Cách chọn sim phong thủy hợp tuổi 1981 Tân Dậu

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim phong thủy hợp tuổi 1992. Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn sim phong thủy hợp tuổi 1981 Tân Dậu nhé!

>>>Tham khảo thêm;
Tiền vào như nước với mẹo chọn sim phong thủy hợp tuổi 1981

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel;

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0963 5 7 1988 Giá : 5,000,000      < - > 0972 666627 Giá : 3,900,000
0963 556979 Giá : 5,000,000      < - > 0972 668986 Giá : 3,900,000
0963 587799 Giá : 5,000,000      < - > 0972 681981 Giá : 3,900,000
0963 634078 Giá : 5,000,000      < - > 0972 750789 Giá : 3,900,000
0963 636179 Giá : 5,000,000      < - > 0972 931980 Giá : 3,900,000
0963 656567 Giá : 5,000,000      < - > 0972 939669 Giá : 3,900,000
0963 662226 Giá : 5,000,000      < - > 0972 945333 Giá : 3,900,000
0963 669222 Giá : 5,000,000      < - > 0972 951980 Giá : 3,900,000
0963 81 1919 Giá : 5,000,000      < - > 0972 969998 Giá : 3,900,000
0963 822886 Giá : 5,000,000      < - > 0972.08.0606 Giá : 3,900,000
0963 89 1985 Giá : 5,000,000      < - > 0972.74 98.98 Giá : 3,900,000
0963 933969 Giá : 5,000,000      < - > 0973 161611 Giá : 3,900,000
0963 99 1983 Giá : 5,000,000      < - > 0973 215 864 Giá : 3,900,000
0963.22.1968 Giá : 5,000,000      < - > 0973 222662 Giá : 3,900,000
0963.22.1985 Giá : 5,000,000      < - > 0973 228779 Giá : 3,900,000
0963.29.2000 Giá : 5,000,000      < - > 0973 229799 Giá : 3,900,000
0963.2999.68 Giá : 5,000,000      < - > 0973 275222 Giá : 3,900,000
0963.50.8886 Giá : 5,000,000      < - > 0973 288898 Giá : 3,900,000
0963.52.72.72 Giá : 5,000,000      < - > 0973 311911 Giá : 3,900,000
0963.5678.66 Giá : 5,000,000      < - > 0973 337868 Giá : 3,900,000
0963.579.568 Giá : 5,000,000      < - > 0973 481 526 Giá : 3,900,000
0963.79.79.22 Giá : 5,000,000      < - > 0973 485789 Giá : 3,900,000
0963.866.833 Giá : 5,000,000      < - > 0973 567579 Giá : 3,900,000
0963.8888.94 Giá : 5,000,000      < - > 0973 600660 Giá : 3,900,000
0963.92.9889 Giá : 5,000,000      < - > 0973 650222 Giá : 3,900,000
0964 423979 Giá : 5,000,000      < - > 0973 666681 Giá : 3,900,000
0964 454666 Giá : 5,000,000      < - > 0973 700600 Giá : 3,900,000
0964 51 1234 Giá : 5,000,000      < - > 0973 717868 Giá : 3,900,000
0964 858885 Giá : 5,000,000      < - > 0973 755789 Giá : 3,900,000
0964.28.1368 Giá : 5,000,000      < - > 0973 793179 Giá : 3,900,000
0964.44.88.11 Giá : 5,000,000      < - > 0973 889996 Giá : 3,900,000
0964.55.44.11 Giá : 5,000,000      < - > 0973 986579 Giá : 3,900,000
0964.61.8668 Giá : 5,000,000      < - > 0973.01 98.98 Giá : 3,900,000
0964.98.8668 Giá : 5,000,000      < - > 0973.06 98.98 Giá : 3,900,000
0965 009789 Giá : 5,000,000      < - > 0973.27.1991 Giá : 3,900,000
0965 116996 Giá : 5,000,000      < - > 0973.66.55.79 Giá : 3,900,000
0965 138222 Giá : 5,000,000      < - > 0973.77.9669 Giá : 3,900,000
0965 152668 Giá : 5,000,000      < - > 0974 222882 Giá : 3,900,000
0965 199099 Giá : 5,000,000      < - > 0974 228479 Giá : 3,900,000
0965 239668 Giá : 5,000,000      < - > 0974 888179 Giá : 3,900,000
0965 239686 Giá : 5,000,000      < - > 0974 979279 Giá : 3,900,000
0965 239688 Giá : 5,000,000      < - > 0974.33.1987 Giá : 3,900,000
0965 386866 Giá : 5,000,000      < - > 0974.59.1988 Giá : 3,900,000
0965 439998 Giá : 5,000,000      < - > 0974.87.8886 Giá : 3,900,000
0965 555136 Giá : 5,000,000      < - > 0975 000268 Giá : 3,900,000
0965 555139 Giá : 5,000,000      < - > 0975 113686 Giá : 3,900,000
0965 556000 Giá : 5,000,000      < - > 0975 160333 Giá : 3,900,000
0965 558389 Giá : 5,000,000      < - > 0975 166996 Giá : 3,900,000
0965 666393 Giá : 5,000,000      < - > 0975 189779 Giá : 3,900,000
0965 677770 Giá : 5,000,000      < - > 0975 225979 Giá : 3,900,000
0965 81 1919 Giá : 5,000,000      < - > 0975 240222 Giá : 3,900,000
0965 818858 Giá : 5,000,000      < - > 0975 26 83 83 Giá : 3,900,000
0965 887686 Giá : 5,000,000      < - > 0975 266979 Giá : 3,900,000
0965 979179 Giá : 5,000,000      < - > 0975 278222 Giá : 3,900,000
0965.03.8688 Giá : 5,000,000      < - > 0975 286568 Giá : 3,900,000
0965.06.1368 Giá : 5,000,000      < - > 0975 287286 Giá : 3,900,000
0965.09.90.09 Giá : 5,000,000      < - > 0975 318 632 Giá : 3,900,000
0965.118.338 Giá : 5,000,000      < - > 0975 388998 Giá : 3,900,000
0965.12.1985 Giá : 5,000,000      < - > 0975 521993 Giá : 3,900,000
0965.179.868 Giá : 5,000,000      < - > 0975 558879 Giá : 3,900,000
0965.28.9998 Giá : 5,000,000      < - > 0975 559368 Giá : 3,900,000
0965.32.8688 Giá : 5,000,000      < - > 0975 560222 Giá : 3,900,000
0965.33.6996 Giá : 5,000,000      < - > 0975 570333 Giá : 3,900,000
0965.36.1991 Giá : 5,000,000      < - > 0975 611115 Giá : 3,900,000
0965.388.788 Giá : 5,000,000      < - > 0975 687586 Giá : 3,900,000
0965.44.11.88 Giá : 5,000,000      < - > 0975 699986 Giá : 3,900,000
0965.49.8668 Giá : 5,000,000      < - > 0975 701979 Giá : 3,900,000
0965.60.66.69 Giá : 5,000,000      < - > 0975 732789 Giá : 3,900,000
0965.63.73.83 Giá : 5,000,000      < - > 0975 800600 Giá : 3,900,000
0965.77.9669 Giá : 5,000,000      < - > 0975 871222 Giá : 3,900,000
0965.79.79.88 Giá : 5,000,000      < - > 0975 871995 Giá : 3,900,000
0965.83.3979 Giá : 5,000,000      < - > 0975 978222 Giá : 3,900,000
0965.88.9996 Giá : 5,000,000      < - > 0975 989379 Giá : 3,900,000
0965.89.8338 Giá : 5,000,000      < - > 0975.06.1996 Giá : 3,900,000
0965.92.1993 Giá : 5,000,000      < - > 0975.07.1990 Giá : 3,900,000
0965.97.8688 Giá : 5,000,000      < - > 0975.33.0808 Giá : 3,900,000
0966 060222 Giá : 5,000,000      < - > 0975.38.1993 Giá : 3,900,000
0966 11 1967 Giá : 5,000,000      < - > 0975.42.1992 Giá : 3,900,000
0966 113179 Giá : 5,000,000      < - > 0975.61.1993 Giá : 3,900,000
0966 113188 Giá : 5,000,000      < - > 0975.91.1996 Giá : 3,900,000
0966 128168 Giá : 5,000,000      < - > 0976 111511 Giá : 3,900,000
0966 139399 Giá : 5,000,000      < - > 0976 116979 Giá : 3,900,000
0966 206620 Giá : 5,000,000      < - > 0976 119339 Giá : 3,900,000
0966 218318 Giá : 5,000,000      < - > 0976 128222 Giá : 3,900,000
0966 221779 Giá : 5,000,000      < - > 0976 215688 Giá : 3,900,000
0966 222099 Giá : 5,000,000      < - > 0976 267898 Giá : 3,900,000
0966 246379 Giá : 5,000,000      < - > 0976 300100 Giá : 3,900,000
0966 255979 Giá : 5,000,000      < - > 0976 324 158 Giá : 3,900,000
0966 283289 Giá : 5,000,000      < - > 0976 33 00 77 Giá : 3,900,000
0966 285258 Giá : 5,000,000      < - > 0976 430333 Giá : 3,900,000
0966 285289 Giá : 5,000,000      < - > 0976 431 582 Giá : 3,900,000
0966 333996 Giá : 5,000,000      < - > 0976 452 183 Giá : 3,900,000
0966 339986 Giá : 5,000,000      < - > 0976 476333 Giá : 3,900,000
0966 356679 Giá : 5,000,000      < - > 0976 519688 Giá : 3,900,000
0966 456345 Giá : 5,000,000      < - > 0976 548 312 Giá : 3,900,000
0966 561997 Giá : 5,000,000      < - > 0976 615959 Giá : 3,900,000
0966 579699 Giá : 5,000,000      < - > 0976 666903 Giá : 3,900,000
0966 582528 Giá : 5,000,000      < - > 0976 666973 Giá : 3,900,000
0966 670679 Giá : 5,000,000      < - > 0976 683379 Giá : 3,900,000
0966 746668 Giá : 5,000,000      < - > 0976 701222 Giá : 3,900,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh;
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh

Mỗi con số sinh ra đều có ý nghĩa riêng của nó. Dãy số trong sim điện thoại cũng vậy, ý nghĩa các số trong sim ảnh hưởng rất nhiều đến vận mệnh mỗi người. Chình vì vậy, sử dụng sim điện thoại với các số không hợp tuổi có thể dẫn đến những điều xui xẻo, rắc rối trong cuộc sống. Ngược lại, sử dụng sim phong thủy hợp tuổi sẽ phần nào giảm thiểu những điều không tố đẹp, tăng tài vận may mắn trong cuộc sống. Vậy người tuổi Tân Dậu 1981 nên dùng sim phong thủy hợp tuổi như thế nào cho đúng đắn?

1. Một vài nét chung về người tuổi Tân Dậu
 • Năm sinh: 1981.
 • Năm âm lịch: Tân Dậu - Long Tàng Chi Kê - Gà trong lồng.
 • Mệnh ngũ hành: Mộc - Thạch lựu Mộc - Gỗ thạch Lựu.
Người tuổi Tân Dậu có ngũ hành năm sinh là Thạch Lựu Mộc, nhưng mệnh cung của người nam và nữ khác nhau, dó đó khi lựa chọn sim phong thủy hợp mệnh, hợp tuổi cũng khác nhau.

2.  Cách chọn sim phong thủy hợp tuổi cho nam tuổi Tân Dậu 1981
 • Cung mệnh: Khảm Thuỷ thuộc Đông Tứ mệnh
 • Sắc mầu hợp: Màu trắng, bạc, kem, thuộc Kim (bổ trợ, tốt). Màu đen, xám, xanh biển sẫm, thuộc Thủy (tương vượng, tốt)
 • Con số hợp: 1, 6, 7. Vậy nên, những người nam tuổi Tan Dậu nên dùng sim phong thủy hợp tuổi mà trong dãy sim có chứa các con số 1, 6, 7 sẽ giúp tăng tài lộc, cuộc sống tốt đẹp, hanh thông trong mọi việc.
Hướng tốt với người nam tuổi Tân Dậu 1981:
 • Bắc - Phục vị: Được sự tương trợ.
 • Đông - Thiên y: Gặp thiên thời được bênh vực.
 • Nam - Diên niên: Mọi sự ổn thỏa.
 • Đ.Nam - Sinh khí: Phúc lộc chu tất.
3. Cách chọn sim phong thủy hợp tuổi cho người nữ tuổi Tân Dậu 1981
 • Bản mệnh: Cân Thổ thuộc Tây Tứ mệnh
 • Sắc mầu hợp: Màu đỏ, hồng, cam, tím, thuộc Hỏa (sinh trợ, tốt). Màu vàng, nâu, thuộc Thổ (tương vượng, tốt).
 • Con số hợp: 2, 5, 8, 9. Vì vậy, những người nữ tuổi Tân Dậu 1981 nên dùng sim phong thủy hợp tuổi mà trong dãy sim có chứa các con số này sẽ góp phàn đẩy lùi những điều không may mắn, mang lại tài lộc, thịnh vượng.
Phương tốt với người nữ tuổi Tân Dậu 1981:
 • T.Bắc - Thiên y: Gặp thiên thời được bảo vệ.
 • Đ.Bắc - Phục vị: Được sự tương trợ.
 • Tây - Diên niên: Mọi sự ổn thỏa.
 • T.Nam - Không khí: Phúc lộc trọn vẹn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét