Cách chọn sim phong thủy hợp tuổi 1993 Quý Dậu

Sim phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh cũng là một trong những vật phẩm phong thủy được nhiều người quan tâm và tin dùng bởi những giá trị tốt đẹp thật sự mà nó đã mang lại cho người dùng. Bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim phong thủy hợp tuổi 1984 Giáp Tý. Vậy người sinh năm Quý Dậu (1993) chọn sim phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh như thế nào cho đúng cách?

>>>Tham khảo thêm:
Bí quyết chọn sim phong thủy hợp tuổi 1993 Quý Dậu

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0972 138279 Giá : 5,000,000      < - > 0983 897988 Giá : 3,900,000
0972 173399 Giá : 5,000,000      < - > 0983 965599 Giá : 3,900,000
0972 273738 Giá : 5,000,000      < - > 0983 977379 Giá : 3,900,000
0972 288818 Giá : 5,000,000      < - > 0983 993599 Giá : 3,900,000
0972 309696 Giá : 5,000,000      < - > 0983 996786 Giá : 3,900,000
0972 361777 Giá : 5,000,000      < - > 0983.02.1997 Giá : 3,900,000
0972 377868 Giá : 5,000,000      < - > 0983.27.1997 Giá : 3,900,000
0972 566655 Giá : 5,000,000      < - > 0983.43 98.98 Giá : 3,900,000
0972 667887 Giá : 5,000,000      < - > 0983.52.1998 Giá : 3,900,000
0972 887877 Giá : 5,000,000      < - > 0983.54 98.98 Giá : 3,900,000
0972 921985 Giá : 5,000,000      < - > 0983.59.1981 Giá : 3,900,000
0972 951997 Giá : 5,000,000      < - > 0983.70 98.98 Giá : 3,900,000
0972 986989 Giá : 5,000,000      < - > 0983.75.3366 Giá : 3,900,000
0972.08.18.68 Giá : 5,000,000      < - > 0983.81.1997 Giá : 3,900,000
0972.31.7879 Giá : 5,000,000      < - > 0983.836.939 Giá : 3,900,000
0972.33.1990 Giá : 5,000,000      < - > 0983.95.2005 Giá : 3,900,000
0972.66.11.00 Giá : 5,000,000      < - > 0984 017222 Giá : 3,900,000
0972.71.3339 Giá : 5,000,000      < - > 0984 322922 Giá : 3,900,000
0972.88.00.44 Giá : 5,000,000      < - > 0984 381979 Giá : 3,900,000
0972.99.44.66 Giá : 5,000,000      < - > 0984 423399 Giá : 3,900,000
0973 099688 Giá : 5,000,000      < - > 0984 444304 Giá : 3,900,000
0973 168779 Giá : 5,000,000      < - > 0984 444384 Giá : 3,900,000
0973 225445 Giá : 5,000,000      < - > 0984 444814 Giá : 3,900,000
0973 337447 Giá : 5,000,000      < - > 0984 471986 Giá : 3,900,000
0973 337557 Giá : 5,000,000      < - > 0984 488858 Giá : 3,900,000
0973 337667 Giá : 5,000,000      < - > 0984 567800 Giá : 3,900,000
0973 337770 Giá : 5,000,000      < - > 0984 572 163 Giá : 3,900,000
0973 337771 Giá : 5,000,000      < - > 0984 664866 Giá : 3,900,000
0973 337772 Giá : 5,000,000      < - > 0984 666399 Giá : 3,900,000
0973 337774 Giá : 5,000,000      < - > 0984 686379 Giá : 3,900,000
0973 337887 Giá : 5,000,000      < - > 0984 991686 Giá : 3,900,000
0973 44 1986 Giá : 5,000,000      < - > 0984.07.0909 Giá : 3,900,000
0973 567557 Giá : 5,000,000      < - > 0984.08.58.68 Giá : 3,900,000
0973 569668 Giá : 5,000,000      < - > 0984.10 98.98 Giá : 3,900,000
0973 606678 Giá : 5,000,000      < - > 0984.39.1166 Giá : 3,900,000
0973 789268 Giá : 5,000,000      < - > 0985 113679 Giá : 3,900,000
0973 866696 Giá : 5,000,000      < - > 0985 139966 Giá : 3,900,000
0973 88 1983 Giá : 5,000,000      < - > 0985 159966 Giá : 3,900,000
0973 886568 Giá : 5,000,000      < - > 0985 163777 Giá : 3,900,000
0973.13.16.68 Giá : 5,000,000      < - > 0985 200868 Giá : 3,900,000
0973.22.1996 Giá : 5,000,000      < - > 0985 244688 Giá : 3,900,000
0973.26.1979 Giá : 5,000,000      < - > 0985 255979 Giá : 3,900,000
0973.41.1992 Giá : 5,000,000      < - > 0985 357279 Giá : 3,900,000
0973.55.1987 Giá : 5,000,000      < - > 0985 411868 Giá : 3,900,000
0973.77.1983 Giá : 5,000,000      < - > 0985 509996 Giá : 3,900,000
0973.83.85.86 Giá : 5,000,000      < - > 0985 522979 Giá : 3,900,000
0973.92.8886 Giá : 5,000,000      < - > 0985 555208 Giá : 3,900,000
0974 85 1988 Giá : 5,000,000      < - > 0985 555935 Giá : 3,900,000
0974.56.1983 Giá : 5,000,000      < - > 0985 555980 Giá : 3,900,000
0974.69.1368 Giá : 5,000,000      < - > 0985 569339 Giá : 3,900,000
0974.88.00.22 Giá : 5,000,000      < - > 0985 586979 Giá : 3,900,000
0975 051368 Giá : 5,000,000      < - > 0985 587379 Giá : 3,900,000
0975 179389 Giá : 5,000,000      < - > 0985 588996 Giá : 3,900,000
0975 181118 Giá : 5,000,000      < - > 0985 595939 Giá : 3,900,000
0975 195789 Giá : 5,000,000      < - > 0985 599933 Giá : 3,900,000
0975 31 1978 Giá : 5,000,000      < - > 0985 622279 Giá : 3,900,000
0975 31 1994 Giá : 5,000,000      < - > 0985 638222 Giá : 3,900,000
0975 333553 Giá : 5,000,000      < - > 0985 639979 Giá : 3,900,000
0975 333773 Giá : 5,000,000      < - > 0985 666369 Giá : 3,900,000
0975 449339 Giá : 5,000,000      < - > 0985 667986 Giá : 3,900,000
0975 567557 Giá : 5,000,000      < - > 0985 668639 Giá : 3,900,000
0975 611222 Giá : 5,000,000      < - > 0985 682179 Giá : 3,900,000
0975 639789 Giá : 5,000,000      < - > 0985 686663 Giá : 3,900,000
0975 644446 Giá : 5,000,000      < - > 0985 700688 Giá : 3,900,000
0975 991222 Giá : 5,000,000      < - > 0985 700788 Giá : 3,900,000
0975 993889 Giá : 5,000,000      < - > 0985 713688 Giá : 3,900,000
0975.37.1989 Giá : 5,000,000      < - > 0985 724222 Giá : 3,900,000
0975.44.1991 Giá : 5,000,000      < - > 0985 751166 Giá : 3,900,000
0975.62.1986 Giá : 5,000,000      < - > 0985 779798 Giá : 3,900,000
0975.69.67.68 Giá : 5,000,000      < - > 0985 785588 Giá : 3,900,000
0975.69.7789 Giá : 5,000,000      < - > 0985 789996 Giá : 3,900,000
0975.73.1991 Giá : 5,000,000      < - > 0985 808589 Giá : 3,900,000
0975.77.22.66 Giá : 5,000,000      < - > 0985 855679 Giá : 3,900,000
0975.889.979 Giá : 5,000,000      < - > 0985 861010 Giá : 3,900,000
09758.6666.5 Giá : 5,000,000      < - > 0985 886662 Giá : 3,900,000
09759.6666.5 Giá : 5,000,000      < - > 0985 886891 Giá : 3,900,000
0976 011119 Giá : 5,000,000      < - > 0985 887679 Giá : 3,900,000
0976 044440 Giá : 5,000,000      < - > 0985 905588 Giá : 3,900,000
0976 144441 Giá : 5,000,000      < - > 0985 91 1997 Giá : 3,900,000
0976 222332 Giá : 5,000,000      < - > 0985 929990 Giá : 3,900,000
0976 222662 Giá : 5,000,000      < - > 0985 939996 Giá : 3,900,000
0976 222772 Giá : 5,000,000      < - > 0985 985379 Giá : 3,900,000
0976 255868 Giá : 5,000,000      < - > 0985 989992 Giá : 3,900,000
0976 332868 Giá : 5,000,000      < - > 0985 999833 Giá : 3,900,000
0976 333179 Giá : 5,000,000      < - > 0985.07.5566 Giá : 3,900,000
0976 37 1986 Giá : 5,000,000      < - > 0985.19.5566 Giá : 3,900,000
0976 468768 Giá : 5,000,000      < - > 0985.22.1970 Giá : 3,900,000
0976 522688 Giá : 5,000,000      < - > 0985.23.1997 Giá : 3,900,000
0976 586986 Giá : 5,000,000      < - > 0985.28.1997 Giá : 3,900,000
0976 589222 Giá : 5,000,000      < - > 0985.98.1199 Giá : 3,900,000
0976 688969 Giá : 5,000,000      < - > 0986 062006 Giá : 3,900,000
0976 862004 Giá : 5,000,000      < - > 0986 068669 Giá : 3,900,000
0976 961980 Giá : 5,000,000      < - > 0986 192688 Giá : 3,900,000
0976 977797 Giá : 5,000,000      < - > 0986 216286 Giá : 3,900,000
0976.11.22.00 Giá : 5,000,000      < - > 0986 289699 Giá : 3,900,000
0976.24.1989 Giá : 5,000,000      < - > 0986 292000 Giá : 3,900,000
0976.27.1368 Giá : 5,000,000      < - > 0986 311186 Giá : 3,900,000
0976.3.5.7.9.11 Giá : 5,000,000      < - > 0986 326779 Giá : 3,900,000
0976.88.1997 Giá : 5,000,000      < - > 0986 332018 Giá : 3,900,000
09760.1111.3 Giá : 5,000,000      < - > 0986 335995 Giá : 3,900,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim dễ nhớ giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim dễ nhớ giá rẻ

Từ lâu, phong thủy luôn ảnh hưởng rất nhiều đến các vấn đề xung quanh cuộc sống con người. Người ta thường quan niệm rằng, mua những vật phẩm phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh với mình sẽ giúp đem lại may mắn và thành công. 

1. Vài nét tử vi người sinh năm quý Dậu 1993
 • Năm sinh: 1993 tức là sinh từ ngày 23/1/1993 đến ngày 18/2/1994.
 • Năm âm lịch: Quý Dậu tuổi con gà - Lâu Túc Kê - Gà nhà gác.
 • Mệnh ngũ hành: Kim - Kiếm phong Kim - Sắt đầu kiếm.
Người sinh năm quý Dậu 1993, có Ngũ hành năm sinh là Kiếm Phong Kim, nhưng mệnh cung của nam và nữ là khác nhau. Do đó, việc tìm mua sim phong thủy hợp tuổi cho người nam và người nữ tuổi quý Dậu cũng khác nhau.

2. Cách chọn sim phong thủy hợp tuổi cho người nam tuổi Quý Dậu

Cung Đoài, mệnh Kim, phương Tây, quái số 7, sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (Hướng nhà tốt: T.Bắc, Đ.Bắc, T.Nam, Tây).
 • Màu sắc hợp: Màu vàng, nâu, thuộc Thổ (sinh trợ, tốt). Màu trắng, bạc, kem, thuộc Kim (tương vượng, tốt).
+Dùng màu Vàng, Nâu để được Bổ trợ (Thổ sinh Kim).
+Dùng màu Trắng, Xám, Ghi để được tương hợp.
+Dùng màu Xanh lá cây để được chế xung (Kim khắc được Mộc).
 • Kỵ: màu Đỏ, Hồng, Tím vì Mệnh cung bị khắc (Hoả tương khắc Kim).
 • Không nên dùng: màu Đen, Xanh lam, Xanh dương vì Mệnh cung bị sinh xuất, giảm sinh khí đi (Kim sinh Thủy).
 • Con số hợp: 6, 7, 8. Do vậy, những người nam tuổi Quý Dậu nên dùng sim phong thủy hợp tuổi mà trong dãy sim có chứa các con số này sẽ trợ giúp sự nghiệp phát triển, thuận buồm xuôi gió trong cuộc sống.
3. Cách chọn sim phong thủy hợp tuổi cho nữ tuổi Quý Dậu 
 • Mệnh quái: Cấn Thổ thuộc Tây Tứ mệnh.
Cung Cấn, hành Thổ, phương Đ.Bắc, quái số 8, sao Bát Bạch, Tây tứ mệnh (Nhà phương tốt: T.Nam, T.Bắc, Tây, Đ.Bắc).
 • Màu sắc hợp: Màu đỏ, hồng, cam, tím, thuộc Hỏa (tương trợ, tốt). Màu vàng, nâu, thuộc Thổ (tương vượng, tốt).
+Dùng màu Đỏ, Hồng, Tím để được bổ trợ (Hoả tương sinh Thổ).
+Dùng màu Vàng, Nâu để được tương hợp.
+Dùng màu Đen, Xanh lam, Xanh da trời để được Tương hại (Thổ chế ngự được Thủy).
 • Kỵ: màu Xanh lá cây vì Mệnh cung bị khắc (Mộc tương khắc Thổ).
 • Không nên dùng: màu Trắng, Xám, Ghi vì mệnh cung bị sinh xuất, giảm sinh khí đi (Thổ sinh Kim).
 • Con số hợp: 2, 5, 8, 9. Vì vậy, những người nữ sinh năm Quý Dậu nên dùng sim phong thủy hợp tuổi mà trong dãy sim có chứa các con số này sẽ giúp chuyện tình cảm suôn sẻ, đường công danh được hanh thông và may mắn.
>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét