Đuôi số điện thoại phù hợp với vận mệnh từng con giáp

Phần lớn trong số chúng ta khi mua sim điện thoại đều muốn chọn một số thật đẹp và dễ nhớ nhưng đã bao giờ bạn nghĩ đến phong thủy của những con số đó chưa, liệu có hợp tuổi với bạn hay không? Bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về số điện thoại xấu hay đẹp ảnh hưởng thế nào đến người sử dụng. Bài viết dưới đây sẽ gợi ý cách chọn đuôi số điện thoại phù hợp với từng con giáp, giúp tăng tài vận, may mắn trong cuộc sống.

>>>Tham khảo thêm:
Đuôi số điện thoại nào hợp mệnh cho 12 con giáp?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0981 261994 Giá : 5,500,000      < - > 0982 332279 Giá : 3,600,000
0981 281994 Giá : 5,500,000      < - > 0982 981889 Giá : 3,600,000
0981 291994 Giá : 5,500,000      < - > 0982.71.2004 Giá : 3,600,000
0981 345599 Giá : 5,500,000      < - > 0983 289279 Giá : 3,600,000
0981 351994 Giá : 5,500,000      < - > 0983.54.1998 Giá : 3,600,000
0981 356969 Giá : 5,500,000      < - > 0983.54.2001 Giá : 3,600,000
0981 391994 Giá : 5,500,000      < - > 0983.92.3883 Giá : 3,600,000
0981 398998 Giá : 5,500,000      < - > 0984 098482 Giá : 3,600,000
0981 461990 Giá : 5,500,000      < - > 0984 098490 Giá : 3,600,000
0981 491991 Giá : 5,500,000      < - > 0984 098495 Giá : 3,600,000
0981 531996 Giá : 5,500,000      < - > 0984 685579 Giá : 3,600,000
0981 586968 Giá : 5,500,000      < - > 0984 853868 Giá : 3,600,000
0981 588299 Giá : 5,500,000      < - > 0984.12.9559 Giá : 3,600,000
0981 599686 Giá : 5,500,000      < - > 0984.81.1996 Giá : 3,600,000
0981 639777 Giá : 5,500,000      < - > 0985 297789 Giá : 3,600,000
0981 691994 Giá : 5,500,000      < - > 0985 362789 Giá : 3,600,000
0981 765 777 Giá : 5,500,000      < - > 0985 663339 Giá : 3,600,000
0981 788778 Giá : 5,500,000      < - > 0985.26.2001 Giá : 3,600,000
0981 886268 Giá : 5,500,000      < - > 0985.31.1987 Giá : 3,600,000
0981 886386 Giá : 5,500,000      < - > 0985.31.1998 Giá : 3,600,000
0981 886779 Giá : 5,500,000      < - > 0985.4.9.1997 Giá : 3,600,000
0981 888852 Giá : 5,500,000      < - > 0985.77.7227 Giá : 3,600,000
0981 898119 Giá : 5,500,000      < - > 0985.79.86.39 Giá : 3,600,000
0981 913686 Giá : 5,500,000      < - > 0985.80.0880 Giá : 3,600,000
0981 921994 Giá : 5,500,000      < - > 0985.84.8448 Giá : 3,600,000
0981 933989 Giá : 5,500,000      < - > 0985.88.8448 Giá : 3,600,000
0981 938988 Giá : 5,500,000      < - > 0986 398983 Giá : 3,600,000
0981 951994 Giá : 5,500,000      < - > 0986 432168 Giá : 3,600,000
0981 961196 Giá : 5,500,000      < - > 0986 612661 Giá : 3,600,000
0981 962688 Giá : 5,500,000      < - > 0986 613661 Giá : 3,600,000
0981 966 986 Giá : 5,500,000      < - > 0986 615661 Giá : 3,600,000
0981 969369 Giá : 5,500,000      < - > 0986 621662 Giá : 3,600,000
0981 969559 Giá : 5,500,000      < - > 0986 623662 Giá : 3,600,000
0981 986279 Giá : 5,500,000      < - > 0986 627662 Giá : 3,600,000
0981 986286 Giá : 5,500,000      < - > 0986 630663 Giá : 3,600,000
0981 989089 Giá : 5,500,000      < - > 0986 633667 Giá : 3,600,000
0981 996966 Giá : 5,500,000      < - > 0986 651665 Giá : 3,600,000
0981 999923 Giá : 5,500,000      < - > 0986 674667 Giá : 3,600,000
0981 999934 Giá : 5,500,000      < - > 0986 77 1968 Giá : 3,600,000
0981 999943 Giá : 5,500,000      < - > 0986.52.9995 Giá : 3,600,000
0981 999945 Giá : 5,500,000      < - > 0987 120868 Giá : 3,600,000
0981 999947 Giá : 5,500,000      < - > 0987 368898 Giá : 3,600,000
0981 999950 Giá : 5,500,000      < - > 0987 716969 Giá : 3,600,000
0981 999951 Giá : 5,500,000      < - > 0987 783223 Giá : 3,600,000
0981 999964 Giá : 5,500,000      < - > 0987 797078 Giá : 3,600,000
0981.22.1994 Giá : 5,500,000      < - > 0987 892018 Giá : 3,600,000
0981.33.8282 Giá : 5,500,000      < - > 0987 995379 Giá : 3,600,000
0981.39.38.79 Giá : 5,500,000      < - > 0987.25.3688 Giá : 3,600,000
0981.55.8282 Giá : 5,500,000      < - > 0987.82.1998 Giá : 3,600,000
0981.58.5599 Giá : 5,500,000      < - > 0987.90.1994 Giá : 3,600,000
0981.60.6969 Giá : 5,500,000      < - > 0988 011898 Giá : 3,600,000
0981.66.39.66 Giá : 5,500,000      < - > 0988 029168 Giá : 3,600,000
0981.79.1998 Giá : 5,500,000      < - > 0988 112552 Giá : 3,600,000
0981.82.1994 Giá : 5,500,000      < - > 0988 115559 Giá : 3,600,000
0981.83.1994 Giá : 5,500,000      < - > 0988 305757 Giá : 3,600,000
0981.888.339 Giá : 5,500,000      < - > 0988 346363 Giá : 3,600,000
0981.89.35.89 Giá : 5,500,000      < - > 0988 350202 Giá : 3,600,000
0981.89.8118 Giá : 5,500,000      < - > 0988 378080 Giá : 3,600,000
0981.92.7779 Giá : 5,500,000      < - > 0988 605757 Giá : 3,600,000
0981.93.7779 Giá : 5,500,000      < - > 0988 720202 Giá : 3,600,000
0982 000030 Giá : 5,500,000      < - > 0988 884161 Giá : 3,600,000
0982 291980 Giá : 5,500,000      < - > 0988 886953 Giá : 3,600,000
0982 397333 Giá : 5,500,000      < - > 0988 998596 Giá : 3,600,000
0982 431992 Giá : 5,500,000      < - > 0988 998920 Giá : 3,600,000
0982 769679 Giá : 5,500,000      < - > 0988.08.2001 Giá : 3,600,000
0982 858283 Giá : 5,500,000      < - > 0988.52.1981 Giá : 3,600,000
0982.39.39.36 Giá : 5,500,000      < - > 0989 409686 Giá : 3,600,000
0982.79.6866 Giá : 5,500,000      < - > 0989 523866 Giá : 3,600,000
0983 179186 Giá : 5,500,000      < - > 0989 761995 Giá : 3,600,000
0983 222882 Giá : 5,500,000      < - > 0989 892199 Giá : 3,600,000
0983 702777 Giá : 5,500,000      < - > 0989 969863 Giá : 3,600,000
0983 896379 Giá : 5,500,000      < - > 0989 977078 Giá : 3,600,000
0983 999918 Giá : 5,500,000      < - > 0989.25.1386 Giá : 3,600,000
0983.716.333 Giá : 5,500,000      < - > 0989.53.1994 Giá : 3,600,000
0983.9999.48 Giá : 5,500,000      < - > 0989.62.2008 Giá : 3,600,000
0984 441996 Giá : 5,500,000      < - > 09.83.86.86.08 Giá : 3,600,000
0984 49 1991 Giá : 5,500,000      < - > 09.82.87.87.82 Giá : 3,600,000
0984.11.44.11 Giá : 5,500,000      < - > 09.6116.7788 Giá : 3,600,000
0984.217.666 Giá : 5,500,000      < - > 0869.6368.99 Giá : 3,600,000
0985 017555 Giá : 5,500,000      < - > 0869.00.8688 Giá : 3,600,000
0985 321789 Giá : 5,500,000      < - > 0869 30 60 90 Giá : 3,600,000
0985 611168 Giá : 5,500,000      < - > 0869 985789 Giá : 3,600,000
0985 765789 Giá : 5,500,000      < - > 0869 975789 Giá : 3,600,000
0985 862828 Giá : 5,500,000      < - > 0869 958789 Giá : 3,600,000
0985.39.85.88 Giá : 5,500,000      < - > 0869 957789 Giá : 3,600,000
0985.77.7887 Giá : 5,500,000      < - > 0869 949789 Giá : 3,600,000
0985.78.7887 Giá : 5,500,000      < - > 0869 947789 Giá : 3,600,000
0985.78.8778 Giá : 5,500,000      < - > 0869 938789 Giá : 3,600,000
0985.87.87.78 Giá : 5,500,000      < - > 0869 937789 Giá : 3,600,000
0985.99.4078 Giá : 5,500,000      < - > 0869 928688 Giá : 3,600,000
0986 181998 Giá : 5,500,000      < - > 0869 885789 Giá : 3,600,000
0986 229226 Giá : 5,500,000      < - > 0869 856222 Giá : 3,600,000
0986 244222 Giá : 5,500,000      < - > 0869 855789 Giá : 3,600,000
0986 311992 Giá : 5,500,000      < - > 0869 851222 Giá : 3,600,000
0986 386396 Giá : 5,500,000      < - > 0869 82 9889 Giá : 3,600,000
0986 399188 Giá : 5,500,000      < - > 0869 819789 Giá : 3,600,000
0986 599566 Giá : 5,500,000      < - > 0869 819222 Giá : 3,600,000
0986 622005 Giá : 5,500,000      < - > 0869 817789 Giá : 3,600,000
0986 858111 Giá : 5,500,000      < - > 0869 815789 Giá : 3,600,000
0986.17.1991 Giá : 5,500,000      < - > 0869 800222 Giá : 3,600,000
>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Viettel giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Viettel giá rẻ

1.Cách đọc số điện thoại

0 : Không có gì, bình thường
1 : Nhất
2 : Nhị
3 : Tam
4 : Tứ
5 : Sinh
6 : Lộc
7 : Thất
8 : Phát – Bát
9 : Cửu

2. Đuôi số điện thoại phù hợp với từng con giáp

a/ Người tuổi Tý và Hợi thích hợp với số điện thoại có đuôi 1, 2, 7, 8

Người tuổi Tý và Hợi thuộc yếu tố Thủy trong ngũ hành. Trong khi đó, số 1 và 2 thuộc ngũ hành Mộc, Thủy sinh Mộc. Do đó, nếu đuôi số điện thoại của hai con giáp này có chứa số 1 và 2 sẽ mang lại cho chủ nhân nhiều cơ hội tài lộc tốt, sức sống tràn trề. Bên cạnh đó, bệnh tật trong người mau khỏi, sức khỏe dồi dào. Còn số 7 hoặc 8 thuộc ngũ hành Kim, Kim sinh Thủy. Nếu chọn số điện thoại có đuôi là 7 hoặc 8 thì nhân sinh kim vận thập toàn, thúc đẩy tài vận bản thân hanh thông, dễ phát tài phát lộc.

b/ Người tuổi Dần và Mão thích hợp với số điện thoại có đuôi 0, 3, 4, 9

Những người sinh vào năm Dần và Mão có mệnh cách ngũ hành thuộc Mộc. Số 3 và 4 thuộc hành Hỏa, Mộc sinh Hỏa. Sử dụng sim phong thủy có đuôi là 3 hoặc 4 sẽ mang tới vận đào hoa vượng, nhân duyên khác giới tốt đẹp cho hai con giáp này.  Số 0 và 9 thuộc ngũ hành Thủy, Thủy sinh Mộc. Dùng số điện thoại có đuôi là một trong hai số này, phúc vận của người tuổi Dần và Mão càng thêm vượng, tài lộc cũng dồi dào, gặp nhiều may mắn về tiền bạc.

c/ Người tuổi Tỵ và Ngọ thích hợp với số điện thoại có đuôi Số 1, 2, 5, 6

 Người sinh năm Tỵ và Ngọ có mệnh cách ngũ hành thuộc Hỏa. Số 1 và 2 thuộc ngũ hành Mộc, Mộc sinh Hỏa. Dùng đuôi số điện thoại là 1 hoặc 2 sẽ giúp chủ nhân vượng khí, trợ lực quan vận hanh thông, đạt được nhiều thành công lớn. Bên cạnh đó, số 5 và 6 thuộc ngũ hành Thổ, mà Hỏa sinh Thổ, như tín hiệu “hóa Thổ sinh tài”, mang tới nhiều cơ hội kiếm tiền hay làm giàu.

d/ Người tuổi Thân và Dậu thích hợp với số điện thoại có đuôi Số 0, 5, 6, 9

Mệnh cách ngũ hành của người tuổi Thân và Dậu đều thuộc Kim. Số 0, 9 mang ngũ hành Thủy. Chọn sim phong thủy có hai có số này chính là chọn Kim sinh Thủy, thuận cả về chính tài và thứ tài, chưa tới năm 30 tuổi thì tài vận đã hanh thông, cuộc sống dư giả, có của ăn của để. Còn số 5 và 6 thuộc hành Thổ. Dùng số điện thoại chứa một trong hai số này sẽ giúp người tuổi Thân và Dậu gặp được nhiều quý nhân, nhân duyên càng vượng, vận may càng nhiều, gặp hung hóa cát, đi đâu cũng sống được, thậm chí còn dễ dàng phát tài phát lộc.

e/ Người tuổi Sửu, Mùi, Thìn và Tuất thích hợp với số điện thoại có đuôi Số 3, 4, 7, 8

 Những người sinh ra vào năm Sửu, Mùi, Thìn và Tuất đều có mệnh cách ngũ hành thuộc Thổ. Số 7 và 8 thuộc hành Kim, Thổ sinh Kim, phúc tinh nhập mệnh, tài khố tràn đầy, danh lợi song toàn. Dùng sim điện thoại có đuôi số 7 hoặc 8 rất phù hợp với bản mệnh của những con giáp này. Bên cạnh đó, số 3 và 4 thuộc hành Hỏa, Hỏa sinh Thổ, vượng nhân khí, sức khỏe an khang, tinh thần sảng khoái, vận khí chuyển biến tốt đẹp, trong nhà liên tiếp đón hỷ sự.

3. Những con số gắn liền với xui xẻo và tai họa

1110 (0111): chết thảm (3 hương 1 trứng)

7749: chết cực thảm

4953: chết cực kỳ thê thảm

5555: Năm năm nằm ngủ (người thực vật)

4. Những con số mang ý nghĩa phong thủy tốt

6062: Sống không sợ ai

2204: Mãi mãi không chết

4444: Tứ bất tử

8648 : trường sinh bất tử

0404 : không chết không chết

Chúc quý khác tìm được sim ưng ý và luôn đồng hành cùng chúng tôi!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.xemsimphongthuy.org/2017/08/duoi-so-dien-thoai-hop-menh-12-con-giap.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét