Sim hợp tuổi 1985-mang may mắn tài lộc cho chủ sở hữu

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về cách chọn sim hợp tuổi 1984 Giáp Tý. Mua được dãy sim hợp tuổi 1985 Ất Sửu may mắn và tài lộc là mong muốn chung của những người tuổi này. Bạn sinh năm 1985, bạn mong muốn sở hữu sim phong thủy hợp với tuổi của mình nhưng chưa biết cách chọn sim. Vậy thì còn điều gì khiến bạn ngần ngại mà không tìm ngay dãy sim ưng ý.

>>>Tham khảo thêm:
Chọn mua sim phong thủy, sim hợp tuổi 1985 Ất Sửu

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mau sim:0932338888-0989575575

0971 821990 Giá : 4,600,000      < - > 0988 890189 Giá : 4,000,000
0971 961987 Giá : 4,600,000      < - > 0988 979938 Giá : 4,000,000
0971 961998 Giá : 4,600,000      < - > 0988.03.9969 Giá : 4,000,000
0971 971987 Giá : 4,600,000      < - > 0988.07.87.87 Giá : 4,000,000
0971 971988 Giá : 4,600,000      < - > 0988.15.2008 Giá : 4,000,000
0971 971995 Giá : 4,600,000      < - > 0988.61.4668 Giá : 4,000,000
0971 981992 Giá : 4,600,000      < - > 0988.87.87.58 Giá : 4,000,000
0971.07.6866 Giá : 4,600,000      < - > 0988.89.89.57 Giá : 4,000,000
0971.09.8868 Giá : 4,600,000      < - > 0988.95.1969 Giá : 4,000,000
0971.18.19.20 Giá : 4,600,000      < - > 0989 000770 Giá : 4,000,000
0971.28.1997 Giá : 4,600,000      < - > 0989 037997 Giá : 4,000,000
0971.38.1994 Giá : 4,600,000      < - > 0989 047997 Giá : 4,000,000
0971.38.1998 Giá : 4,600,000      < - > 0989 067997 Giá : 4,000,000
0971.78.1994 Giá : 4,600,000      < - > 0989 268486 Giá : 4,000,000
0971.78.1996 Giá : 4,600,000      < - > 0989 306968 Giá : 4,000,000
0971.78.1998 Giá : 4,600,000      < - > 0989 37 1980 Giá : 4,000,000
0971.82.1995 Giá : 4,600,000      < - > 0989 393586 Giá : 4,000,000
0971.82.1998 Giá : 4,600,000      < - > 0989 41 1980 Giá : 4,000,000
0971.95.1987 Giá : 4,600,000      < - > 0989 42 1980 Giá : 4,000,000
0971.95.1992 Giá : 4,600,000      < - > 0989 46 1980 Giá : 4,000,000
0972 095599 Giá : 4,600,000      < - > 0989 47 1976 Giá : 4,000,000
0972 222077 Giá : 4,600,000      < - > 0989 47 1980 Giá : 4,000,000
0972 247788 Giá : 4,600,000      < - > 0989 557688 Giá : 4,000,000
0972 331168 Giá : 4,600,000      < - > 0989 57 1981 Giá : 4,000,000
0972 351789 Giá : 4,600,000      < - > 0989 621668 Giá : 4,000,000
0972 695789 Giá : 4,600,000      < - > 0989 623236 Giá : 4,000,000
0972 751555 Giá : 4,600,000      < - > 0989 63 1980 Giá : 4,000,000
0972 889599 Giá : 4,600,000      < - > 0989 72 1980 Giá : 4,000,000
0972 937789 Giá : 4,600,000      < - > 0989 858669 Giá : 4,000,000
0972.08.1998 Giá : 4,600,000      < - > 0989 859379 Giá : 4,000,000
0972.8181.99 Giá : 4,600,000      < - > 0989 866068 Giá : 4,000,000
0973 068688 Giá : 4,600,000      < - > 0989 881179 Giá : 4,000,000
0973 191688 Giá : 4,600,000      < - > 0989 888962 Giá : 4,000,000
0973 222022 Giá : 4,600,000      < - > 0989 904789 Giá : 4,000,000
0973 652789 Giá : 4,600,000      < - > 0989 938599 Giá : 4,000,000
0973 721222 Giá : 4,600,000      < - > 0989.44.1992 Giá : 4,000,000
0973 810555 Giá : 4,600,000      < - > 0989.51.8338 Giá : 4,000,000
0973 928789 Giá : 4,600,000      < - > 0989.95.4868 Giá : 4,000,000
0973 968689 Giá : 4,600,000      < - > 09.8888.59.70 Giá : 4,000,000
0973 973688 Giá : 4,600,000      < - > 09.88.55.88.06 Giá : 4,000,000
0973.11.11.94 Giá : 4,600,000      < - > 09.86.84.85.88 Giá : 4,000,000
0973.80.80.81 Giá : 4,600,000      < - > 09.81.84.8884 Giá : 4,000,000
0974 777377 Giá : 4,600,000      < - > 09.81.84.86.87 Giá : 4,000,000
0974.5555.96 Giá : 4,600,000      < - > 09.81.84.85.87 Giá : 4,000,000
0975 081789 Giá : 4,600,000      < - > 09.81.84.84.87 Giá : 4,000,000
0975 092789 Giá : 4,600,000      < - > 09.81.84.84.85 Giá : 4,000,000
0975 157333 Giá : 4,600,000      < - > 09.81.84.81.87 Giá : 4,000,000
0975 234679 Giá : 4,600,000      < - > 09.81.84.81.85 Giá : 4,000,000
0975 255886 Giá : 4,600,000      < - > 09.81.83.81.84 Giá : 4,000,000
0975 414222 Giá : 4,600,000      < - > 09.81.82.8881 Giá : 4,000,000
0975 486333 Giá : 4,600,000      < - > 09.81.82.84.87 Giá : 4,000,000
0975 580789 Giá : 4,600,000      < - > 09.717171.28 Giá : 4,000,000
0975 611168 Giá : 4,600,000      < - > 09.686.929.88 Giá : 4,000,000
0975 739222 Giá : 4,600,000      < - > 09.68.32.23.68 Giá : 4,000,000
0976 411333 Giá : 4,600,000      < - > 09.6669966.5 Giá : 4,000,000
0976 417333 Giá : 4,600,000      < - > 09.6669922.5 Giá : 4,000,000
0976 473555 Giá : 4,600,000      < - > 09.666665.24 Giá : 4,000,000
0976 800789 Giá : 4,600,000      < - > 09.6666.08.10 Giá : 4,000,000
0976.11.11.97 Giá : 4,600,000      < - > 09.6665566.2 Giá : 4,000,000
0976.39.6669 Giá : 4,600,000      < - > 09.6665522.6 Giá : 4,000,000
0976.97.6866 Giá : 4,600,000      < - > 09.6663355.8 Giá : 4,000,000
0977 082333 Giá : 4,600,000      < - > 09.6662255.9 Giá : 4,000,000
0977 144789 Giá : 4,600,000      < - > 09.6661155.9 Giá : 4,000,000
0977 175222 Giá : 4,600,000      < - > 09.666.999.21 Giá : 4,000,000
0977 357557 Giá : 4,600,000      < - > 09.666.333.26 Giá : 4,000,000
0977 591222 Giá : 4,600,000      < - > 09.65.55.65.99 Giá : 4,000,000
0977 709991 Giá : 4,600,000      < - > 09.65.09.09.29 Giá : 4,000,000
0977 777130 Giá : 4,600,000      < - > 09.6199.6599 Giá : 4,000,000
0977 777204 Giá : 4,600,000      < - > 09.6161.1551 Giá : 4,000,000
0977 795759 Giá : 4,600,000      < - > 09.61.66.95.95 Giá : 4,000,000
0977 841333 Giá : 4,600,000      < - > 09.61.66.85.85 Giá : 4,000,000
0978 166368 Giá : 4,600,000      < - > 09.61.65.95.95 Giá : 4,000,000
0978 176866 Giá : 4,600,000      < - > 09.61.65.85.85 Giá : 4,000,000
0978 268179 Giá : 4,600,000      < - > 09 8118 9797 Giá : 4,000,000
0978 338228 Giá : 4,600,000      < - > 09 8118 7373 Giá : 4,000,000
0978 390789 Giá : 4,600,000      < - > 09 6969 1868 Giá : 4,000,000
0978 454789 Giá : 4,600,000      < - > 09 6776 2005 Giá : 4,000,000
0978 531333 Giá : 4,600,000      < - > 09 6606 2009 Giá : 4,000,000
0978 554789 Giá : 4,600,000      < - > 09 6262 3434 Giá : 4,000,000
0978 711116 Giá : 4,600,000      < - > 09 6262 2727 Giá : 4,000,000
0978 792379 Giá : 4,600,000      < - > 09 61 61 61 76 Giá : 4,000,000
0978 829869 Giá : 4,600,000      < - > 09 61 61 61 75 Giá : 4,000,000
0978 888392 Giá : 4,600,000      < - > 09 61 61 61 74 Giá : 4,000,000
0978 888681 Giá : 4,600,000      < - > 09 61 61 61 73 Giá : 4,000,000
0978 888785 Giá : 4,600,000      < - > 09 61 61 61 72 Giá : 4,000,000
0978 898778 Giá : 4,600,000      < - > 09 61 61 61 70 Giá : 4,000,000
0978.11.11.97 Giá : 4,600,000      < - > 09 61 61 61 59 Giá : 4,000,000
0979 051222 Giá : 4,600,000      < - > 0869.93.6686 Giá : 4,000,000
0979 099669 Giá : 4,600,000      < - > 0869.3 96.678 Giá : 4,000,000
0979 182279 Giá : 4,600,000      < - > 0869.268.789 Giá : 4,000,000
0979 190668 Giá : 4,600,000      < - > 0869.22.8688 Giá : 4,000,000
0979 210222 Giá : 4,600,000      < - > 0869.20.7879 Giá : 4,000,000
0979 220668 Giá : 4,600,000      < - > 0869.179.789 Giá : 4,000,000
0979 651987 Giá : 4,600,000      < - > 0869.08.1988 Giá : 4,000,000
0979 666995 Giá : 4,600,000      < - > 0869.07.1988 Giá : 4,000,000
0979 865333 Giá : 4,600,000      < - > 0869.04.1988 Giá : 4,000,000
0979 867978 Giá : 4,600,000      < - > 0869 999266 Giá : 4,000,000
0979 886386 Giá : 4,600,000      < - > 0869 993789 Giá : 4,000,000
0979.40.8679 Giá : 4,600,000      < - > 0869 979789 Giá : 4,000,000
0979.80.86.89 Giá : 4,600,000      < - > 0869 966116 Giá : 4,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 200 đến 500k:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 200 đến 500k

Xem bói cung mệnh cho người tuổi Ất Sửu 1985

Tuổi Ất Sửu 1985 tuổi gì, mệnh gì?

Cung mệnh của bạn

- Năm sinh dương lịch: 1985
- Năm sinh âm lịch: Ất Sửu
- Quẻ mệnh: Càn ( Kim) thuộc Tây Tứ mệnh
- Ngũ hành: Vàng trong biển (Hải Trung Kim)

Màu sắc

- Màu sắc hợp: Màu vàng, nâu, thuộc hành Thổ (tương sinh, tốt). Màu trắng, bạc, kem, thuộc hành Kim (tương vượng, tốt).
- Màu sắc kỵ: Màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu tím, thuộc hành Hỏa , khắc phá mệnh cung hành Kim, xấu.

Con số hợp (hàng đơn vị) :

- Mệnh cung Kim (Càn) : Nên dùng số 6, 7, 8

Hướng tốt:
  • Tây Bắc - Phục vị : Được sự giúp đỡ .
  • Đông Bắc - Thiên y : Gặp thiên thời được che chở .
  • Tây - Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn .
  • Tây Nam - Diên niên : Mọi sự ổn định .
Hướng xấu:
  • Bắc - Lục sát : Nhà có sát khí .
  • Đông - Ngũ qui : Gặp tai hoạ .
  • Nam - Tuyệt mệnh : Chết chóc .
  • Đông Nam - Hoạ hại : Nhà có hung khí .
Sim phong thủy hợp tuổi 1985 là gì?

Theo mỗi quan niệm khác nhau sẽ có những đánh giá dãy sim đẹp không giống nhau. Tuy nhiên, khi xét trên lĩnh vực phong thủy thì sim hợp tuổi sẽ tương hợp, tương sinh và mang đến những điều tốt đẹp cho người sở hữu. Điều này đồng nghĩa là bạn sinh năm 1985 nên chọn sử dụng sim phong thủy hợp tuổi 1985 cho mình.

Sim hợp tuổi 1985 là dãy sim dựa trên những thông tin về giờ sinh, ngày tháng năm sinh và giới tính để tính toán theo những nguyên lý phong thủy và đưa ra dãy sim phù hợp. Chính vì thế, dãy sim hợp tuổi có thể đẹp với người này nhưng lại không đẹp với người khác. Để tìm sim phong thủy hợp tuổi bạn nên tham khảo nhiều những thông tin liên quan đến yếu tố hợp tuổi, hợp mệnh để dễ dàng chọn được dãy sim mang những thuận lợi và vận may cho cuộc sống của mình nhé!

Hướng dẫn chọn mua sim hợp tuổi 1985 Ất Sửu nhanh nhất

Đối với những người không am hiểu về lĩnh vực sim phong thủy, không nắm được những con số may mắn, số hợp mệnh và cách sắp xếp sim theo ngũ hành tương sinh thì chọn sim hợp tuổi 1985 Ất Sửu không phải là điều đơn giản. Nếu bạn có băn khoăn hay thắc mắc gì thì hãy gọi điện cho chúng tôi với số hotline, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn!

Với những thông tin được cung cấp phía trên, mong rằng bạn đọc đã có cái nhìn tổng quan về sim hợp tuổi 1985 và có thể chọn được những số sim hợp tuổi Ất Sửu đẹp, ưng ý nhất

Chúc quý khách tìm được sim ưng ý và luôn đồng hành cùng chúng tôi!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.xemsimphongthuy.org/2017/08/sim-hop-tuoi-1985.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét