868.79.70.79 Giá : 5,000,000      < - > 0963.66.00.11 Giá : 3,800,000
0868.786.686 Giá : 5,000,000      < - > 0963.76.2000 Giá : 3,800,000
0868.779.968 Giá : 5,000,000      < - > 0963.77.00.66 Giá : 3,800,000
0868.777.177 Giá : 5,000,000      < - > 0963.87.1789 Giá : 3,800,000
0868.72.78.78 Giá : 5,000,000      < - > 0963.92.1994 Giá : 3,800,000
0868.699.986 Giá : 5,000,000      < - > 0964 041989 Giá : 3,800,000
0868.689.996 Giá : 5,000,000      < - > 0964 109876 Giá : 3,800,000
0868.688.696 Giá : 5,000,000      < - > 0964 868639 Giá : 3,800,000
0868.686.345 Giá : 5,000,000      < - > 0964 883377 Giá : 3,800,000
0868.686.234 Giá : 5,000,000      < - > 0964 90 8886 Giá : 3,800,000
0868.686.179 Giá : 5,000,000      < - > 0964 939678 Giá : 3,800,000
0868.686.139 Giá : 5,000,000      < - > 0964.37.1988 Giá : 3,800,000
0868.685.586 Giá : 5,000,000      < - > 0964.37.1998 Giá : 3,800,000
0868.678.456 Giá : 5,000,000      < - > 0964.63.83.83 Giá : 3,800,000
0868.669.998 Giá : 5,000,000      < - > 0964.69.1988 Giá : 3,800,000
0868.66.99.79 Giá : 5,000,000      < - > 0964.92.1998 Giá : 3,800,000
0868.66.22.33 Giá : 5,000,000      < - > 0964.93.8989 Giá : 3,800,000
0868.658.886 Giá : 5,000,000      < - > 0965 08 3388 Giá : 3,800,000
0868.658.586 Giá : 5,000,000      < - > 0965 111183 Giá : 3,800,000
0868.656.586 Giá : 5,000,000      < - > 0965 219777 Giá : 3,800,000
0868.638.886 Giá : 5,000,000      < - > 0965 333179 Giá : 3,800,000
0868.633.886 Giá : 5,000,000      < - > 0965 344333 Giá : 3,800,000
0868.633.386 Giá : 5,000,000      < - > 0965 509996 Giá : 3,800,000
0868.63.8386 Giá : 5,000,000      < - > 0965 63 1818 Giá : 3,800,000
0868.618.886 Giá : 5,000,000      < - > 0965 666598 Giá : 3,800,000
0868.60.82.86 Giá : 5,000,000      < - > 0965 8 5 1968 Giá : 3,800,000
0868.60.80.86 Giá : 5,000,000      < - > 0965 900686 Giá : 3,800,000
0868.59.8868 Giá : 5,000,000      < - > 0965 933789 Giá : 3,800,000
0868.586.889 Giá : 5,000,000      < - > 0965 994789 Giá : 3,800,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim số tiến:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số tiến giá rẻ

1. Những quan điểm về sim số đẹp

Công chúng vẫn thường nghe nhắc đến các từ như sim tam hoa, sim tứ quý, sim ngũ quý và nhiều loại sim số khác… chúng thường có giá trị lên đến cả chục triệu hay đặc biệt hơn đến cả trăm triệu. Còn thông thường hơn thì đại chúng hay sử dụng đến các số thần tài 39, 79, rồi số lộc phát (68), phát lộc (86) hay nhất lộc phát (168) có giá từ vài trăm cho đến vài triệu. Vậy các số sim trên có thực sự đẹp cho người dùng, đấy là điều khó xác định, nhưng để sở hữu những số như thế thì không phải ai cũng dễ dãi sở hữu được.

Có những người mua được những số sim đẹp trên thì thấy công chúng cũng nể trọng mình hơn, kinh doanh giao tiếp cũng điều may hơn, nhưng cũng có một số người i thấy mình không biến hóa gì cả,  có cả những người từ khi sử dụng các sim đẹp trên còn thấy khí vận của mình xấu đi.

Vậy để thấy quan điểm thế nào sim số đẹp cũng còn nhiều điều cần phải bàn luận và khảo sát, các số sim thường được gọi là đẹp ở trên gần như mới biểu hiện được nét đẹp về mặt ngôn ngữ, đẩy mạnh giá trị chính mình cho người sử dụng chúng. Chúng ta vẫn thường thấy ở những cuộc thi hoa hậu, người đẹp, thì việc đánh giá chọn ra đánh giá người đẹp nhất, hoàn hảo nhất là một điều nan giải, trăm sự cũng tại một chữ “ĐẸP” . Với một quan niệm khác, mới mẻ hơn, có hệ thống triết lý hơn, chúng ta cùng bàn luận thám thính về sim số đẹp phong thuỷ và sim số đẹp kinh dịch mà hay được gọi là xem bói số điện thoại.

2. Sim phong thủy hợp tuổi

Khái niệm phong thuỷ chắc không còn xa hiếm với một số người nữa, tính áp dụng và hữu ích của nó trong cuộc sống đã ngày càng được minh chứng rõ nét, như vận dụng phong thuỷ bên trong nhà cửa kiến trúc, trong làm ăn..

Vạn vật tồn tại và mở mang đều bị ảnh hưởng tác động bởi phép tắc âm dương và ngũ hành. Giữa chiếc điện thoại và bạn cũng vậy, bạn ảnh hưởng vào nó và nó cũng ảnh hưởng ngược, đôi khi ta chỉ nhìn thấy những ảnh hưởng về mặt cơ học của cải, còn ảnh hưởng về những mặt khác thì ta không nhìn thấy được. Bạn sử dụng điện thoại càng nhiều thì sự tương tác của điện thoại lên bạn cũng tăng lên, ta có thể gọi nó là hệ số tác động như trong toán học vậy.

Mỗi một con số đều tồn tại tính ngũ hành, một dãy số cũng tồn tại tính ngũ hành đại diện của dãy, một số sim cũng vậy, đều có tính ngũ hành riêng của nó, nếu bạn có một ít tri thức về phong thuỷ học thì bạn cũng có thể dễ dãi tự xác định được tính hành của số sim điện thoại.

Đặc biệt là con người cũng vậy, luôn tồn tại ngũ hành bản thể, vậy tính hành của con người được xác định như thế nào?

Theo phong thuỷ học thì ngũ hành mệnh quái được xác định theo năm sinh, thí dụ như: sinh ngày 15.4.2015 thì ngũ hành cung mệnh của bạn là Sa Trung Kim.

Theo Tứ trụ học thì ngũ hành đại diện của bạn được xác định phức tạp hơn, người có chuyên môn cần lấy đủ ngày giờ tháng năm sinh của bạn để phân tích, so sánh độ mạnh yếu của các ngũ hành trong tứ trụ của bạn, xác định độ vượng suy của chúng để tìm ra ngũ hành tương ứng hoặc thiếu khuyết.

Trong tứ trụ học tìm ra được ngũ hành vượng suy thiếu khuyết vô cùng quan trọng, bởi con người cần đạt đến sự bình hòa điều hòa, xác định được ngũ hành thiếu khuyết hay vượng suy ta có thể tìm ra cách tương trợ hay chế hóa nhằm giúp ta có được nhiều cát tường, điềm may cát tường hơn, ít nan giải bệnh tật hơn trong cuộc sống.

Vậy thế nào là một sim phong thuỷ được gọi là đẹp?

Những sim điện thoại mà có tính ngũ hành hợp sinh trợ cho ngũ hành mệnh quái, hay sinh trợ cho hành khuyết hay sinh trợ cho ngũ hành suy, chế hóa ngũ hành vượng trong tứ trụ được coi là sim phong thủy

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.xemsimphongthuy.org/2017/08/sim-phong-thuy-so-dep_26.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét