Cách chọn sim số đẹp cung Xử Nữ và Nhân Mã

Bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim số đẹp cung Cự Giải và Sư Tử. Bạn thuộc cung Xử Nữ hay Nhân Mã và đang tìm kiếm cho cung Hoàng đạo của mình một sim số đẹp phù hợp? Hãy tham khảo cách chọn sim số đẹp cho cung Xử Nữ (23/8 – 22/9) và  cách chọn sim số đẹp cho cung Nhân Mã (23/11 – 21/12) mà chúng tôi chia sẻ dưới đây.

>>>Tham khảo thêm:


>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0961.66.3737 Giá : 4,500,000      < - > 0981 666839 Giá : 4,200,000
0961.66.7878 Giá : 4,500,000      < - > 0981 839998 Giá : 4,200,000
0961.66.8885 Giá : 4,500,000      < - > 0981 886339 Giá : 4,200,000
0961.66.9990 Giá : 4,500,000      < - > 0981 913222 Giá : 4,200,000
0961.6666.04 Giá : 4,500,000      < - > 0982 068222 Giá : 4,200,000
0961.6666.70 Giá : 4,500,000      < - > 0982 181811 Giá : 4,200,000
0961.6666.71 Giá : 4,500,000      < - > 0982 797996 Giá : 4,200,000
0961.6666.72 Giá : 4,500,000      < - > 0983 459222 Giá : 4,200,000
0961.6666.74 Giá : 4,500,000      < - > 0983 871222 Giá : 4,200,000
0961.67.9988 Giá : 4,500,000      < - > 0983 877222 Giá : 4,200,000
0961.68.3737 Giá : 4,500,000      < - > 0983..755556 Giá : 4,200,000
0961.68.68.38 Giá : 4,500,000      < - > 0983.56.1980 Giá : 4,200,000
0961.6868.26 Giá : 4,500,000      < - > 0983.75.1997 Giá : 4,200,000
0961.77.1997 Giá : 4,500,000      < - > 0984 712777 Giá : 4,200,000
0961.90.1988 Giá : 4,500,000      < - > 0984.00.1989 Giá : 4,200,000
0961.99.1102 Giá : 4,500,000      < - > 0984.45.1994 Giá : 4,200,000
0962 051986 Giá : 4,500,000      < - > 0984.78.49.53 Giá : 4,200,000
0962 086 986 Giá : 4,500,000      < - > 0984.86.1998 Giá : 4,200,000
0962 110868 Giá : 4,500,000      < - > 0985 187788 Giá : 4,200,000
0962 133177 Giá : 4,500,000      < - > 0985 333326 Giá : 4,200,000
0962 133337 Giá : 4,500,000      < - > 0985 781222 Giá : 4,200,000
0962 183686 Giá : 4,500,000      < - > 0985 886600 Giá : 4,200,000
0962 223 224 Giá : 4,500,000      < - > 0985.07.1996 Giá : 4,200,000
0962 263968 Giá : 4,500,000      < - > 0985.37.1990 Giá : 4,200,000
0962 313113 Giá : 4,500,000      < - > 0986 209222 Giá : 4,200,000
0962 321868 Giá : 4,500,000      < - > 0986 624222 Giá : 4,200,000
0962 333669 Giá : 4,500,000      < - > 0986.43.1992 Giá : 4,200,000
0962 339568 Giá : 4,500,000      < - > 0987 111182 Giá : 4,200,000
0962 345617 Giá : 4,500,000      < - > 0987.17.1987 Giá : 4,200,000
0962 431988 Giá : 4,500,000      < - > 0987.37.1995 Giá : 4,200,000
0962 656268 Giá : 4,500,000      < - > 0988 361369 Giá : 4,200,000
0962 686 966 Giá : 4,500,000      < - > 0988 458282 Giá : 4,200,000
0962 692779 Giá : 4,500,000      < - > 0988 860660 Giá : 4,200,000
0962 736333 Giá : 4,500,000      < - > 0988 984889 Giá : 4,200,000
0962 883887 Giá : 4,500,000      < - > 0988 984899 Giá : 4,200,000
0962 936939 Giá : 4,500,000      < - > 0988.10.68.79 Giá : 4,200,000
0962.01.08.08 Giá : 4,500,000      < - > 0989 33 13 23 Giá : 4,200,000
0962.03.08.08 Giá : 4,500,000      < - > 0989 363 983 Giá : 4,200,000
0962.03.9889 Giá : 4,500,000      < - > 09.7117.29.29 Giá : 4,200,000
0962.08.7879 Giá : 4,500,000      < - > 09 61 61 6115 Giá : 4,200,000
0962.28.88.58 Giá : 4,500,000      < - > 09 61 61 61 26 Giá : 4,200,000
0962.39.39.52 Giá : 4,500,000      < - > 0869.329.868 Giá : 4,200,000
0962.5555.94 Giá : 4,500,000      < - > 0869.319.868 Giá : 4,200,000
0962.79.1996 Giá : 4,500,000      < - > 0869 969789 Giá : 4,200,000
0962.82.92.82 Giá : 4,500,000      < - > 0869 335789 Giá : 4,200,000
0962.88.8778 Giá : 4,500,000      < - > 0869 222282 Giá : 4,200,000
0962.92.92.82 Giá : 4,500,000      < - > 0868 883898 Giá : 4,200,000
0963 018886 Giá : 4,500,000      < - > 0868 869559 Giá : 4,200,000
0963 071988 Giá : 4,500,000      < - > 0868 831993 Giá : 4,200,000
0963 071998 Giá : 4,500,000      < - > 0868 688778 Giá : 4,200,000
0963 101686 Giá : 4,500,000      < - > 0868 682112 Giá : 4,200,000
0963 181986 Giá : 4,500,000      < - > 0868 611998 Giá : 4,200,000
0963 19 1982 Giá : 4,500,000      < - > 0868 369989 Giá : 4,200,000
0963 24 1997 Giá : 4,500,000      < - > 0868 365559 Giá : 4,200,000
0963 25 1990 Giá : 4,500,000      < - > 0868 339899 Giá : 4,200,000
0963 355455 Giá : 4,500,000      < - > 0868 336588 Giá : 4,200,000
0963 379889 Giá : 4,500,000      < - > 0868 286839 Giá : 4,200,000
0963 389968 Giá : 4,500,000      < - > 0868 139688 Giá : 4,200,000
0963 397789 Giá : 4,500,000      < - > 0868 111997 Giá : 4,200,000
0963 41 1996 Giá : 4,500,000      < - > 0868 033899 Giá : 4,200,000
0963 450456 Giá : 4,500,000      < - > 0868 033898 Giá : 4,200,000
0963 556599 Giá : 4,500,000      < - > 0868 033889 Giá : 4,200,000
0963 571994 Giá : 4,500,000      < - > 086 999 1518 Giá : 4,200,000
0963 586286 Giá : 4,500,000      < - > 08.988889.63 Giá : 4,200,000
0963 589222 Giá : 4,500,000      < - > 08 6833 6933 Giá : 4,200,000
0963 651996 Giá : 4,500,000      < - > 0965 268679 Giá : 4,168,000
0963 661268 Giá : 4,500,000      < - > 0969 998179 Giá : 4,168,000
0963 778222 Giá : 4,500,000      < - > 0969 998279 Giá : 4,168,000
0963 779679 Giá : 4,500,000      < - > 0977 897893 Giá : 4,168,000
0963 866266 Giá : 4,500,000      < - > 0961 234268 Giá : 4,150,000
0963 880882 Giá : 4,500,000      < - > 0971 103838 Giá : 4,150,000
0963 89 1984 Giá : 4,500,000      < - > 0971 253838 Giá : 4,150,000
0963 969168 Giá : 4,500,000      < - > 0971 293838 Giá : 4,150,000
0963.00.7879 Giá : 4,500,000      < - > 0971 733838 Giá : 4,150,000
0963.19.1994 Giá : 4,500,000      < - > 0981 053838 Giá : 4,150,000
0963.19.1997 Giá : 4,500,000      < - > 0981 573838 Giá : 4,150,000
0963.19.79.89 Giá : 4,500,000      < - > 0981 603838 Giá : 4,150,000
0963.51.1996 Giá : 4,500,000      < - > 0981 733838 Giá : 4,150,000
0963.55.35.35 Giá : 4,500,000      < - > 0981 763838 Giá : 4,150,000
0963.79.1993 Giá : 4,500,000      < - > 0989.005.688 Giá : 4,150,000
0963.880.868 Giá : 4,500,000      < - > 0961.5555.08 Giá : 4,100,093
0963.94.1990 Giá : 4,500,000      < - > 0961.79.63.79 Giá : 4,100,093
0964 12 6839 Giá : 4,500,000      < - > 096.424 99.88 Giá : 4,100,000
0964 14 1991 Giá : 4,500,000      < - > 096.432 98.98 Giá : 4,100,000
0964 186866 Giá : 4,500,000      < - > 096.434 98.98 Giá : 4,100,000
0964 222246 Giá : 4,500,000      < - > 096.434 99.88 Giá : 4,100,000
0964 3 6 1997 Giá : 4,500,000      < - > 096.457 98.98 Giá : 4,100,000
0964 30 7890 Giá : 4,500,000      < - > 096.707 98.98 Giá : 4,100,000
0964 357911 Giá : 4,500,000      < - > 096.97.67891 Giá : 4,100,000
0964 43 1986 Giá : 4,500,000      < - > 0961 995955 Giá : 4,100,000
0964 51 1993 Giá : 4,500,000      < - > 0963 994996 Giá : 4,100,000
0964 5678 18 Giá : 4,500,000      < - > 0964.16 99.88 Giá : 4,100,000
0964 58 7890 Giá : 4,500,000      < - > 0964.23 98.98 Giá : 4,100,000
0964 639 686 Giá : 4,500,000      < - > 0964.23 99.88 Giá : 4,100,000
0964.14.16.18 Giá : 4,500,000      < - > 0964.26 98.98 Giá : 4,100,000
0964.22.16.16 Giá : 4,500,000      < - > 0964.27 88.66 Giá : 4,100,000
0964.36.1986 Giá : 4,500,000      < - > 0964.27 88.99 Giá : 4,100,000
0964.81.6886 Giá : 4,500,000      < - > 0964.29 98.98 Giá : 4,100,000
0964.8888.02 Giá : 4,500,000      < - > 0964.30 89.89 Giá : 4,100,000
09646 46.168 Giá : 4,500,000      < - > 0964.35 99.88 Giá : 4,100,000

Cách chọn sim số đẹp cung Xử Nữ(23/8-22/9)

Xử Nữ thuộc sao Thủy, tượng trưng cho nhận thức, sự hợp lý, sự tận tâm và giao tiếp. Đặc trưng của Xử Nữ theo ngày sinh như sau:

- Xử Nữ sinh từ 23/8 - 1/9 chịu tác động trực tiếp của mặt trời. Những người này bản chất có tính cách điềm đạm, hoà nhã và khuynh hướng sống ổn định. Đá may mắn: đá mặt trăng, thạch anh tím, đá xanh da trời, mã não. Các năm quan trọng trong cuộc đời: 21, 31, 50, 51.

- Xử Nữ sinh từ 2/9 – 11/9 chịu tác động bởi sao Kim. Những người này có đặc điểm nổi bật chính là sự rụt rè, kín đáo và đơn giản. Đá may mắn: ngọc mắt mèo, ngọc trai, thạch anh màu xanh cẩm thạch, ngọc bích. Các năm quan trọng trong cuộc đời: 16, 21, 24, 31, 32, 40, 50. 70.

- Xử Nữ sinh từ 12/9 - 22/9 chịu tác động của sao Hải Vương. Đây là những con người nhu mì, khiêm tốn, thông minh, tháo vát nhưng đôi khi lười biếng. Họ thường có xu hướng kết hôn khá muộn. Đá may mắn: ngọc bích, kim cương, sapphire, ngọc thạch lựu. Các năm quan trọng trong cuộc đời: 16, 21, 24, 30, 31, 33, 41, 50.

=> Con số may mắn nên có trong sim số đẹp của những người thuộc cung Xử Nữ: Số 2, số 5 và số 7.

=> Sim số đẹp may mắn của cung Xử Nữ: sim năm sinh, sim tam hoa.

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim phong thủy, hợp tuổi:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh

 Cách chọn sim số đẹp cho cung Nhân Mã (23/11 – 21/12) ra sao?

Mua sim số đẹp theo cung Hoàng Đạo hiện nay đang là trào lưu khá “hot” của nhiều bạn học sinh, sinh viên. Ngày sinh của bạn thuộc cung Nhân Mã và bạn đã sở hữu sim số đẹp phù hợp chưa?

Cung Nhân Mã được sự phù trợ của sao Mộc. Cung Nhân Mã được coi là cung may mắn nhất trong 12 cung hoàng đạo. Đặc trưng của chòm sao này sẽ mang lại cho Nhân Mã sự giàu có, lạc quan, sự phát triển, tính mạo hiểm, thích du lịch - thể thao và yêu động vật. Đặc trưng nổi bật của Nhân Mã theo ngày sinh như sau:

- Nhân Mã sinh trong khoảng từ 23/11 - 1/12 chịu tác động của sao Hải Vương. Cung Nhân Mã sinh khoảng thời gian này có sự độc lập, dũng cảm và nhạy bén, có óc xét đoán tốt. Họ là những nhà thể thao cừ khôi và những kẻ săn mồi rất tài tình. Đá may mắn: saphire, thạch anh tím, ngọc thạch anh, ngọc mắt hổ. Những năm quan trọng của cuộc đời: 36, 40.

- Nhân Mã sinh từ 2/12 - 11/12 chịu tác động của mặt trăng. Những người này có tính khí bất thường, khả năng sáng tạo dồi dào, có trí tưởng tượng và yêu thích đi du lịch đây đó. Đá may mắn: mã não trắng xanh, ngọc lam, opal. Những năm quan trọng của cuộc đời:  15, 30, 40, 45, 60.

- Nhân Mã sinh từ 12/12 - 21/12 chịu tác động sao Thổ. Những người này có sự nhạy bén, kiên trì, yêu thích sự xa xỉ và rất sành ăn. Đá may mắn: saphire, ngọc bích, ngọc thạch lựu, hồng ngọc. Những năm quan trọng của cuộc đời: 19, 36, 38, 40, 45, 57, 75.

=> Con số may mắn nên có trong sim số đẹp của những người thuộc cung Nhân Mã: Số 4, số 7 và số 9.

=> Sim số đẹp may mắn của cung Nhân Mã: sim tứ quý, sim tam hoa, sim thần tài.

Là một trong những tổ chức kinh doanh sim số đẹp được đánh giá cao về uy tín cũng như giá cả phải chăng, bạn sẽ có cơ hội lựa chọn sim số đẹp ưng ý nhất trong hàng triệu sim số được cung cấp bởi các nhà mạng uy tín như Viettel, Vinaphone, Mobifone,… Chúc bạn dùng sim số đẹp gặp nhiều may mắn.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.xemsimphongthuy.org/2017/08/sim-hop-cung-xu-nu-nhan-ma.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét