Thế nào là một sim phong thủy số đẹp?

Ở bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim số đẹp là gì? Vậy bạn đã biết sim phong thủy là gì chưa? Cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Thế nào là sim phong thủy?

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0975 300868 Giá : 4,500,000      < - > 0981 979909 Giá : 4,020,000
0975 47 1986 Giá : 4,500,000      < - > 0981.25.25.52 Giá : 4,020,000
0975 478333 Giá : 4,500,000      < - > 0981.62.8889 Giá : 4,020,000
0975 556000 Giá : 4,500,000      < - > 0981.78.1102 Giá : 4,020,000
0975 599368 Giá : 4,500,000      < - > 0981.92.8889 Giá : 4,020,000
0975 674333 Giá : 4,500,000      < - > 0981.96.1969 Giá : 4,020,000
0975 691993 Giá : 4,500,000      < - > 0982 339993 Giá : 4,020,000
0975 777715 Giá : 4,500,000      < - > 0982 353858 Giá : 4,020,000
0975 777736 Giá : 4,500,000      < - > 0982 601997 Giá : 4,020,000
0975 799199 Giá : 4,500,000      < - > 0982 641990 Giá : 4,020,000
0975 839389 Giá : 4,500,000      < - > 0982.90.1998 Giá : 4,020,000
0975 885579 Giá : 4,500,000      < - > 0983 111611 Giá : 4,020,000
0975 899189 Giá : 4,500,000      < - > 0983 187189 Giá : 4,020,000
0975 939688 Giá : 4,500,000      < - > 0983 292393 Giá : 4,020,000
0975.47.1991 Giá : 4,500,000      < - > 0983 333185 Giá : 4,020,000
0975.66.38.99 Giá : 4,500,000      < - > 0983 595955 Giá : 4,020,000
0975.73.1368 Giá : 4,500,000      < - > 0983 855856 Giá : 4,020,000
0975.79.39.86 Giá : 4,500,000      < - > 0983.17.1992 Giá : 4,020,000
0975.81.1991 Giá : 4,500,000      < - > 0983.35.1997 Giá : 4,020,000
0975.90.9292 Giá : 4,500,000      < - > 0984.81.81.83 Giá : 4,020,000
09756.5555.1 Giá : 4,500,000      < - > 0985 161669 Giá : 4,020,000
09756.5555.3 Giá : 4,500,000      < - > 0985 259289 Giá : 4,020,000
09757.0000.2 Giá : 4,500,000      < - > 0985 498549 Giá : 4,020,000
09757.3333.2 Giá : 4,500,000      < - > 0985 595889 Giá : 4,020,000
09757.6666.0 Giá : 4,500,000      < - > 0985 777996 Giá : 4,020,000
09757.9999.0 Giá : 4,500,000      < - > 0985.18.2012 Giá : 4,020,000
09759.6666.7 Giá : 4,500,000      < - > 0985.21.1998 Giá : 4,020,000
09759.8888.7 Giá : 4,500,000      < - > 0985.88.81.85 Giá : 4,020,000
0976 076111 Giá : 4,500,000      < - > 0985.90.99.90 Giá : 4,020,000
0976 092111 Giá : 4,500,000      < - > 0986 089289 Giá : 4,020,000
0976 244448 Giá : 4,500,000      < - > 0986 359688 Giá : 4,020,000
0976 249555 Giá : 4,500,000      < - > 0986 860806 Giá : 4,020,000
0976 279568 Giá : 4,500,000      < - > 0986.72.1997 Giá : 4,020,000
0976 323111 Giá : 4,500,000      < - > 0986.76.79.78 Giá : 4,020,000
0976 355111 Giá : 4,500,000      < - > 0986.97.88.97 Giá : 4,020,000
0976 376111 Giá : 4,500,000      < - > 0987 777185 Giá : 4,020,000
0976 44 1990 Giá : 4,500,000      < - > 0987.15.1995 Giá : 4,020,000
0976 558.588 Giá : 4,500,000      < - > 0987.29.1992 Giá : 4,020,000
0976 711986 Giá : 4,500,000      < - > 0987.37.1996 Giá : 4,020,000
0976 733868 Giá : 4,500,000      < - > 0987.52.1998 Giá : 4,020,000
0976 763668 Giá : 4,500,000      < - > 0987.53.1988 Giá : 4,020,000
0976 777791 Giá : 4,500,000      < - > 0987.59.1996 Giá : 4,020,000
0976 888768 Giá : 4,500,000      < - > 0987.80.1996 Giá : 4,020,000
0976 888835 Giá : 4,500,000      < - > 0987.83.87.85 Giá : 4,020,000
0976 97 1977 Giá : 4,500,000      < - > 0988 085805 Giá : 4,020,000
0976 999 869 Giá : 4,500,000      < - > 0988 668234 Giá : 4,020,000
0976.01.1990 Giá : 4,500,000      < - > 0988 818996 Giá : 4,020,000
0976.08.1987 Giá : 4,500,000      < - > 0988 925928 Giá : 4,020,000
0976.19.2828 Giá : 4,500,000      < - > 0988 999096 Giá : 4,020,000
0976.31.21.11 Giá : 4,500,000      < - > 0988.20.20.22 Giá : 4,020,000
0976.38.7986 Giá : 4,500,000      < - > 0988.35.86.79 Giá : 4,020,000
0976.575.222 Giá : 4,500,000      < - > 0988.73.1998 Giá : 4,020,000
0976.91.9889 Giá : 4,500,000      < - > 0988.74.1994 Giá : 4,020,000
09760.1111.4 Giá : 4,500,000      < - > 0988.79.8118 Giá : 4,020,000
09760.1111.7 Giá : 4,500,000      < - > 0988.98.1369 Giá : 4,020,000
09760.6666.5 Giá : 4,500,000      < - > 0989 231123 Giá : 4,020,000
09761.9999.4 Giá : 4,500,000      < - > 0989 929444 Giá : 4,020,000
09762.1111.7 Giá : 4,500,000      < - > 0989 968558 Giá : 4,020,000
097671.69.69 Giá : 4,500,000      < - > 0989.64.1997 Giá : 4,020,000
0977 3 4 1995 Giá : 4,500,000      < - > 0989.88.81.82 Giá : 4,020,000
0977 35 1992 Giá : 4,500,000      < - > 0869 398389 Giá : 4,020,000
0977 48 1993 Giá : 4,500,000      < - > 0869 389398 Giá : 4,020,000
0977 52 1993 Giá : 4,500,000      < - > 0869 359369 Giá : 4,020,000
0977 56 1985 Giá : 4,500,000      < - > 0869 121222 Giá : 4,020,000
0977 561668 Giá : 4,500,000      < - > 0868.81.8228 Giá : 4,020,000
0977 639379 Giá : 4,500,000      < - > 0868.05.1989 Giá : 4,020,000
0977 697698 Giá : 4,500,000      < - > 0868 699229 Giá : 4,020,000
0977 73 1983 Giá : 4,500,000      < - > 0868 188879 Giá : 4,020,000
0977 771007 Giá : 4,500,000      < - > 0868 188828 Giá : 4,020,000
0977 777193 Giá : 4,500,000      < - > 0868 156786 Giá : 4,020,000
0977 85 1992 Giá : 4,500,000      < - > 0868 156768 Giá : 4,020,000
0977.38.7968 Giá : 4,500,000      < - > 096 115 1982 Giá : 4,000,000
0977.45.1368 Giá : 4,500,000      < - > 096 115 1984 Giá : 4,000,000
0977.45.1990 Giá : 4,500,000      < - > 096 124 1979 Giá : 4,000,000
0977.75.9889 Giá : 4,500,000      < - > 096 224 1994 Giá : 4,000,000
0977.76.8998 Giá : 4,500,000      < - > 096 265 1980 Giá : 4,000,000
0977.83.37.37 Giá : 4,500,000      < - > 096 287 1980 Giá : 4,000,000
0978 3 1 1968 Giá : 4,500,000      < - > 096 350 1988 Giá : 4,000,000
0978 36 1993 Giá : 4,500,000      < - > 096 99992 01 Giá : 4,000,000
0978 42 1979 Giá : 4,500,000      < - > 096.101.1997 Giá : 4,000,000
0978 4444 00 Giá : 4,500,000      < - > 096.1179.668 Giá : 4,000,000
0978 599299 Giá : 4,500,000      < - > 096.13.13.368 Giá : 4,000,000
0978 61 1992 Giá : 4,500,000      < - > 096.141.7879 Giá : 4,000,000
0978 780980 Giá : 4,500,000      < - > 096.15.8.1983 Giá : 4,000,000
0978 790798 Giá : 4,500,000      < - > 096.17.5.1995 Giá : 4,000,000
0978 875115 Giá : 4,500,000      < - > 096.18.13568 Giá : 4,000,000
0978 888393 Giá : 4,500,000      < - > 096.333.4868 Giá : 4,000,000
0978 888911 Giá : 4,500,000      < - > 096.347.8866 Giá : 4,000,000
0978 948886 Giá : 4,500,000      < - > 096.555.7272 Giá : 4,000,000
0978 969889 Giá : 4,500,000      < - > 096.771.3737 Giá : 4,000,000
0978 999975 Giá : 4,500,000      < - > 0961 018889 Giá : 4,000,000
0978.28.1998 Giá : 4,500,000      < - > 0961 022066 Giá : 4,000,000
0978.32.1991 Giá : 4,500,000      < - > 0961 026699 Giá : 4,000,000
0978.56.1668 Giá : 4,500,000      < - > 0961 066088 Giá : 4,000,000
097899.62.68 Giá : 4,500,000      < - > 0961 101990 Giá : 4,000,000
0979 00 1985 Giá : 4,500,000      < - > 0961 108222 Giá : 4,000,000
0979 039868 Giá : 4,500,000      < - > 0961 117773 Giá : 4,000,000
0979 138388 Giá : 4,500,000      < - > 0961 156968 Giá : 4,000,000
0979 168939 Giá : 4,500,000      < - > 0961 181686 Giá : 4,000,000
0979 17 1985 Giá : 4,500,000      < - > 0961 317779 Giá : 4,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim thần tài:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim thần tài giá rẻ

Sim phong thủy là gì?

Khái niệm phong thủy chắc không còn xa lạ với nhiều người nữa, tính ứng dụng và hữu ích của nó trong cuộc sống đã ngày càng được minh chứng rõ nét, như ứng dụng phong thủy trong nhà cửa kiến trúc, trong kinh doanh..

Vạn vật tồn tại và phát triển đều bị tác động ảnh hưởng bởi quy luật âm dương và ngũ hành. Giữa chiếc điện thoại và bạn cũng vậy, bạn tác động vào nó và nó cũng tác động ngược lại, đôi khi ta chỉ nhìn thấy những tác động về mặt cơ học vật chất, còn tác động về những mặt khác thì ta không nhìn thấy được. Bạn sử dụng điện thoại càng nhiều thì sự tương tác của điện thoại lên bạn cũng tăng lên, ta có thể gọi nó là hệ số ảnh hưởng như trong toán học vậy.

Mỗi một con số đều tồn tại tính ngũ hành, một dãy số cũng tồn tại tính ngũ hành đại diện của dãy, một số sim cũng vậy, đều có tính ngũ hành riêng của nó, nếu bạn có một ít kiến thức về phong thủy học thì bạn cũng có thể dễ dàng tự xác định được tính ngũ hành của số sim điện thoại.

Đặc biệt là con người cũng vậy, luôn tồn tại ngũ hành bản thể, vậy tính ngũ hành của con người được xác định như thế nào:

- Theo phong thủy học thì ngũ hành bản mệnh được xác định theo năm sinh, ví dụ như: sinh ngày 15.4.2015 thì ngũ hành bản mệnh của bạn là Sa Trung Kim. 

- Theo Tứ trụ học thì ngũ hành đại diện của bạn được xác định phức tạp hơn, người có chuyên môn cần lấy đủ ngày giờ tháng năm sinh của bạn để phân tích, so sánh độ mạnh yếu của các ngũ hành trong tứ trụ của bạn, xác định độ vượng suy của chúng để tìm ra ngũ hành tương ứng hoặc thiếu khuyết.

Trong tứ trụ học tìm ra được ngũ hành vượng suy thiếu khuyết vô cùng quan trọng, bởi con người cần đạt đến sự cân bằng điều hòa, xác định được ngũ hành thiếu khuyết hay vượng suy ta có thể tìm ra cách bổ trợ hay chế hóa nhằm giúp ta có được nhiều tốt đẹp, may mắn thuận lợi hơn, ít khó khăn bệnh tật hơn trong cuộc sống.

Vậy thế nào là một sim phong thủy được gọi là đẹp?

Những sim điện thoại mà có tính ngũ hành hợp tương sinh cho ngũ hành bản mệnh, hay bổ trợ cho hành khuyết hay tương sinh cho ngũ hành suy, chế hóa ngũ hành vượng trong tứ trụ được coi là sim phong thủy hợp tuổi.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.xemsimphongthuy.org/2017/08/sim-phong-thuy-so-dep.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét