Cách tìm sim phong thủy hợp tuổi 1992 Nhâm Thân

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim phong thủy hợp tuổi 1983 Quý Hợi. Nếu bạn tuổi Nhâm Thân và đang phân vân không biết lựa chọn sim phong thủy như thế nào cho đúng đắn, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn điều đó.

>>>Tham khảo thêm:

Cách chọn sim phong thủy hợp tuổi Nhâm Thân (1992)

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0961 686818 Giá : 5,000,000      < - > 0968 959589 Giá : 3,900,000
0961 691196 Giá : 5,000,000      < - > 0968 976779 Giá : 3,900,000
0961 693868 Giá : 5,000,000      < - > 0968 983000 Giá : 3,900,000
0961 727779 Giá : 5,000,000      < - > 0968 986665 Giá : 3,900,000
0961 765789 Giá : 5,000,000      < - > 0968 992099 Giá : 3,900,000
0961 771985 Giá : 5,000,000      < - > 0968 998000 Giá : 3,900,000
0961 779579 Giá : 5,000,000      < - > 0968.27.1993 Giá : 3,900,000
0961 797279 Giá : 5,000,000      < - > 0968.35.1983 Giá : 3,900,000
0961 797379 Giá : 5,000,000      < - > 0968.60.9779 Giá : 3,900,000
0961 811991 Giá : 5,000,000      < - > 0968.71.1992 Giá : 3,900,000
0961 833688 Giá : 5,000,000      < - > 0968.91.1997 Giá : 3,900,000
0961 839039 Giá : 5,000,000      < - > 0968.96.1981 Giá : 3,900,000
0961 839139 Giá : 5,000,000      < - > 0968.96.1982 Giá : 3,900,000
0961 839179 Giá : 5,000,000      < - > 09689 11179 Giá : 3,900,000
0961 839239 Giá : 5,000,000      < - > 0969 078179 Giá : 3,900,000
0961 839279 Giá : 5,000,000      < - > 0969 276927 Giá : 3,900,000
0961 888579 Giá : 5,000,000      < - > 0969 392789 Giá : 3,900,000
0961 896889 Giá : 5,000,000      < - > 0969 778339 Giá : 3,900,000
0961 909222 Giá : 5,000,000      < - > 0969 788979 Giá : 3,900,000
0961 911994 Giá : 5,000,000      < - > 0969 866468 Giá : 3,900,000
0961 919779 Giá : 5,000,000      < - > 0969 916222 Giá : 3,900,000
0961 919979 Giá : 5,000,000      < - > 0969 955222 Giá : 3,900,000
0961.006.008 Giá : 5,000,000      < - > 0969 988679 Giá : 3,900,000
0961.05.1991 Giá : 5,000,000      < - > 0969.00.1686 Giá : 3,900,000
0961.08.18.68 Giá : 5,000,000      < - > 0969.02.1990 Giá : 3,900,000
0961.08.1818 Giá : 5,000,000      < - > 0969.03.1993 Giá : 3,900,000
0961.113.118 Giá : 5,000,000      < - > 0969.12.18.18 Giá : 3,900,000
0961.12.2000 Giá : 5,000,000      < - > 0969.26.1990 Giá : 3,900,000
0961.255.668 Giá : 5,000,000      < - > 0969.32.68.79 Giá : 3,900,000
0961.26.29.29 Giá : 5,000,000      < - > 0969.51.7779 Giá : 3,900,000
0961.389.398 Giá : 5,000,000      < - > 0969.54.1994 Giá : 3,900,000
0961.39.1995 Giá : 5,000,000      < - > 0969.61.1980 Giá : 3,900,000
0961.39.1996 Giá : 5,000,000      < - > 0969.62.1981 Giá : 3,900,000
0961.39.88.39 Giá : 5,000,000      < - > 0969.6666.47 Giá : 3,900,000
0961.39.89.79 Giá : 5,000,000      < - > 0969.72.1985 Giá : 3,900,000
0961.4444.34 Giá : 5,000,000      < - > 0969.77.99.86 Giá : 3,900,000
0961.49.53.78 Giá : 5,000,000      < - > 0969.82.1991 Giá : 3,900,000
0961.59.58.59 Giá : 5,000,000      < - > 0969.88.2009 Giá : 3,900,000
0961.61.61.92 Giá : 5,000,000      < - > 0969.99.4969 Giá : 3,900,000
0961.63.69.63 Giá : 5,000,000      < - > 097 12 55588 Giá : 3,900,000
0961.65.9988 Giá : 5,000,000      < - > 097 126 1789 Giá : 3,900,000
0961.69.1992 Giá : 5,000,000      < - > 097 54312 86 Giá : 3,900,000
0961.71.3535 Giá : 5,000,000      < - > 097.104.1990 Giá : 3,900,000
0961.73.8899 Giá : 5,000,000      < - > 097.123.1971 Giá : 3,900,000
0961.74.84.94 Giá : 5,000,000      < - > 097.123.1973 Giá : 3,900,000
0961.76.67.76 Giá : 5,000,000      < - > 097.123.1974 Giá : 3,900,000
0961.81.1919 Giá : 5,000,000      < - > 097.123.1975 Giá : 3,900,000
0961.83.5599 Giá : 5,000,000      < - > 097.123.1976 Giá : 3,900,000
0961.83.7879 Giá : 5,000,000      < - > 097.123.1978 Giá : 3,900,000
0961.9999.18 Giá : 5,000,000      < - > 097.16.34568 Giá : 3,900,000
0962 011990 Giá : 5,000,000      < - > 097.29.5.1975 Giá : 3,900,000
0962 109990 Giá : 5,000,000      < - > 0971 090868 Giá : 3,900,000
0962 111984 Giá : 5,000,000      < - > 0971 117575 Giá : 3,900,000
0962 112979 Giá : 5,000,000      < - > 0971 153838 Giá : 3,900,000
0962 293868 Giá : 5,000,000      < - > 0971 157779 Giá : 3,900,000
0962 306686 Giá : 5,000,000      < - > 0971 167878 Giá : 3,900,000
0962 322399 Giá : 5,000,000      < - > 0971 22 1983 Giá : 3,900,000
0962 383986 Giá : 5,000,000      < - > 0971 22 8383 Giá : 3,900,000
0962 598589 Giá : 5,000,000      < - > 0971 232277 Giá : 3,900,000
0962 611985 Giá : 5,000,000      < - > 0971 331983 Giá : 3,900,000
0962 656567 Giá : 5,000,000      < - > 0971 367878 Giá : 3,900,000
0962 666188 Giá : 5,000,000      < - > 0971 446866 Giá : 3,900,000
0962 676866 Giá : 5,000,000      < - > 0971 511990 Giá : 3,900,000
0962 696889 Giá : 5,000,000      < - > 0971 511992 Giá : 3,900,000
0962 766662 Giá : 5,000,000      < - > 0971 586 243 Giá : 3,900,000
0962 77 00 55 Giá : 5,000,000      < - > 0971 631998 Giá : 3,900,000
0962 777995 Giá : 5,000,000      < - > 0971 651990 Giá : 3,900,000
0962 789919 Giá : 5,000,000      < - > 0971 651992 Giá : 3,900,000
0962 793789 Giá : 5,000,000      < - > 0971 689998 Giá : 3,900,000
0962 891968 Giá : 5,000,000      < - > 0971 719494 Giá : 3,900,000
0962 939678 Giá : 5,000,000      < - > 0971 79 2288 Giá : 3,900,000
0962 959678 Giá : 5,000,000      < - > 0971 791982 Giá : 3,900,000
0962 983789 Giá : 5,000,000      < - > 0971 819998 Giá : 3,900,000
0962 992229 Giá : 5,000,000      < - > 0971 86 2288 Giá : 3,900,000
0962.11.11.97 Giá : 5,000,000      < - > 0971 868887 Giá : 3,900,000
0962.19.1102 Giá : 5,000,000      < - > 0971 957789 Giá : 3,900,000
0962.28.1990 Giá : 5,000,000      < - > 0971 961994 Giá : 3,900,000
0962.31.3979 Giá : 5,000,000      < - > 0971 999494 Giá : 3,900,000
0962.332.336 Giá : 5,000,000      < - > 0971.12.12.90 Giá : 3,900,000
0962.38.2929 Giá : 5,000,000      < - > 0971.39.1919 Giá : 3,900,000
0962.58.58.99 Giá : 5,000,000      < - > 0971.39.2239 Giá : 3,900,000
0962.594.594 Giá : 5,000,000      < - > 0971.48.1368 Giá : 3,900,000
0962.89.11.89 Giá : 5,000,000      < - > 0971.78.1995 Giá : 3,900,000
0962.89.9669 Giá : 5,000,000      < - > 0971.81.1994 Giá : 3,900,000
0962.979.879 Giá : 5,000,000      < - > 0971.82.1994 Giá : 3,900,000
0963 179699 Giá : 5,000,000      < - > 0971.95.1993 Giá : 3,900,000
0963 179899 Giá : 5,000,000      < - > 0972 111799 Giá : 3,900,000
0963 183179 Giá : 5,000,000      < - > 0972 111911 Giá : 3,900,000
0963 212688 Giá : 5,000,000      < - > 0972 210222 Giá : 3,900,000
0963 263222 Giá : 5,000,000      < - > 0972 300200 Giá : 3,900,000
0963 279866 Giá : 5,000,000      < - > 0972 333179 Giá : 3,900,000
0963 298968 Giá : 5,000,000      < - > 0972 337688 Giá : 3,900,000
0963 323379 Giá : 5,000,000      < - > 0972 390333 Giá : 3,900,000
0963 332444 Giá : 5,000,000      < - > 0972 399679 Giá : 3,900,000
0963 338678 Giá : 5,000,000      < - > 0972 415 863 Giá : 3,900,000
0963 359789 Giá : 5,000,000      < - > 0972 476222 Giá : 3,900,000
0963 359979 Giá : 5,000,000      < - > 0972 534 681 Giá : 3,900,000
0963 382688 Giá : 5,000,000      < - > 0972 579868 Giá : 3,900,000
0963 391985 Giá : 5,000,000      < - > 0972 581222 Giá : 3,900,000
0963 398789 Giá : 5,000,000      < - > 0972 585779 Giá : 3,900,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim số đẹp sao cho đúng cách:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số đẹp sao cho đúng cách

Sim phong thủy hợp tuổi từ lâu được biết đến như một công cụ trợ giúp đắc lực cho công việc làm ăn, chuyện tình cảm cũng như mọi mặt trong cuộc sống. Chính bởi những giá trị thực sự mà sim đã đem lại cho người dùng, sim phong thủy hợp tuổi ngày càng được nhiều người ưa chuộng và săn lùng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tìm cho mình được sim phong thủy hợp tuổi chính xác nhất. 

1. Vài nét về tử vi người tuổi Nhâm Thân 1992
 • Năm sinh: 1992 tức là sinh từ 4/2/1992 đến 22/1/1993.
 • Năm sinh âm lịch: Nhâm Thân
 • Mệnh ngũ hành: Kim - Kiếm phong Kim - Sắt đầu kiếm.
Người tuổi Nhâm Thân, có Ngũ hành năm sinh là Kiếm Phong Kim nhưng cung mệnh của nam và nữ là khác nhau.

2. Cách tìm sim phong thủy hợp tuổi cho nam tuổi Nhâm Thân
 • Cung mệnh: Cấn Thổ thuộc Tây Tứ mệnh
Cung Cấn, hành Thổ, phương Đ.Bắc, quái số 8, sao Bát Bạch, Tây tứ mệnh (Phương nhà tốt: Đ.Bắc, Tây, T.Bắc, T.Nam).
 • Màu sắc hợp: Màu đỏ, hồng, cam, tím, thuộc Hỏa (sinh trợ, tốt). Màu vàng, nâu, thuộc Thổ (tương vượng, tốt).
+Dùng màu Đỏ, Hồng, Tím để được sinh trợ (Hỏa sinh trợ Thổ).
+Dùng màu Vàng, Nâu để được tương hợp 
+Dùng màu Đen, Xanh nước biển, Xanh da trời để được xung hại (Thổ chế ngự được Thủy).
 • Kỵ: màu Xanh lá cây vì Mệnh cung bị khắc (Mộc tương khắc Thổ).
 • Nên tránh dùng: màu Trắng, Xám, Ghi vì mệnh cung bị sinh xuất, giảm sinh khí đi (Thổ sinh Kim).
 • Con số hợp: 2, 5, 8, 9. Do đó, những người nam tuổi Nhâm Thân nên dùng sim phong thủy hợp tuổi mà trong dãy sim có chứa các con số này sẽ giúp vượng tài vận, may mắn và thành công trong cuộc sống.
3. Cách tìm sim phong thủy hợp tuổi cho nữ tuổi Nhâm Thân
 • Cung mệnh: Đoài ( Kim) thuộc Tây Tứ mệnh.
Cung Đoài, mệnh Kim, phương Tây, quái số 7, sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (Hướng nhà tốt: T.Bắc, Đông Bắc, T.Nam, Tây).
 • Sắc mầu hợp: Màu vàng, nâu, thuộc Thổ (tương sinh, tốt). Màu trắng, bạc, kem, thuộc Kim (tương vượng, tốt).
+Dùng màu Vàng, Nâu để được Tương sinh (Thổ sinh Kim).
+Dùng màu Trắng, Xám, Ghi để được tương hợp.
+Dùng màu Xanh lá cây để được khắc xung (Kim khắc được Mộc).
 • Kỵ: màu Đỏ, Hồng, Tím vì mệnh cung bị khắc (Hỏa tương khắc Kim).
 • Tuyệt đối không dùng: màu Đen, Xanh lam, Xanh da trời vì Mệnh cung bị sinh xuất, giảm sinh khí đi (Kim sinh Thủy).
 • Con số hợp: 6, 7, 8. Vì vậy, những người nữ tuổi Nhâm Thân nên dùng sim phong thủy hợp tuổi mà trong dãy sim có chứa các con số này sẽ giúp mọi việc thuận lợi, suôn sẻ và thành công trong cuộc sống.
>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét