Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim hợp tuổi 1973

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim hợp tuổi 1972 Nhâm Tý tại Đà Nẵng. Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn sim hợp tuổi năm 1973 nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Chọn sim hợp tuổi 1973 ở đâu rẻ nhất?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0869 888819 Giá : 4,500,000      < - > 0969.8.4.1994 Giá : 4,000,000
0869 888816 Giá : 4,500,000      < - > 0969.80.82.86 Giá : 4,000,000
0869 888815 Giá : 4,500,000      < - > 0969.8888.21 Giá : 4,000,000
0869 888639 Giá : 4,500,000      < - > 0969.8888.46 Giá : 4,000,000
0869 888139 Giá : 4,500,000      < - > 0969.98.3679 Giá : 4,000,000
0869 887997 Giá : 4,500,000      < - > 09696.35.886 Giá : 4,000,000
0869 881994 Giá : 4,500,000      < - > 097 155 1973 Giá : 4,000,000
0869 881985 Giá : 4,500,000      < - > 097 248 1982 Giá : 4,000,000
0869 881102 Giá : 4,500,000      < - > 097 253 1981 Giá : 4,000,000
0869 879668 Giá : 4,500,000      < - > 097 264 1981 Giá : 4,000,000
0869 877789 Giá : 4,500,000      < - > 097 273 1981 Giá : 4,000,000
0869 868789 Giá : 4,500,000      < - > 097 278 1984 Giá : 4,000,000
0869 865668 Giá : 4,500,000      < - > 097 365 1994 Giá : 4,000,000
0869 863668 Giá : 4,500,000      < - > 097 403 1994 Giá : 4,000,000
0869 862668 Giá : 4,500,000      < - > 097 424 1980 Giá : 4,000,000
0869 861668 Giá : 4,500,000      < - > 097 434 1980 Giá : 4,000,000
0869 860668 Giá : 4,500,000      < - > 097 504 1980 Giá : 4,000,000
0869 859668 Giá : 4,500,000      < - > 097 604 1979 Giá : 4,000,000
0869 855668 Giá : 4,500,000      < - > 097 604 1980 Giá : 4,000,000
0869 839668 Giá : 4,500,000      < - > 097 605 1980 Giá : 4,000,000
0869 835668 Giá : 4,500,000      < - > 097 605 1981 Giá : 4,000,000
0869 831986 Giá : 4,500,000      < - > 097 656 1994 Giá : 4,000,000
0869 829668 Giá : 4,500,000      < - > 097 704 1981 Giá : 4,000,000
0869 823668 Giá : 4,500,000      < - > 097 903 1984 Giá : 4,000,000
0869 822668 Giá : 4,500,000      < - > 097.10.68889 Giá : 4,000,000
0869 821668 Giá : 4,500,000      < - > 097.12.78910 Giá : 4,000,000
0869 819668 Giá : 4,500,000      < - > 097.123.2010 Giá : 4,000,000
0869 815668 Giá : 4,500,000      < - > 097.123.2011 Giá : 4,000,000
0869 813668 Giá : 4,500,000      < - > 097.123.2012 Giá : 4,000,000
0869 812668 Giá : 4,500,000      < - > 097.1239.668 Giá : 4,000,000
0869 811668 Giá : 4,500,000      < - > 097.18 1.7968 Giá : 4,000,000
0869 686979 Giá : 4,500,000      < - > 097.186.1983 Giá : 4,000,000
0869 686858 Giá : 4,500,000      < - > 097.393.1995 Giá : 4,000,000
0869 686855 Giá : 4,500,000      < - > 097.44.888.11 Giá : 4,000,000
0869 686838 Giá : 4,500,000      < - > 097.50.22226 Giá : 4,000,000
0869 681987 Giá : 4,500,000      < - > 097.552.3388 Giá : 4,000,000
0869 666879 Giá : 4,500,000      < - > 097.8888.070 Giá : 4,000,000
0869 661998 Giá : 4,500,000      < - > 0971 013838 Giá : 4,000,000
0869 661996 Giá : 4,500,000      < - > 0971 093838 Giá : 4,000,000
0869 661995 Giá : 4,500,000      < - > 0971 138179 Giá : 4,000,000
0869 661993 Giá : 4,500,000      < - > 0971 171222 Giá : 4,000,000
0869 661992 Giá : 4,500,000      < - > 0971 190290 Giá : 4,000,000
0869 661991 Giá : 4,500,000      < - > 0971 234669 Giá : 4,000,000
0869 661987 Giá : 4,500,000      < - > 0971 279898 Giá : 4,000,000
0869 395668 Giá : 4,500,000      < - > 0971 332338 Giá : 4,000,000
0869 392668 Giá : 4,500,000      < - > 0971 332339 Giá : 4,000,000
0869 391998 Giá : 4,500,000      < - > 0971 333357 Giá : 4,000,000
0869 391996 Giá : 4,500,000      < - > 0971 335339 Giá : 4,000,000
0869 391995 Giá : 4,500,000      < - > 0971 361984 Giá : 4,000,000
0869 391993 Giá : 4,500,000      < - > 0971 361985 Giá : 4,000,000
0869 391990 Giá : 4,500,000      < - > 0971 363883 Giá : 4,000,000
0869 391989 Giá : 4,500,000      < - > 0971 547154 Giá : 4,000,000
0869 391988 Giá : 4,500,000      < - > 0971 557 558 Giá : 4,000,000
0869 391986 Giá : 4,500,000      < - > 0971 660688 Giá : 4,000,000
0869 391668 Giá : 4,500,000      < - > 0971 688896 Giá : 4,000,000
0869 385668 Giá : 4,500,000      < - > 0971 766699 Giá : 4,000,000
0869 382668 Giá : 4,500,000      < - > 0971 788399 Giá : 4,000,000
0869 381668 Giá : 4,500,000      < - > 0971 798222 Giá : 4,000,000
0869 379668 Giá : 4,500,000      < - > 0971 826699 Giá : 4,000,000
0869 369668 Giá : 4,500,000      < - > 0971 874789 Giá : 4,000,000
0869 355668 Giá : 4,500,000      < - > 0971 888872 Giá : 4,000,000
0869 353668 Giá : 4,500,000      < - > 0971 896698 Giá : 4,000,000
0869 345123 Giá : 4,500,000      < - > 0971 963688 Giá : 4,000,000
0869 339939 Giá : 4,500,000      < - > 0971 971579 Giá : 4,000,000
0869 333390 Giá : 4,500,000      < - > 0971 977791 Giá : 4,000,000
0869 333383 Giá : 4,500,000      < - > 0971 978889 Giá : 4,000,000
0869 333363 Giá : 4,500,000      < - > 0971 981686 Giá : 4,000,000
0869 332868 Giá : 4,500,000      < - > 0971 991917 Giá : 4,000,000
0869 332000 Giá : 4,500,000      < - > 0971.02.02.39 Giá : 4,000,000
0869 331988 Giá : 4,500,000      < - > 0971.05.9889 Giá : 4,000,000
0869 331986 Giá : 4,500,000      < - > 0971.06.6699 Giá : 4,000,000
0869 331668 Giá : 4,500,000      < - > 0971.09.6699 Giá : 4,000,000
0869 329668 Giá : 4,500,000      < - > 0971.11.10.98 Giá : 4,000,000
0869 325668 Giá : 4,500,000      < - > 0971.15.17.19 Giá : 4,000,000
0869 323668 Giá : 4,500,000      < - > 0971.201.333 Giá : 4,000,000
0869 322668 Giá : 4,500,000      < - > 0971.28.2882 Giá : 4,000,000
0869 321668 Giá : 4,500,000      < - > 0971.36.36.38 Giá : 4,000,000
0869 319668 Giá : 4,500,000      < - > 0971.39.49.39 Giá : 4,000,000
0869 315668 Giá : 4,500,000      < - > 0971.5555.97 Giá : 4,000,000
0869 313668 Giá : 4,500,000      < - > 0971.65.8679 Giá : 4,000,000
0869 308886 Giá : 4,500,000      < - > 0971.689.989 Giá : 4,000,000
0869 3 8 1979 Giá : 4,500,000      < - > 0971.77.6767 Giá : 4,000,000
0869 291989 Giá : 4,500,000      < - > 0971.79.1983 Giá : 4,000,000
0869 291988 Giá : 4,500,000      < - > 0971.88.5559 Giá : 4,000,000
0869 291986 Giá : 4,500,000      < - > 0971.96.36.86 Giá : 4,000,000
0869 291368 Giá : 4,500,000      < - > 0972 131965 Giá : 4,000,000
0869 282939 Giá : 4,500,000      < - > 0972 147788 Giá : 4,000,000
0869 281989 Giá : 4,500,000      < - > 0972 215588 Giá : 4,000,000
0869 281988 Giá : 4,500,000      < - > 0972 229886 Giá : 4,000,000
0869 281986 Giá : 4,500,000      < - > 0972 234012 Giá : 4,000,000
0869 263368 Giá : 4,500,000      < - > 0972 255959 Giá : 4,000,000
0869 261989 Giá : 4,500,000      < - > 0972 303537 Giá : 4,000,000
0869 261988 Giá : 4,500,000      < - > 0972 392789 Giá : 4,000,000
0869 261986 Giá : 4,500,000      < - > 0972 819189 Giá : 4,000,000
0869 256568 Giá : 4,500,000      < - > 0972 932789 Giá : 4,000,000
0869 251989 Giá : 4,500,000      < - > 0972 972975 Giá : 4,000,000
0869 251988 Giá : 4,500,000      < - > 0972.08.08.89 Giá : 4,000,000
0869 251986 Giá : 4,500,000      < - > 0972.20.1996 Giá : 4,000,000
0869 231989 Giá : 4,500,000      < - > 0972.6789.78 Giá : 4,000,000
0869 231988 Giá : 4,500,000      < - > 0972.74.1990 Giá : 4,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim số kép:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số kép giá rẻ

Thị trường sim số đẹp tại Việt Nam hiện nay rất sôi động. Đây là điều kiện thuận lợi cho những người muốn chọn sim hợp tuổi 1973 có thể chọn loại sim, dạng sim như ý. Tuy nhiên, trong một số trường hợp không biết lựa chọn địa chỉ bán sim uy tín, bạn có thể bị mua sim với giá đắt hoặc không chính chủ.Với những thông tin hữu ích về sim phong thủy hợp tuổi Quý Sửu, hướng dẫn cách xem phong thủy, hướng dẫn kiểm tra sim hợp tuổi 1973 Quý Sửu và những giải đáp về sinh năm 1973 hợp với số điện thoại nào và địa chỉ mua những số điện thoại hợp tuổi 1973 dưới đây chắc chắn sẽ cho bạn những tư vấn hài lòng.

Thế nào là sim hợp tuổi 1973?

Tại sao nói sim hợp tuổi 1973 là một dạng của sim phong thủy? Bởi dãy sim số này mang đầy đủ các yếu tố về phong thủy phù hợp với người sinh năm 1973. Đó là dãy sim có ngũ hành tương sinh và tương sinh với tuổi 1973, âm – dương cân bằng, Quái khí đạt cát, an lành, vượng khí, nhiều may mắn,…
Người sinh năm 1973 theo Âm lịch là tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh Mộc (Tang Đố Mộc). Họ có tính cách cởi mở, vui vẻ với mọi người xung quanh. Những người tuổi này có sự biến đổi cảm xúc nhanh chóng. Cuộc sống của họ rất nhiều mâu thuẫn, có những lúc dễ dao động, nhưng đôi khi lại khá bảo thủ. Trong tình bạn, họ sống chân thành và coi trọng và nâng niu. Những người tuổi 1973 rất yêu thích sử dụng sim phong thủy hợp tuổi 1973. Bởi đối với họ, dãy sim này có thể giúp họ có cuộc sống an lành và thuận lợi.

Sinh năm 1973 hợp với số điện thoại nào? Hướng dẫn cách chọn sim hợp tuổi 1973 Quý Sửu

Dù cùng sinh năm 1973, cùng thuộc mệnh Mộc nhưng mạng nam sinh năm 1973 lại có những con số may mắn không giống với mạng nữ. Mạng nam tuổi 1973 thuộc cung Ly, hành Hỏa, với sao Cửu Tử nên hợp với số 9. Những dãy sim nào có xuất hiện nhiều số 9, đặc biệt số 9 xuất hiện cuối dãy sim chính là sim hợp tuổi nam 1973 nhất. Còn đối với mạng nữ tuổi này thuộc cung Càn, hành Kim, có sao Lục Bạch chiếu nên hợp với số 6. Sự xuất hiện của số 6 trong dãy sim của những mạng nữ tuổi 1973 thực sự sẽ mang đến nhiều vận may, suôn sẻ trong cuộc sống và công việc của họ.

Hiện nay trên thị trường đang phố biến các cách chơi sim như sim phong thủy, sim hợp với tuổi, sim số đẹp, bằng công cụ xem bói số điện thoại. Vì thế, nhiều người lâm vào tình trạng muốn mua sim phong thủy số đẹp nhưng lại không biết cách chọn địa điểm uy tín hoặc xem phong thủy của sim có hợp mệnh hay không? Nếu bạn cũng đang gặp tình trạng tương tự thì xin đừng lo lắng, chúng tôi xin đưa ra một số gợi ý rất tốt dành cho bạn ngay lập tức bạn sẽ nhìn thấy các danh mục, công cụ kiểm tra phong thủy liên quan tới mệnh tuổi của bạn. 

Hướng dẫn cách kiểm tra số điện thoại đang dùng có phải sim hợp tuổi Quý Sửu 1973 không:

Bước 1: Đăng nhập công cụ kiểm tra: Xem bói số điện thoại
Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, thiết bị của bạn sẽ được chuyển hướng tới địa của công cụ.

Xin mời bạn đọc nhập các thông tin kiểm tra:
- Nhập số sim cần kiểm tra
- Chọn ngày, tháng và năm sinh
- Chọn khoảng giờ sinh
- Chọn Giới tính

Bước 3: Nhấp “Xem phong thủy” để nhận kết quả trả về, kết quả hiện ra sẽ đưa ra các thông tin so sánh giữa mệnh tuổi và ngũ hành mệnh của sim một cách chính xác và khách quan nhất.

Ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra với đầy đủ các thông tin so sánh, kiểm tra. Hãy xem số điện thoại bạn dùng có phù hợp với yêu cầu của một số sim phong thủy hợp tuổi 1973 không nhé.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.xemsimphongthuy.org/2017/08/sim-hop-tuoi-1973.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét